Aktuellt

“Oacceptabelt att arbetsförmåga bedöms så olika”

Dagens regler kring rehabilitering är för oflexibla. Att arbetsförmedlingar och försäkringskassor gör egna och olika arbetsförmågebedömningar är orimligt och behöver få en lösning. Det är oacceptabelt att detta får fortgå....

“Ge Sanne samordnad specialiserad vård”

– Sannes situation visar hur samhället sviker de mest stödbehövande. Det säger NSPH:s och Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg om det bristande samarbete mellan tvångsvård och beroendevård som SVT belyste...

Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska ‘önskekost’ som specialkost

Till Livsmedelsverket Stockholm 2018-11-07 Riksförbundet Attention och Autism- och Aspergerförbundet anser att Livsmedelsverkets råd om att minska ”önskekost” som specialkost inte tar hänsyn till barn som på grund av funktionsnedsättning...

Attention följer utredning om ADHD-läkemedel och regionala skillnader

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda vad som ligger bakom de stora regionala skillnaderna i förskrivning av ADHD-läkemedel. I en delredovisning som myndigheten gjort framgår att det...

“Höj kraven på de som vårdar funktionsnedsatta”

SVT:s granskning av missförhållanden på grupp och korttidsboenden i Sverige måste leda till att regelverket skärps samt att kraven på personal och ansvariga höjs, det säger Riksförbundet Attention efter det...

“Brist på omdöme och kunskap i fallet Cornelius”

– Inslaget om Cornelius visar vilka tragiska konsekvenser brist på kunskap kan leda till. Kommunens tjänstemän har också brutit mot sina regler på ett oacceptabelt sätt och inte lyssnat på...

Enkät om familjers kontakt med socialtjänsten och socialpsykiatrin

Riksförbundet Attention har under hösten påbörjat ett treårigt projekt som heter Familjelyftet. Syftet med projektet är att uppmärksamma och stärka målgruppen familjer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Nu går projektet ut...

Risk för ökad stigmatisering av elever med ADHD efter SPSM:s rapport

Istället för att öka kunskapen om hur man bäst kan stötta barn med ADHD finns risken att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), genom att ge fel råd, bidrar till att det mycket...

Bli medlem i Attention nu – 2019 ingår!

Du vet väl att om du blir medlem och betalar in din medlemsavgift nu, för dig och gärna också för dina familjemedlemmar, så ingår medlemskap för hela 2019? Attention erbjuder...

Enkät ska kartlägga uppföljningen av NPF-hjälpmedel

Den som har någon form av neuropsykiatirisk funktionsnedsättning får ofta hjälpmedel utskrivna, men inte alltid en uppföljning. Det vill två arbetsterapeutstuderande vid Karolinska i Huddinge ändra på. Med en webbenkät...

Personer med ADHD måste också kunna få LSS-insatser

I en debattartikel som nyligen publicerades i Dagens Samhälle tar Attention upp vikten av att personer med ADHD måste innefattas av LSS. Det finns de med ADHD vars funktionsnedsättning innebär...

Testa talsyntes med lägre hastighet

Ett företag som fått stöd från Post- och Telestyrelsen för att ta fram en långsammare talsyntes söker nu testare. De är särskilt intresserade av att få veta vad personer med...

Attention i TV-debatt med Försvaret om ADHD

Ni missade väl inte att vår ordförande Anki Sandberg var med i SVT:s nyhetsprogram Aktuellt 3 september klockan 21.00. Hon deltog då i en viktig debatt angående att försvarsmakten sorterar...

Npf-diagnos ska inte automatiskt innebära körkortskrångel

Att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, npf, ska inte automatiskt behöva innebära att det är krångligare att ta körkort. Den process som alla människor går igenom för att få ett körkort...

MFD bjuder in till dialogmöte om färdtjänsten

Vill du vara med och utvärdera färdtjänsten? Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått uppdraget att kartlägga och analysera kvalitén på tjänsten ur både användarnas och utförarnas perspektiv. Som en del...