Sökresultat

Hittade 4 sidor med sökordet "språket"

ASD/Aspergers syndrom

…uppta stor del av uppmärksamhet och tid Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra Bristande motorik Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar Säregna eller ovanliga sinnesintryck Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar/tvångshandlingar, depressioner eller fobier. Men ASD/Aspergers Syndrom innebär…

Information till mina kollegor

…nt för mig, som troligtvis kommer begränsa min arbetsförmåga. □ Jag tolkar språket bokstavligt. Var tydlig i er kommunikation, annars kan det ibland bli missförstånd. □ Be att jag berättar vad ni har sagt så att ni blir säkra på att jag verkligen har förstått. □ Jag önskar både muntlig och skriftlig information. □ Håll vad ni lovar, annars blir jag osäker. □ Jag har själv lite svårt för att småprata, men jag vill ändå vara delaktig i arbetsgemensk…

Språkstörning

…yttranden till en sammanhängande enhet och att förstå det underförstådda i språket. Här ingår även blickbeteende, gester och mimik. Språkligt arbetsminne Även tillräckligt språkligt arbetsminne är sannolikt en kritisk faktor för språkinlärning, det vill säga förmåga att i stunden hinna behålla och bearbeta den språkliga information man hör. Texten är tagen från: www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Sprakstorning/     &nbsp…

Paula Tilli

…ag har översatt min bok själv till 4 språk (översättningen till den fjärde språket är dock inte helt klar ännu). Vad är det viktigaste du vill förmedla med dina föreläsningar? Att det även finns fördelar med att ha Aspergers syndrom, vilket ofta glöms bort. Omgivningen försöker ofta förändra oss så att vi blir så normala som möjligt, men jag tycker att vi borde bli accepterade som vi är, så länge vi inte stör någon. Vad är det bästa med att arbeta…