Sökresultat

Hittade 5 sidor med sökordet "språket"

”Det var alltid självklart att jag skulle plugga vidare”

…utmaningar just i skolmiljön eftersom så mycket av undervisningen sker med språket som verktyg. Jag förhåller mig till min språkstörning på samma sätt som jag förhåller mig till att jag har glasögon: ibland ber jag läraren att byta penna så att jag ska se vad som skrivs på tavlan och ibland ber jag läraren att förklara igen eftersom min hjärna känns lite seg. Jag undviker att hela tiden nämna min diagnos och föredrar att berätta om symptomen istäl…

ASD/Aspergers syndrom

…uppta stor del av uppmärksamhet och tid Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra Bristande motorik Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar Säregna eller ovanliga sinnesintryck Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar/tvångshandlingar, depressioner eller fobier. Men ASD/Aspergers Syndrom innebär…

Information till mina kollegor

…nt för mig, som troligtvis kommer begränsa min arbetsförmåga. □ Jag tolkar språket bokstavligt. Var tydlig i er kommunikation, annars kan det ibland bli missförstånd. □ Be att jag berättar vad ni har sagt så att ni blir säkra på att jag verkligen har förstått. □ Jag önskar både muntlig och skriftlig information. □ Håll vad ni lovar, annars blir jag osäker. □ Jag har själv lite svårt för att småprata, men jag vill ändå vara delaktig i arbetsgemensk…

Språkstörning

…ar om att kunna anpassa sin språkanvändning till situationen. Till exempel genom att hålla en röd tråd när man berättar, att växla repliker på ett smidigt sätt, att ge lagom mycket information, att kunna forma en serie yttranden till en sammanhängande enhet och att förstå det underförstådda i språket. Här ingår även blickbeteende, gester och mimik. Språkligt arbetsminne Även tillräckligt språkligt arbetsminne är sannolikt en kritisk faktor för spr…

Paula Tilli

…ag har översatt min bok själv till 4 språk (översättningen till den fjärde språket är dock inte helt klar ännu). Vad är det viktigaste du vill förmedla med dina föreläsningar? Att det även finns fördelar med att ha Aspergers syndrom, vilket ofta glöms bort. Omgivningen försöker ofta förändra oss så att vi blir så normala som möjligt, men jag tycker att vi borde bli accepterade som vi är, så länge vi inte stör någon. Vad är det bästa med att arbeta…