Sökresultat

Hittade 44 sidor med sökordet "vuxen"

Ung vuxen med NPF

…Vi har NPF Här har vi samlat personliga berättelser om att ha NPF. Mycket handlar om att hitta sitt eget sätt att få vardagen att fungera….

Tidiga insatser för barn med NPF kan vara en nödvändig förutsättning att klara vardagen i vuxen ålder

En avhandling från Umeå universitet visar att mellan 5 och 15 procent av alla barn har lindriga funktionsnedsättningar. Uppgifter från 12 000 barn från hela världen har legat till grund för undersökningen. Barnen i undersökningen har olika diagnoser som t.ex. ADHD, inlärningssvårigheter och koordinationssvårigheter och beskrivs ofta som klumpiga, långsamma, oorganiserade, och ouppmärksamma. Undersökningen visar att barnen behöver mer arbetsterape…

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vill ompröva läkemedelssubventionen för vuxna med ADHD

…arn. Föreskrivningen av ADHD-mediciner till personer som diagnosticerats i vuxen ålder sker s.k. “off label”. Det betyder att läkemedlen, i likhet med många andra, inte är officiellt godkända men inte heller förbjudna. Enligt artikeln menar Mikael Hoffman, chef för Nätverket för läkemedelsepidemiologi att det är osäkert vilken nytta ADHD-medicinering har för personer som diagnosticerats i vuxen ålder och att det saknas belägg för effekterna. Anki…

Enkätstudie: Erfarenheter och stigmatisering vid NPF & psykisk ohälsa

Vill du hjälpa till att förbättra bemötande för personer med neuropsykiatriska diagnoser? Har du eller ditt barn diagnostiserats med ADHD eller autism för mer än 6 månader sedan? Vill du bidra till att personer med neuropsykiatriska diagnoser får ett bättre bemötande och förståelse? I denna enkätstudie undersöker vi i vilken utsträckning personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sig stigmatiserade (negativt särbehandlade) på…

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

…utanför familjen. Råd och stöd för ungdomar och föräldrar Vuxna Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna. Råd och stöd för vuxna i arbetsför ålder Äldre Många äldre är utsatta…

Morföräldrar till en älskad kille som utmanar

…är väldigt svår att hantera och kan få allvarliga konsekvenser om inte en vuxen finns i närheten. Det blev uppenbart redan när Ludvig var drygt två år och fick en syster. Han förstod inte att han skulle vara försiktig i närkontakten med den lilla och det gick inte att lämna honom ensam med systern, inte heller när hon blivit lite större. Stressen och belastningen i familjen blev stor och utan hjälpsamma far- och morföräldrar hade den blivit ändå…

Rättigheter, råd och stöd

…gt, har svårt i dina sociala relationer eller bara behöver stöd från någon vuxen. BRIS för barn BRIS, Barnens rätt i samhället, stödjer barn som far illa. Du kan ringa, mejla eller chatta. Du behöver inte säga vem du är och det är kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år. Telefon: 116 111 Mer information finns på bris.se. Brottsofferjouren – Unga brottsoffer Brottsofferjouren kan ge dig stöd, råd och information om du utsatts för brott,…

Unga vuxna projektet för sina kunskaper vidare

…is som driver ”Underbara ADHD” föreläste om diagnosen som han fick först i vuxen ålder och om sin resa från destruktivitet till att starta sitt eget företag. Unga vuxna-projektet har pågått i tre år. Projektet har gjort filmen ”Vi har ADHD”, kortfilmer om personer med ADHD och ADD och den populära och prisnominerade boken ”Det finns alltid ett sätt” med råd, tips och strategier för hur man som ung vuxen med NPF kan få vardagen att fungera bättre….

Studie: Högre dödlighet vid ADHD-diagnos

…ö i förtid jämfört med övriga befolkningen. För dem som fått diagnosen som vuxen är risken ytterligare högre. Det visar en ny omfattande dansk studie i The Lancet. ADHD innebär svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Diagnosen har också kopplats till riskfyllt beteende och nu har danska forskare undersökt sambandet mellan ADHD och dödlighet. ”Detta är det första beviset på ökad dödlighet bland individer med adhd”, skriver…

Insatser man kan söka via LSS

…ruppboende eller boende i familjehem. ANPASSAT BOENDE FÖR VUXNA När man är vuxen och har funktionsnedsättning har man rätt att ansöka om särskilt anpassat boende. Det finns tre olika former för boende: Egen bostad som anpassas men som inte har någon fast personal Servicebostad med viss service och vård Gruppbostad som alltid har fast personal och som ska klara av behovet av stöd DAGLIG VERKSAMHET De som är i yrkesverksam ålder och har funktionsned…

Tips & Strategier – Få det att funka i skolan

…Tips & Strategier Att få skolan att funka om man har NPF kan se ut på många olika sätt en behöver inte alltid innebära så stora förändringar. Här har vi samlat tips och strategier till dig som går i skolan och har NPF. Det är elever med egen NPF-diagnos som har berättat vad som funkar för just dem. Vi har också fått tips från Min Skola-projektets samarbetsskolor….

Vad har jag som elev rätt till?

…dning och den hjälp som du behöver. Du har alltid rätt att prata med någon vuxen på skolan som du litar på, om du behöver stöd. Om det inte hjälper finns det andra som du och dina föräldrar kan vända sig till. Här nedanför har vi samlat några länkar. Dem kan du följa för att få mer info och ställa frågor om dina rättigheter. Du kan också alltid vända dig till BRIS för att anonymt prata, ringa, mejla eller chatta någon vuxen om saker som känns fel…

ADHD på jobbets podd

En podd med fokus på ADHD i arbetslivet Inom ramen för arbetsmarknadsprojektet “ADHD på jobbet” har Attention fått möjlighet att testa podcast. Här är resultatet: fyra podd-avsnitt om kvinnor med ADHD i arbetslivet! Lyssna och tyck gärna till! Inga fler avsnitt är planerade, men vi vill gärna veta vad du tycker. Är podd ett format som passar Attention? Vill du ha fler avsnitt i just denna serie eller har du andra förslag på ämnen för en podd? Åt…

Språkstörning

…tagligt nedsatt. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder. Se Attentions film som handlar om hur det är att ha en språkstörning:   Personer med språkstörning kan trots en bra hörsel behöva stöd att förstå och tolka språklig information. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. Språkstörning kan anges i olika grader från lätt till mycket grav. En grav språkstörning innebär omfattande svårigheter att f…

Bli medlem

…någon av Attentions aktiviteter gäller vår olycksfallsförsäkring för varje vuxen medlem och medföljande barn. Rabatt – på utbildningar och temadagar som arrangeras av Riksförbundet Attention. Lokalförening Vi finns i omkring 60 lokalföreningar runtom i landet. Lokalföreningarna arrangerar träffar, utbildningar och gruppaktiviteter. Om du vill kan du även engagera dig intressepolitiskt genom din lokalförening. När du registrerar ditt medlemskap kan…