Aktuellt

Regeringens arbete för bättre barn- och ungdomsvård

Riksförbundet Attentions intressepolitiska ombudsman, Annica Nilsson, deltog den 2 maj i en nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården med Cecilia Grefve, som är nationell samordnare för den sociala barn-...

Funktionsnedsättning – en del i chefens mångfaldsarbete

Attention deltog i morse på fackförbundet Ledarnas seminarium: “Funktionsnedsättning – en del i chefens mångfaldsarbete” där syftet var att fokusera på möjligheter framför hinder på arbetsmarknaden. Det var projektet ADHD...

Ny film från Nätkoll

Projekt Nätkoll har tillsammans med Hagafilm tagit fram tre filmer på temat nätet och NPF. Den första handlar om datorspelande och finns nu på Attention Play på YouTube. Nätkolls enkätundersökning...

Barn med NPF mer utsatta på nätet än andra barn

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NFP) som ADHD och Aspergers syndrom råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet. Men datorer och internet...

Utställningen “Face the fact” vann pris!

Riksförbundet Attention är riktigt glada över att ha fått vara med i projektet “Face the facts”. Under tisdagen tilldelades utställningen ett pris i kategorin “Årets pedagogiska projekt” vid Sveriges museers vårmöte....

Ge personer med NPF rätt förutsättningar vid högskoleprovet

”Att tillgängliggöra högskoleprovet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är inte bara nödvändigt ur ett människorätts- och antidiskrimineringsperspektiv. Det gagnar hela samhället och hjälper till att bryta trenden med utanförskap”,...

Attentions projekt Barns Röst söker deltagare till fokusgrupp

Attentions projekt Barns Röst söker flickor (15–17 år) med Aspergers syndrom som vill delta i en fokusgrupp. När? Den 26 maj kl 17-19 Var? I KINDs lokaler på Gävlegatan 22 B centralt i...

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

Trots att de fått tidiga stödinsatser har ändå 9 av 10 förskolebarn med autism fortfarande stora svårigheter inom autismområdet i skolåldern. En majoritet av föräldrarna anser att barnen fått otillräckligt...

SPSM startar den nya tjänsten “Fråga en rådgivare”

Från och med den 4 april är det enklare för pedagoger att komma i kontakt med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Då lanserar de den nya tjänsten “Fråga en rådgivare” med fokus på elever med...

Dyster arbetssituation för personer med NPF

SCB:s nylanserade rapport ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015” visar att 54 procent av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var sysselsatta, jämfört med 78 procent i...

Attention om BO:s rapport: Alla lärare ska ha kunskap om NPF!

Igår presenterades Barnombudsmannen (BO) rapport “Respekt” som visar på brister i skolans stöd till elever med funktionsnedsättning. I rapporten lyfts särskilt fram svårigheter att identifiera och förstå svårigheterna hos flickor med...

Barnombudsmannen anser att flickor med ADHD missgynnas

Barnombudsmannens (BO) nysläppta rapport “Respekt” har fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. I rapporten lyfter BO särskilt fram det faktum att flickor med ADHD ofta missgynnas. SVT tar idag...

BO: Genomgripande förändringar krävs för funktionsnedsatta barn

Barnombudsmannen (BO) har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill...

Glädjande besked om Hjärnkolls och NSPH:s finansiering

Det har varit en tuff start på 2016 för Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH. Regeringens beslut om fortsatt finansiering har förhalats och framtiden har känts oviss. I slutet av förra veckan kom...

Rapport: Bristande samordning är ett problem

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har publicerat rapporten “Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.” Rapporten tar upp en av dagens stora utmaningar...