Aktuellt

Attention ser fördelar med matchningsanställningar

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar angående förslaget om matchningsanställningar.  Matchningsanställningen är en subventionerad anställning som kombinerar arbete med kompetensutveckling. Syftet är att ta tillvara varje individs arbetsförmåga och att...

Attention deltar i internationell anhörigkonferens

Den 3-6 september samlas yrkesverksamma, ideella organisationer och anhöriga i Göteborg för den internationella anhörigkonferensen. Attention kommer vara på plats för att uppmärksamma anhöriga till personer med NPF. Konferensen anordnas...

Via barn- och ungdomslinjen kan barn/unga att kräva sin rätt

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vill göra det enklare för barn och ungdomar att kräva sin rätt inom psykiatrin, vård och omsorg. Barntelefonen – som främst var till för placerade...

Fler autismdiagnoser speglar inte en faktisk ökning av symtomen

Antalet diagnoser om autismspektrumstörningar har det senaste decenniet ökat kraftigt. Men symtomen har inte blivit vanligare i befolkningen, utan ökningen beror sannolikt på breddade diagnoskriterier, att fler söker hjälp och...

SPSM tycker flickors behov av stöd behöver aktualiseras

I Lärarförbundets tidning “Specialpedagogik” framkommer oroväckande uppgifter vad gäller flickor och stöd i skolan. Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) så ser de att av de de 3755 rådgivningsuppdrag de fick in från...

Positivt att tidsgränserna i sjukförsäkringen slopas

Riksförbundet Attention anser att det är mycket positivt att regeringen föreslår ett avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Tillsammans med andra NPSH-förbund har Attention drivit frågan om att tidsgränserna...

Skolor får kritik för frånvarande elever

DN tar idag upp problematiken med att många elever – trots skolplikt – aldrig deltar i undervisningen. Skolinspektionen riktar hård kritik mot skolor för att de låter eleverna fortsätta klass...

Dansk intressant forskning om föräldrautbildningar

Det danska nationella forskningscentret SFI har nyligen släppt en rapport med fokus på danska ADHD-föreningens föräldrautbildning ”Kærlighed i Kaos”. Resultatet i rapporten är glädjande eftersom den påvisar positiva effekter med...

NPF-utbildning på Arbetsförmedlingen

Under två dagar (26-27 maj) utbildar Attention Utbildning platsförmedlare och personal på Arbetsförmedlingen Stockholm City. – Vi är speciellt glada för det, eftersom vi vet att behovet av kunskap om...

Projektet Nätkoll – Unga med NPF på nätet

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – skiljer sig deras erfarenheter på nätet från ungas utan NPF? Vilka är nätets möjligheter och risker – och hur stärker vi ungas egna strategier...

Anki Sandberg medverkade i P1

Igår var Attentions förbundsordförande Anki Sandberg med i Studio ett i P1. Hon förde fram Attentions syn på ADHD-rapporten som Socialstyrelsen släppte under onsdagen. Den ökande användning av ADHD-läkemedel tycker Anki Sandberg...

Ny rapport från Socialstyrelsen om användandet av ADHD-läkemedel

Socialstyrelsens rapport visar att användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I rapporten från Socialstyrelsen redovisas för...

Så här tycker våra medlemmar om läkemedelsuppföjningen

Majoriteten av Attentions medlemmar är nöjda med läkemedelsuppföljningen, enligt en enkät från Riksförbundet. Men det finns fortfarande förbättringsbehov. Enkäten genomfördes under april och besvarades av 1 650 medlemmar som har erfarenhet...

Debattartikel i GP om inkludering

Atentions styrelseledamot Madelein Larsson Wollnik fick i helgen in en slagkraftig debattartikel i Göteborgs Posten. Madeleine skriver om förändringar och försämringar Göteborgs kommun planerar att göra inom grundskoleverksamheten och vilka konsekvenser...

Trevlig Kristi himmelfärdshelg!

Nu tar vi på kansliet ledigt. Vår växel är stängd den 14 -15 maj. Vi på Riksförbundet Attention önskar dig en riktigt trevlig Kristi himmelfärdshelg!