Sökresultat

Hittade 36 sidor med sökordet "vuxen"

Tidiga insatser för barn med NPF kan vara en nödvändig förutsättning att klara vardagen i vuxen ålder

En avhandling från Umeå universitet visar att mellan 5 och 15 procent av alla barn har lindriga funktionsnedsättningar. Uppgifter från 12 000 barn från hela världen har legat till grund för undersökningen. Barnen i undersökningen har olika diagnoser som t.ex. ADHD, inlärningssvårigheter och koordinationssvårigheter och beskrivs ofta som klumpiga, långsamma, oorganiserade, och ouppmärksamma. Undersökningen visar att barnen behöver mer…

Ung vuxen med NPF

…Vi har NPF Här har vi samlat personliga berättelser om att ha NPF. Mycket handlar om att hitta sitt eget sätt att få vardagen att fungera….

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vill ompröva läkemedelssubventionen för vuxna med ADHD

Ekot rapporterar att ca 32 000 vuxna med ADHD använder läkemedel som föreskrivs vid ADHD. Läkemedlen är ännu inte officiellt godkända för behandling av personer som fått diagnosen ADHD i vuxen ålder, men godkända för vuxna som diagnosticerats och medicinerats sedan de var barn. Föreskrivningen av ADHD-mediciner till personer som diagnosticerats i vuxen ålder sker s.k. “off label”. Det betyder att läkemedlen, i likhet med många…

ADHD på jobbets podd

En podd med fokus på ADHD i arbetslivet Inom ramen för arbetsmarknadsprojektet “ADHD på jobbet” har Attention fått möjlighet att testa podcast. Här är resultatet: fyra podd-avsnitt om kvinnor med ADHD i arbetslivet! Lyssna och tyck gärna till! Inga fler avsnitt är planerade, men vi vill gärna veta vad du tycker. Är podd ett format som passar Attention? Vill du ha fler avsnitt i just denna serie eller har du andra förslag på ämnen…

Vad har jag som elev rätt till?

Vad har jag som elev rätt till? För dig som elev med NPF kan skolan vara full av hinder. Kan du hänga med i genomgångar? Får du tillräckligt med arbetsro? Känns det som att du får chansen att visa vad du kan när det är dags för prov? Känner du att lärarna lyssnar och försöker förstå dig? Många elever med NPF svarar nej på flertalet av ovanstående frågor vilket gör att skolan känns svår och kanske till och med något man mår dåligt av. Så ska det…

Tips & Strategier – Få det att funka i skolan

…Tips & Strategier Att få skolan att funka om man har NPF kan se ut på många olika sätt en behöver inte alltid innebära så stora förändringar. Här har vi samlat tips och strategier till dig som går i skolan och har NPF. Det är elever med egen NPF-diagnos som har berättat vad som funkar för just dem. Vi har också fått tips från Min Skola-projektets samarbetsskolor….

Insatser man kan söka via LSS

Insatser man kan söka via LSS RÅDGIVNING OCH ANNAT PERSONLIGT STÖD Landstinget har ansvar för insatsen, rådgivning och stöd i LSS. Rådgivning och stöd kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t.ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst. PERSONLIG ASSISTANS Om ditt barn har omfattande behov kan du…

Språkstörning

Vad är en språkstörning? Vid språkstörning är personens språkförmåga påtagligt nedsatt. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder. Se Attentions film som handlar om hur det är att ha en språkstörning:   Personer med språkstörning kan trots en bra hörsel behöva stöd att förstå och tolka språklig information. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. Språkstörning kan anges i olika grader från…

Studie: Högre dödlighet vid ADHD-diagnos

Med diagnosen ADHD löper man fördubblad risk att dö i förtid jämfört med övriga befolkningen. För dem som fått diagnosen som vuxen är risken ytterligare högre. Det visar en ny omfattande dansk studie i The Lancet. ADHD innebär svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Diagnosen har också kopplats till riskfyllt beteende och nu har danska forskare undersökt sambandet mellan ADHD och dödlighet. ”Detta är det första beviset…

Unga vuxna projektet för sina kunskaper vidare

Igår hade Attentions Unga vuxna-projekt slutkonferens på temat ”Det finns alltid ett sätt”. 140 deltagare fick ta del av kunskaper och erfarenheter om vad man kan göra för att stärka och stödja målgruppen unga vuxna med ADHD. – Vi vill sprida vår kunskap om hur behoven hos unga vuxna med ADHD ser ut och ge inspiration för att hitta lösningar som matchar de behoven. I projektet har vi arbetat utifrån målgruppens egna erfarenheter av vad som…

ADHD – synonymer?

Hyperaktiv, rastös – Energisk, pigg, idog, alert Okoncentrerad – Flexibel i tänkandet Ouppmärksam – Lojal gentemot pågående tanke 😉 Skämt åsido, varför måste man alltid välja de ord som har den mest negativa klangen? Jag säger inte att det inte är tufft att leva med ADHD, jag säger att den generella inställningen är att det är så jäkla negativt. Man ser en bråkig hyperaktiv skolpojke framför sig än idag fastän ADHD är ett vida…

Om ADHD

Vad är ADHD? Det syns inte utanpå att man har ADHD, men det känns ofta i kroppen. ADHD kan göra så att det blir svårt att sitta still, lyssna eller vänta på sin tur. Barn med ADHD är olika. En del har jättemycket energi och vill springa runt mycket. Andra sitter mest stilla. En del visar sina känslor genom att skrika eller gråta. Andra gömmer känslorna inuti kroppen så att man inte märker om de är ledsna. Alla människor vet inte vad ADHD är. De…

Äldre med ADHD uppmärksammas sällan

De svårigheter ADHD orsakar äldre uppmärksammas sällan. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att personer som är 65 år eller äldre med ADHD ofta har stora svårigheter att hantera vardagen. Psykologen Taina Guldberg-Kjär som skrivit avhandlingen “ADHD in old age -Self-rated symptoms and Clinical information from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 and older”, menar att det är en utmaning för hälso- och sjukvården…

Ny studie om barn och ADHD från National Institute of Health

Enligt en studie utförd av National Institutes of Health visar att barn med ADHD har en utvecklingsförsening på ca 2 år i främre hjärnbarken jämfört med barn utan ADHD. I studien ingick 234 barn med ADHD och 231 utan. Varje barns hjärna skannades upp till 4 gånger per år under 7 års tid. Barnen som ingick i studien var 10 år när studien startade och 17 år när den avslutades. På frågan om resultaten av studien skulle kunna stilla debatterna…

ADHD

ADHD Alla kan ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera impulser ibland, särskilt vid trötthet och stress. Men för en del barn, ungdomar och vuxna är problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt sättet att fungera i vardagen. Då kan det vara berättigat att tala om diagnosen ADHD. Se vår film om ADHD, där barn berättar om sin egen diagnos: https://www.youtube.com/watch?v=OFQMowrd2ms Kärnsymptomen vid ADHD (Attention Deficit…