Sökresultat

Hittade 210 sidor med sökordet "skola"

Min Skola

…a 30-40 deltagare från våra två projektskolor: ESS-Gymnasiet och Källbrinksskolan. Min Skolas inspirationsdagar Min Skolas inspirationsdagar riktar sig till skolledare och andra som arbetar inom skolan, beslutsfattare och andra intressenter. Du får lära dig mer om hur man kan göra anpassningar och stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Läs mer under nyheterna nedan. Projektet “Min Skola” bjuder in till inspirationdag i L…

En skola för alla – hur når vi dit?

…stöd och anpassningar. De två vanligaste orsakerna till avhopp i gymnasie­skolan är mobbning och bristande pedagogiskt stöd. Visionen om en likvärdig skola för alla omfattar både samhällets mål­sättning om social jämlikhet men också lika möjligheter på vägen mot målet. Social jämlikhet har med demokratiutveckling att göra och handlar bland annat om problemet med att många elever lämnar skolan med brist­fälliga förutsättningar att kunna hantera vu…

Min Skola ska anpassas efter eleven – inte tvärtom

…örd viktigt att lära så mycket som möjligt av hur eleverna själva vill att skolan ska fungera. – På det sättet är det elevens egen skola vi arbetar med, så projektets namn känns helt rätt! Just nu pågår en hel del intern planering, möten och erfarenhetsutbyten om hur projektet ska kunna genomföras på bästa sätt. Allra roligast har varit att träffa projektskolorna ESS-gymnasiet och Källbrinksskolan berättar Karin. – Projektet ska vara ett elevnära…

Regeringens utredning om en mer likvärdig skola

…bundet Attention. Attention följer regeringens utredning “en mer likvärdig skola” som syftar till minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning. Utredningen lämnade på måndagen bland annat förslag på att elever som har särskilda skäl ska prioriteras och att skolor inte längre ska kunna neka elever med funktionsnedsättning plats och att dagens bestämmelser om tilläggsbelopp ska ses över för att säkerställa att alla elever får det stöd de b…

“Min Skola” bjuder in till inspirationsdagar

…lunch, våra skrifter ”Goda exempel. Få det att funka för elever med NPF i skolan” och ”Så här! Få skolan att funka”, samt ett nummer av vår förbundstidning med tema skola. ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är 18 november eller när alla platser är fyllda. Avbokning av plats ska ske senast två veckor före utbildningsdagen, därefter är anmälan bindande. Vid förhinder kan kursplatsen lämnas till någon annan person. ANMÄL DIG HÄR>> PROGRAM OCH INBJUDAN>> K…

Debattartikel: En skola för alla

…och att kunna delta på samma villkor. Men för att skapa en mer tillgänglig skola behöver lärarna mer kunskap om olika funktionsnedsättningar, något som gör att de även har möjlighet att möta varje barns enskilda behov på ett bättre sätt. Att satsa på en tillgänglig skola för alla är en ren framtidsinvestering enligt Ingrid. För att nå dit vill Handikappförbunden få till en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar genom att förstärka rektors- oc…

Skola för alla

…sig uppdaterade kunskaper om NPF och att samarbeta med föräldrarna. Barn- och elevombudet och Skolinspektionen ska få ökade resurser. Det ska tas fram anpassade läromedel. De som vill ska kunna få ett eget ombud, som kan företräda dem i förhandlingar med skolan och kommunen. Kommunen ska erbjuda alla elever den hjälp de behöver för att klara skolan. Elevhälsan ska få mer resurser och utveckla samverkan med socialtjänsten, habiliteringen och barnps…

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst

…gt Socialstyrelsen, nödvändigt med en samverkan mellan fler aktörer som förskola, skola och socialtjänst. Socialstyrelsen ger ut vägledningar och ett kunskapsstöd där ett av målen är att bidra till en likvärdig vård i hela landet. Man vill också stärka samverkan inom och mellan verksamheterna i hela vårdkedjan. Den här satsningen omfattar bland annat: Kunskapsstöd för mödrahälsovården Vägledning för barnhälsovården Vägledning för elevhälsan som ge…

Källbrinksskolan firade sina elever som deltar i ”Min skola”

…asinet skulle firas och tackas, och samtidigt presenterades projektet ”Min skola” och skolans arbete för elever med NPF. Pedagogerna Martin Sax och Joanna Lundin delade ut presenter till eleverna som har varit med, som symboliserade alla de insikter och lärdomar som eleverna har gett deras lärare. – Vi vill framför allt uttrycka tacksamhet till er! Vi har lärt oss väldigt mycket av er, och så hoppas vi att ni också har lärt er en del genom det här…

Projektet ”Min skola” bjuder in till inspirationsdag i Luleå

…ig grunderna i vad NPF innebär och ta del av olika goda exempel på insatser för den här elevgruppen. NÄR? Torsdag 13 oktober VAR? Elite Stadshotellet Luleå, Storgatan 15. Lokal Sandön. KOSTNAD: 600 kr. I priset ingår fika och lunch, våra skrifter ”Goda exempel. Få det att funka för elever med NPF i skolan” och ”Så här! Få skolan att funka”, samt ett nummer av vår förbundstidning med tema skola. ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är 4 oktober eller när a…

Så får vi en skola för ”hemmasittarna”

…och förebygga frånvaro. Kalla fakta visar att långvarig frånvaro i svensk skola särskilt drabbar elever med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) som autismspektrum och ADHD. De här barnen är nästan alltid redan kända. Det handlar mer sällan om att upptäcka problematiken – det handlar om att sätta in rätt stöd i rätt tid och samordna insatserna runt barnet. Ett bra samarbete med hemmet och andra samhällsaktörer är väldigt viktigt för att lyckas…

En skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas

…elever med funktionsnedsättning. Att befintlig skolpersonal, inkluderat förskolan och gymnasieskolans personal, får fortbildning i NPF och specialpedagogik och därmed de verktyg som behövs för att anpassa det pedagogiska arbetet efter dessa elever. Att de insatser som skolan erbjuder ska baseras på kartläggningar av god kvalitet. Insatserna ska samordnas, både internt inom skolan och externt med andra relevanta aktörer, såsom vården och socialtjän…

Skola medger diskriminering av pojke med AS

…nekade en pojke med diagnosen Aspergers Syndrom. Skolans representant meddelade att man inte skulle kunna erbjuda de särskilda stödinsatser pojken skulle behöva. Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO menar att det är diskriminering. -Skolan ändrade sitt beslut baserat på en förutfattad mening om barn med Aspergers syndrom och det är diskriminering, säger Nordlander. Efter anmälan har DO träffat en förlikning. Skolan har nu erkänt att po…

Skola medger diskriminering av pojke med AS

…nekade en pojke med diagnosen Aspergers Syndrom. Skolans representant meddelade att man inte skulle kunna erbjuda de särskilda stödinsatser pojken skulle behöva. Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO menar att det är diskriminering. -Skolan ändrade sitt beslut baserat på en förutfattad mening om barn med Aspergers syndrom och det är diskriminering, säger Nordlander. Efter anmälan har DO träffat en förlikning. Skolan har nu erkänt att po…

Skola och socialtjänst sviker barn med NPF

…r det extra nedslående och uppseendeväckande att alltför lite görs för att skolan ska fungera för barn med dessa osynliga funktionsnedsättningar. Istället tillåts barnen misslyckas i skolan, och problemen med frånvaro eskalerar. Liksom Autism- och Aspergerförbundet, är också vår erfarenhet att socialtjänsten alltför ofta misstolkar svårigheter som barn med autism har och tror att de beror på bristande omsorg från föräldrarna eller socialt nedbryta…