Aktuellt

Lyft fram styrkorna och ge stöd åt arbetsgivare – då kan fler personer med NPF få arbete

Många personer med NPF upplever svårigheter på arbetsmarknaden och stödet för att få och behålla ett arbete är i dag otillräckligt. Det visar den undersökning som Attention gjort tillsammans med Trygg...

Elever med språkstörning kan få undervisning närmre hemmet

Elever med grav språkstörning ska få en bra skolgång nära sitt hem. Kommuner och enskilda huvudmän ska själva få ordna kommunikationsklasser, och regionala nav som kan stödja skolorna ska skapas....

Tidiga insatser i förskolan är viktigt

Förskolan är viktig. Många pedagoger säger att de redan i förskolan ser vilka barn som kommer att få det svårt i skolan och senare i livet. Att insatser sätts in...

NSPH blir ideell organisation

I dag säger vi grattis till NSPH, som i går beslutade att gå från att vara ett nätverk till att bli en ideell idéburen organisation. En interimstyrelse har valts, och det...

Panelsamtal om stöd för elever med skolfrånvaro samt unga vuxna utan sysselsättning

På torsdagskvällen i förra veckan anordnades ett panelsamtal i Haninge söder om Stockholm om insatser för unga som antingen har hög skolfrånvaro, helt hemmasittande eller som efter sin skoltid inte...

”Dagens samhälle sämre på att fånga upp kreativa personer”

Forskarna ser allt fler släktsamband mellan kreativitet och olika NPF-diagnoser. Samtidigt ökar samhällets krav på konformitet, funktionalitet och projektledningsförmåga, vilket gör att kreativa personer som faller ”utanför ramen” riskerar att...

Enkät för en mer inkluderande föreningsidrott

Nu genomför vi en enkätundersökning om idrott. Undersökningen görs inom vårt projekt “Idrott för alla”, som arbetar för en mer inkluderande föreningsidrott. Vi vill ha svar från både vårdnadshavare och...

Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen ska bli svensk lag enligt ett förslag som varit på remiss. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och blev i och med det skyldig att leva upp till de krav som...

Vill du prova på att arbeta statligt?

Vill du praktisera hos en statlig arbetsgivare? De kan erbjuda praktikplatser bland annat till personer med funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga. Läs Arbetsgivarverkets information här. Statliga arbetsgivare ska under åren...

Vill du vara med i vårt ungdomsmagasin?

Nu söker Attention ungdomar som vill vara med i ett tidningsmagasin. Vi letar också efter fyra ungdomsreportrar som vill skriva för tidningen. Projektet Barns Röst producerar just nu ett tidningsmagasin...

Ali – en kraft för unga i Malmö

– Jag vill och jag kan hjälpa unga i utanförskap. Jag har själv varit där och vet vad som krävs, säger Ali Hadi som lämnat droger och kriminalitet bakom sig....

Med er hjälp har vi nått hundratusentals människor!

ADHD finns överallt – på alla arbetsplatser och inom alla yrken. Trots det är kunskapen fortfarande alldeles för låg. Men med er hjälp har vi nått ut till hundratusentals personer...

Gästkrönika: Vi måste ta lärdom av både fram- och motgångar

Li Jansson är arbetsmarknadsekonom på Almega och är väl insatt i hur arbetsmarknaden ser ut för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I sitt arbete har hon mött både goda och...

Gästkrönika: “Det är lite rörigt ibland bara”

”Det är bara att göra det, blockeringen finns bara i ditt huvud!” har jag ofta fått höra. Så här i en allmän text på ämnet tänker jag svara det som...

Attention i Arbetsförmedlingens interna tidning

I det senaste numret av Arbetsförmedlingens interna tidning finns tre hela uppslag om Attention och ADHD på jobbet. Det känns jätteviktigt för oss att få den här möjlighet. Att nå...