Aktuellt

SVT:s nya serie: Att leva med Aspergers syndrom

Den 15 februari är det premiär för SVT2:s nya programserie ”Att leva med Aspergers syndrom”. I den här serien får man följa nio unga personer i deras vardag där dom...

Försäkringskassan tydliggör föräldraansvar

Det har tidigare varit svårt att få grepp om vad Försäkringskassan menar med ett ”normalt föräldraansvar” inom assistansersättningen. Nu har det gått ut ett förtydligande som innebär att det ska...

SIP – skyldighet och möjlighet

Ökad specialisering inom vård- och omsorgssektorn ställer höga krav på professionerna när det kommer till planering och effektivt samarbete. Sedan 2010 är personer som ger insatser från socialtjänst eller sjukvård skyldiga...

Samarbete mellan Attention och Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet drar under 2015 igång en stor satsning på att utbilda sina ledare inom NPF. Satsningen sker i samarbete med Riksförbundet Attention och innefattar utbildningsmaterial och utbildningsdagar. Anders Lundberg...

Anmäl dig till Attentions vuxenläger

Den 29 juni – 4 juli har du möjlighet att delta på Attentions vuxenläger i vackra Grebbestad, Bohuslän. Det blir en vecka fylld med föreläsningar, utflykter och skapande aktiviteter för dig...

Attention förespråkar individuell körkortsprövning

ADHD yttrar sig olika hos olika individer, men påverkar generellt sett uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och impulskontrollen. Vissa personer tar medicin, andra inte. En del får sin diagnos som barn, andra kan...

Attention uppdaterar all information enligt DSM-5

DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, är det diagnossystem som används vid diagnostisering av bland annat NPF. DSM-5 är den senaste versionen och har relativt nyligen översatts till...

Premiär för utställning om unga i fängelse

Den 24 januari är det premiär för utställningen ”Face the Facts” på Arbetets museum i Norrköping. I den här unika 3D-utställningen berättar unga intagna sin egen historia, om vägen fram...

NSPH och Hjärnkoll får ny webbutik

Idag den 20 januari lanserar NSPH sin nya webbutik tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll. Här går det att beställa böcker, foldrar, T-shirts och annat material som du kan använda när du...

Fel slutsatser av forskning stigmatiserar bilförare med adhd

Bilförare med adhd är inte inblandade i trafikolyckor i den utsträckning man tidigare trott. Studier visade att risken för inblandning i trafikolyckor skulle varit tre till fyra gånger större, något...

NSPH startar diskrimineringsprojekt

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, har startat upp projektet ”Din rätt” där ett av målen är att undersöka omfattningen av diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Bakgrunden är att...

Personer med språkstörning får inte rätt stöd

Attention genomförde i slutet av 2014 en enkätundersökning riktad till personer med språkstörning och deras anhöriga. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur de berörda upplever sin situation...

NPF-kunskaper hos lärare bidrar till mer engagerade elever

Attention genomförde nyligen en enkätundersökning bland skolelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 383 elever svarade på enkäten och det framkom tydligt att de efterfrågar mer kunskap om NPF bland sina lärare....

Temadag om hjälp och stöd i vardag och arbete

Den 12 februari anordnar Attention, Abilia och ICAP temadagen ”Hjälp och stöd i vardag och arbete”. Under dagen berättar personer med egna erfarenheter hur det är att leva med en...

Attention utbildar trafiklärare om NPF

Personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ofta förmågan att ta körkort och vara lika bra bilförare som andra men kan behöva extra stöd. Därför ger Attention ut...