Sökresultat

Hittade 173 sidor med sökordet "skola"

Min Skola

Min Skola I januari 2014 startade Riksförbundet Attention ett treårigt skolprojekt – Min skola. Målsättningen är att arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I slutet av 2013 genomförde Attention en skolenkät bland sina medlemmar, där det blev tydligt att skolgången kan vara väldigt svår för elever med NPF. Av de föräldrar som svarade på enkäten anser 90 % att deras barn behöver extra stöd i…

En skola för alla – hur når vi dit?

En skola för alla – hur når vi dit? Attentions mål är en skola som ser olikheter som tillgångar och där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd är nödvändigt för att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska kunna utveckla sina förmågor och klara av vuxenlivet. Att elever har inflytande över sin skolsituation…

Min Skola ska anpassas efter eleven – inte tvärtom

–Vi vill vi bidra till en skola där eleven kan känna sig hemma och vara delaktig i hur skolan fungerar snarare än att känna vanmakt som många elever med NPF upplever, säger Karin Forsberg, projektledare för projektet Min Skola. Karin menar att det är oerhörd viktigt att lära så mycket som möjligt av hur eleverna själva vill att skolan ska fungera. – På det sättet är det elevens egen skola vi arbetar med, så projektets namn känns helt rätt! Just…

“Min Skola” bjuder in till inspirationsdagar

Den 24 november håller vårt projekt “Min Skola” inspirationsdag i Göteborg. Anmäl dig gärna så snart som möjligt. Inspirationsdagarna riktar sig till främst till dig som är skolledare eller arbetar inom skolan, och vill lära dig mer om hur du kan göra anpassningar och stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Även du som är till exempel förälder eller beslutsfattare och intresserad av frågan är välkommen. Du…

Debattartikel: En skola för alla

Omkring 14 procent av eleverna i grund- och gymnasieskola har någon form av funktionsnedsättning. Det är en ganska stor grupp i samhället. Trots detta är det många lärare och rektorer som inte har tillräckliga kunskaper inom det här området vilket gör att dessa barn och unga får svårare att nå målen i skolan. Det här skriver Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, om i en debattartikel som nyligen publicerades på Skolvärldens hemsida….

Skola för alla

Skola för alla Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd i skolan är nödvändigt för att barn med NPF ska kunna utveckla sina förmågor och klara av vuxenlivet. Elever med NPF lämnar ofta skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor, trots att många föräldrar kämpar år efter år för att deras barn ska få det stöd de behöver. Lära efter egna förutsättningar Tillgång till kognitiva hjälpmedel, anpassad miljö och sakkunnig personal…

Så får vi en skola för ”hemmasittarna”

Det behövs ett verkligt krafttag mot skolmisslyckanden och långvarig frånvaro. Efter TV4:s Kalla faktas avslöjanden om “hemmasittare” måste väl äntligen något hända? Vi som skrivit under den här artikeln representerar olika intressenter i skolan, men vi har det gemensamt att vi brinner för alla elevers rätt till en bra och trygg skolgång. Vi förväntar oss att politiker och myndigheter agerar nu. Ingen kan ha på sitt samvete att så många unga…

Från frånvaro till närvaro – Hur får vi en likvärdig skola för alla elever?

Från frånvaro till närvaro – Hur får vi en likvärdig skola för alla elever? Funktionsnedsättning utgör en riskfaktor för frånvaro. Orsaken anser många elever beror på bristande anpassning av undervisningen och skolsituationen. Kan vi få fler elever att närvara i skolan och uppnå kunskapsmålen om vi ser till att skolan också har rätt kompetens och hjälpmedel? Skolinspektionen har i anmälningsärenden som rör omfattande frånvaro…

Projektet ”Min skola” bjuder in till inspirationsdag i Luleå

Inspirationsdagen riktar sig till skolledare och andra som arbetar inom skolan, samt beslutsfattare och andra intressenter, som vill lära sig mer om hur man kan göra anpassningar och stötta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du får lära dig grunderna i vad NPF innebär och ta del av olika goda exempel på insatser för den här elevgruppen. NÄR? Torsdag 13 oktober VAR? Elite Stadshotellet Luleå, Storgatan 15. Lokal Sandön….

Källbrinksskolan firade sina elever som deltar i ”Min skola”

Under torsdagseftermiddagen bjöd Källbrinksskolan in till ett ”releaseparty” för elevmagasinet ”Så här! Få skolan att funka”. Eleverna på skolan som har bidragit stort till magasinet skulle firas och tackas, och samtidigt presenterades projektet ”Min skola” och skolans arbete för elever med NPF. Pedagogerna Martin Sax och Joanna Lundin delade ut presenter till eleverna som har varit med, som symboliserade alla de insikter och lärdomar som…

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst

Hälsosituationen för svenska barn är på flera områden bland de bästa i världen. Vi har till exempel låg spädbarnsdödlighet, låg andel barnolycksfall och låg andel barn som utsätts för fysisk bestraffning under barndomen. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdom har däremot ökat de senaste årtiondena och det är uppenbart att det här inte kan hanteras enbart inom hälso- och sjukvården. Därför är det, enligt Socialstyrelsen, nödvändigt med en…

Skola och socialtjänst sviker barn med NPF

Barn med NPF är kraftigt överrepresenterade bland placerade barn. De löper också ökad risk för att hamna i utsatthet. Trots det ser samhället inte till att viktiga skyddsfaktorer som skolan och socialtjänstens stöd fungerar för barnen och familjerna. Anki Sandberg mfl ordförande Riksförbundet Attention Replik. Vi som företräder barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD och autism kan inte annat än instämma i…

En skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas

För många av våra medlemmar är skolan den viktigaste frågan. Att skolan fungerar så att varje elev kan ta del av undervisningen är avgörande för senare möjligheter till arbete och egen försörjning. Så skriver Attention i ett intressepolitiskt uttalande från årets förbundsstämma. Under förbundsstämman 2017 antog Attention ett intressepolitiskt uttalande. Här gör vi klart att skolan är en av våra viktigaste frågor, och sammanfattar i vilken…

Skola medger diskriminering av pojke med AS

En friskola i Göteborg nekade en pojke med diagnosen Aspergers Syndrom. Skolans representant meddelade att man inte skulle kunna erbjuda de särskilda stödinsatser pojken skulle behöva. Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO menar att det är diskriminering. –Skolan ändrade sitt beslut baserat på en förutfattad mening om barn med Aspergers syndrom och det är diskriminering, säger Nordlander. Efter anmälan har DO träffat en förlikning….

Skola medger diskriminering av pojke med AS

En friskola i Göteborg nekade en pojke med diagnosen Aspergers Syndrom. Skolans representant meddelade att man inte skulle kunna erbjuda de särskilda stödinsatser pojken skulle behöva. Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO menar att det är diskriminering. –Skolan ändrade sitt beslut baserat på en förutfattad mening om barn med Aspergers syndrom och det är diskriminering, säger Nordlander. Efter anmälan har DO träffat en förlikning….