Arkivet för Kategori: Aktuellt

Enkät om hur covid-19 påverkar personer med NPF

I början av pandemin skickade Attention ut en enkät till sina medlemmar med fokus på hur covid-19 påverkat deras liv. […]
Läs mer 

Låt oss stolt presentera vår nya sajt!

Antalet besökare till www.attention.se ökar kraftigt från år till år. Under 2020 slog vi alla våra tidigare rekord med hela 1,4 miljoner […]
Läs mer 

Stora brister i Försäkringskassans utredningar

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans hantering av ansökningar om sjukpenning eller aktivitetsersättning. ISF har i sin granskning tagit […]
Läs mer 

Subvention för Melatonin AGB

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beviljar subvention av läkemedlet Melatonin AGB för barn från 6 år till och med 17 år […]
Läs mer 

Attention skriver debattartikel med Lärarnas Riksförbund

Riksförbundet Attention och Lärarnas Riksförbund går gemensamt ut och kräver att de som sitter på ansvaret – politikerna och skolhuvudmännen […]
Läs mer 

Webbinarium om barn och unga i samhällsvården

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Ung Dialog bjuder in till webbinarium om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i samhällsvården. Fredagen […]
Läs mer 

Avslag på ansökan om aktivitetsersättning

Ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringar om unga människor som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning visar på en […]
Läs mer 

Kvinnodagskrönika tillägnad alla tjejer med NPF  

Det senaste året har Attention haft lite extra fokus på tjejer och NPF. Vi har spridit kunskap om ämnet via […]
Läs mer 

Förändringar kring subventioneringen av melatonin

Vi fick för en tid sedan information om att lagerberedning av Melatonin AGB avregistreras av Läkemedelsverket från och med den […]
Läs mer 

Digitala samtalsträffar om ODD/Trotsproblematik

Känns det som att din vardag med barn är full av motstånd? Fylld av ”NEJ!” och utbrott över saker som […]
Läs mer