Aktuellt

Utmaningar på nätet för unga med funktionsnedsättning

Öka kunskapen bland vuxna. Lyssna på barnen och gör dem delaktiga. Samverka över gränser. Det var några saker som diskuterades när socialdepartementet bjöd in till dialog kring barn och unga...

Danmark skänker 25 stugvistelser till Attentions medlemmar

Den 29 maj tog Attention emot en gåvocheck av Danmarks kronprinsessa Mary. Gåvan innebär att 25 av våra medlemmar kommer att få var sin stugvistelse i Danmark. Överlämnandet skedde i samband...

Barn med funktionsnedsättning mer utsatta på nätet

I veckan släppte Statens medieråd sin årliga rapport om barn och ungas vanor på nätet. Den visar bland annat att barn med funktionsnedsättning är mer utsatta på nätet än andra barn....

Ny film om idrott och NPF

Idag lanserar vi filmen Idrott och NPF som har tagits fram av Attentions projekt Idrott för alla. Syftet är att väcka tankar och öka medvetenheten inom idrottsrörelsen. Så mycket som...

Saknad! Vårt remissvar om problematisk skolfrånvaro

I slutet av 2015 fick den särskilda utredaren Malin Gren Landell regeringens uppdrag att lägga förslag som vänder elevers skolfrånvaro till närvaro. I början av året presenterades betänkandet Saknad! Uppmärksamma...

Enkät: Hur ser skolsituationen ut för ditt barn?

Som ett led i arbetet med att skapa en bättre skolsituation för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomför vi regelbundet enkätundersökningar. Hjälp oss att driva skolfrågan framåt genom att fylla...

Attention i kampanj för inkluderande nätklimat

Kommande vecka medverkar Attention Hisingen-Kungälvs projekt Nätkoll i kampanjen #skärpning. Det görs i samarbete med BRIS, Friends, Sverok, Nätkoll, Institutet för juridik och internet och Facebook. Tillsammans riktar vi strålkastarljuset på vårt gemensamma ansvar...

Nytt material hjälper dig att skapa en tillgänglig arbetsplats

Projektet ADHD på jobbet har tagit fram ett material som riktar sig till arbetsgivare och personalgrupper som vill skapa en mer tillgänglig och medveten arbetsplats. Attentions Arvsfondsprojekt “ADHD på jobbet” arbetar...

Se Attentions nya webbsida för barn

I dag presenterar vi vår nya webbsida som riktar sig till barn! Vi har låtit barnen själva vara med och ha åsikter om sidan, göra flera intervjuer och svara på...

Nya arbetsmiljöregler ger chefen verktyg

Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring organisatorisk och social arbetsmiljö har blivit tydligare. Det tjänar alla på, både arbetsgivare och arbetstagare. Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention, berättar hur du som chef...

Vi önskar er alla en fungerande påsk! – ny film från Attention

Nu går vi på riksförbundets kansli på påskledighet. Men först vill vi önska er alla en riktigt fungerande påsk med vår nya film! I filmen berättar fyra av Attentions vänner vad...

Obehandlad NPF kan ge depression

Depression är vanligt hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det tycker vi att Socialstyrelsens kommande ”Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom” ska lyfta fram. Det gäller både där...

Våldsdådet i Stockholm utmanar demokratin

I fredags drabbades vår huvudstad av ett fruktansvärt våldsdåd. Många är skadade, dödade, chockade. Andra städer i andra länder har varit med om detsamma. Meningen med dessa attacker är svår...

Platser kvar på vuxenlägret

Det finns några platser kvar på Attentions läger för vuxna med egen NPF diagnos som i år hålls på Mellansels folkhögskola, 3 mil väster om Örnsköldsvik den 3–8 juli. Temat...

Brev till rikspolischefen om antagningsregler

Idag kan personer med ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk diagnos inte utbilda sig till poliser. Polisutbildningens antagningskrav innebär ett generellt stopp för personer med våra diagnoser. Det har vi och...