Aktuellt

Varför når inte NPF-kunskapen ut i skolorna? Ny enkätrapport ute!

Rapporten ”Det finns så mycket kunskap om NPF, kan inte begripa varför den inte når ut till skolorna” är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen...

Arbetsterapeuter behövs för bättre elevhälsa

Det är dags att tänka nytt kring vilka professioner som behövs för tillgängliga lärmiljöer för barn med ADHD och autism och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ta fasta på de goda exempel...

Se våra nya filmer om hjälpmedel och stödfunktioner

I dag släpper vi två nya filmer inom projektet ADHD på jobbet. Lena Furberg och Magnus Karlberg berättar om hjälpmedel och stödfunktioner som hjälper dem i arbetslivet! Filmer finns på...

Debatt: Nu behövs en storsatsning på elever med NPF

Tillsammans med en rad andra organisationer uppmanar vi regeringen att avsätta en NPF-miljard i höstens statsbudget. Vi vill se en kraftfull nationell satsning för att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska...

En skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas

För många av våra medlemmar är skolan den viktigaste frågan. Att skolan fungerar så att varje elev kan ta del av undervisningen är avgörande för senare möjligheter till arbete och...

Stora regionala skillnader i förskrivning av ADHD-läkemedel

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Det visar Socialstyrelsens nya rapport ”Förskrivning av adhd-läkemedel 2016”. Förskrivningen är något högre än förväntat enligt Socialstyrelsen. Samtidigt varierar förskrivningen kraftigt mellan kommunerna. Under...

Utmaningar på nätet för unga med funktionsnedsättning

Öka kunskapen bland vuxna. Lyssna på barnen och gör dem delaktiga. Samverka över gränser. Det var några saker som diskuterades när socialdepartementet bjöd in till dialog kring barn och unga...

Danmark skänker 25 stugvistelser till Attentions medlemmar

Den 29 maj tog Attention emot en gåvocheck av Danmarks kronprinsessa Mary. Gåvan innebär att 25 av våra medlemmar kommer att få var sin stugvistelse i Danmark. Överlämnandet skedde i samband...

Barn med funktionsnedsättning mer utsatta på nätet

I veckan släppte Statens medieråd sin årliga rapport om barn och ungas vanor på nätet. Den visar bland annat att barn med funktionsnedsättning är mer utsatta på nätet än andra barn....

Ny film om idrott och NPF

Idag lanserar vi filmen Idrott och NPF som har tagits fram av Attentions projekt Idrott för alla. Syftet är att väcka tankar och öka medvetenheten inom idrottsrörelsen. Så mycket som...

Saknad! Vårt remissvar om problematisk skolfrånvaro

I slutet av 2015 fick den särskilda utredaren Malin Gren Landell regeringens uppdrag att lägga förslag som vänder elevers skolfrånvaro till närvaro. I början av året presenterades betänkandet Saknad! Uppmärksamma...

Enkät: Hur ser skolsituationen ut för ditt barn?

Som ett led i arbetet med att skapa en bättre skolsituation för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomför vi regelbundet enkätundersökningar. Hjälp oss att driva skolfrågan framåt genom att fylla...

Attention i kampanj för inkluderande nätklimat

Kommande vecka medverkar Attention Hisingen-Kungälvs projekt Nätkoll i kampanjen #skärpning. Det görs i samarbete med BRIS, Friends, Sverok, Nätkoll, Institutet för juridik och internet och Facebook. Tillsammans riktar vi strålkastarljuset på vårt gemensamma ansvar...

Nytt material hjälper dig att skapa en tillgänglig arbetsplats

Projektet ADHD på jobbet har tagit fram ett material som riktar sig till arbetsgivare och personalgrupper som vill skapa en mer tillgänglig och medveten arbetsplats. Attentions Arvsfondsprojekt “ADHD på jobbet” arbetar...

Se Attentions nya webbsida för barn

I dag presenterar vi vår nya webbsida som riktar sig till barn! Vi har låtit barnen själva vara med och ha åsikter om sidan, göra flera intervjuer och svara på...