Sökresultat

Hittade 17 sidor med sökordet "ungdom"

Ungdom med NPF – vi söker dig!

Vårt projekt Barns röst arbetar för att barn och unga ska få större inflytande över sin egen vård och behandling. Nu söker vi dig mellan 10 och 17 år som vill hjälpa oss att hjälpa er. Har du idéer om hur vi ska få vårdpersonal att lyssna mer på barn och unga? Eller vill du hjälpa oss att ta fram en tidning och en webbplats för barn och unga med NPF? Delta i så fall i vår fokusgrupp! Vad innebär det att vara med i fokusgruppen? Vi träffas i Stock…

Enkätstudie: Erfarenheter och stigmatisering vid NPF & psykisk ohälsa

Vill du hjälpa till att förbättra bemötande för personer med neuropsykiatriska diagnoser? Har du eller ditt barn diagnostiserats med ADHD eller autism för mer än 6 månader sedan? Vill du bidra till att personer med neuropsykiatriska diagnoser får ett bättre bemötande och förståelse? I denna enkätstudie undersöker vi i vilken utsträckning personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sig stigmatiserade (negativt särbehandlade) på…

Socialtjänstlagen, SoL

…lighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom Bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa Socialtjänstlagen 2012:776 Människor med funktionshinder 7§ Socialnämnden skall verka för att människor med fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. 8§…

Attention kräver likvärdig vård över hela Sverige

…nan deras utredning ens påbörjas. I Västerbotten får endast var femte barn/ungdom påbörja utredning eller behandling inom 30 dagar från första kontakt tagits trots regeringens särskilda tillgängligghetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa *. Liknande problem förekommer i flera landsting, bland annat Värmland där Läkarföreningen slagit larm. Även i övriga landet varierar köernas längd och tiden innan en utredning påbörjas. I vissa landstin…

Pressmeddelande: Delta i webbinarium om placerade barn och unga med NPF

…om projektet här. Ung Dialog arbetar nära och ger en röst till de barn och ungdomar som har denna erfarenhet. Projektet har under hösten påbörjat att samla in målgruppens erfarenheter genom en enkätundersökning, intervjuer och fokusgrupper. Under webbinariet kommer Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention att inleda och berätta om bakgrunden till projektet. Fanny Eklund, projektledare för Ung Dialog kommer att berätta mer om det pågåe…

WEBINARIUM: UNG DIALOG

…ler i familjehem. Ung Dialog arbetar nära och ger en röst till de barn och ungdomar som har denna erfarenhet. Projektet har under hösten påbörjat att samla in målgruppens erfarenheter genom en enkätundersökning, intervjuer och fokusgrupper. Psst.. Under januari 2021 kommer projektet att redovisa resultaten i en delrapport. Håll utkik! Under webbinariet kommer Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention att inleda och berätta om bakgrunde…

Rättigheter, råd och stöd

…föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Vänder sig till ungdomar, 13–19 år, från hela Sverige. Hos Maskrosbarn kan du som ungdom delta och få stöd på många olika sätt. Mer information finns på https://maskrosbarn.org/ Mind Självmordslinjen Mind är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når Mind via telefon, chatt eller mail. Mind har öppet kl. 06-24 varje dag. Telefon: 90101…

Hemmasittande i karantänens tidevarv

…har ett hemmasittande barn och själv måste arbeta. Att få upp ett barn/en ungdom på distans är ingen lek. Det positiva med att hela familjen är samlad hemma är att man kan lägga undan mobilen. Som förälder till ett hemmasittande barn och samtidigt jobba innebär inte sällan ca 100 sms om dagen med frågor om när man kommer hem och/eller statusuppdateringar kring barnets mående = ofta inte så bra. Skärmen. Här vet jag inte riktigt var jag ska börja….

Referensgrupp för projektet Delaktiga barn

…ättning ska få ökat inflytande kring de stödinsatser de får från samhället. Projektet är ett-årigt och pågår till och med sista april 2013. De tre verksamheter som ska arbeta konkret med frågan är Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP, i Värmland, Barn – och ungdomshabilitering i Värmland samt Hörsel habiliteringen Barn och ungdom i Stockholms län. Mer information finns på: www.hso.se…

Barnpsykiatrisk heldygnvård hemma eller på institution?

…unnat förhindras om man ingripit tidigare, haft tillräckliga resurser och ett gott samarbete mellan öppenvården, kommunen, skolan och familjen. På konferensen i maj kommer man att visa på olika vägar som landstingen valt när ett barn eller en ungdom behöver omfattande dygnetruntinsatser från barn- och ungdomspsykiatrin. Man kommer också att diskutera behovet av heldygnsvård för barn och unga och var den i så fall bör bedrivas – på sjukhus eller i…

Samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst

…r fysisk bestraffning under barndomen. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdom har däremot ökat de senaste årtiondena och det är uppenbart att det här inte kan hanteras enbart inom hälso- och sjukvården. Därför är det, enligt Socialstyrelsen, nödvändigt med en samverkan mellan fler aktörer som förskola, skola och socialtjänst. Socialstyrelsen ger ut vägledningar och ett kunskapsstöd där ett av målen är att bidra till en likvärdig vård i hela la…

Uttalande från Förbundsstämman 2013: Likvärdig vård över hela Sverige

…nan deras utredning ens påbörjas. I Västerbotten får endast var femte barn/ungdom påbörja utredning eller behandling inom 30 dagar från första kontakt tagits trots regeringens särskilda tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa1. Liknande problem förekommer i flera landsting, bland annat Värmland där Läkarföreningen slagit larm. Och även i övriga landet varierar köernas längd och tiden innan en utredning påbörjas. I vissa landst…

DHB håller konferens om hörselnedsättning och NPF

Har du ett barn eller ungdom med dövhet/hörselnedsättning och diagnos inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Då är du välkommen på DHB:s (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning) föräldrakonferens den 28-30 november. Under de här dagarna kommer medverkande föräldrar bland annat att få kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hur går det till att ställa diagnos? Hur kan det fungera i…

Via barn- och ungdomslinjen kan barn/unga att kräva sin rätt

…nen – som främst var till för placerade barn – ersätts därför av Barn- och ungdomslinjen. Dit kan alla barn och unga inom både hälso- och sjukvård och omsorg ringa. Om man som barn eller ungdom har frågor om vilka rättigheter man har eller upplever att saker fungerar dåligt inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård så kan man från den första juni ringa till Barn – och ungdomslinjen. Man har rätt att vara anonym om man så önskar. Via telefon På v…