Aktuellt

Ny rapport visar stora regionala skillnader gällande ADHD-läkemedel

Ny rapport från Socialstyrelsen pekar på stora skillnader i användandet av ADHD-läkemedel. I vissa kommuner får några få procent ett recept på medicin – i andra kommuner drygt 14 procent....

Attention & Trygg-Hansa gör enkät ihop

Vi vill ta reda på mer om hur arbets- och försörjningssituationen ser ut för dig med egen NPF och för dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF. Vi...

Många höjdpunkter på årets NPF-forum

Den 19-20 maj gick Attentions tionde NPF-forum av stapeln. 550 konferensdeltagare samlades på Kista-mässan i Stockholm för att knyta kontakter och dela kunskap om NPF. Konferensens tema var struktur och...

Riksidrottsförbundet och Svenska Ishockeyförbundet agerar för ökad inkludering

Riksidrottsförbundet och Svenska Ishockeyförbundet gemensamma föreläsning på NPF-forum i förra veckan var en viktig markering riktad till hela idrottsrörelsen. Ishockeyförbundet berättade på föreläsningen om sitt samarbete med Attention i arbetet...

Attention deltog i paneldiskussion om decemberbarnen

Försäkringskassans rapport ”Barns relativa ålder och funktionsnedsättning” som släpptes i veckan har till Attentions stora glädje satt strålkastarljuset på skolan. För att föra målgruppens talan bjöds Attentions ordförande Anki Sandberg...

Gillberg hedras med pris

Den 12 maj hedrades professor Christopher Gillberg genom att erhålla det prestigefulla priset INSAR Lifetime Achievement Award vid International Meeting for Autism Research (IMFAR), som ägde rum i Baltimore, Maryland,...

Attention lanserar film om ADHD riktad till barn & unga

Det är med glädje som Attention lanserar den ritade informationsfilmen “Vad är ADHD?”. Filmen är producerad inom Attentions projekt Barns Röst och målgruppen är barn och unga – både med...

Regeringens arbete för bättre barn- och ungdomsvård

Riksförbundet Attentions intressepolitiska ombudsman, Annica Nilsson, deltog den 2 maj i en nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården med Cecilia Grefve, som är nationell samordnare för den sociala barn-...

Funktionsnedsättning – en del i chefens mångfaldsarbete

Attention deltog i morse på fackförbundet Ledarnas seminarium: “Funktionsnedsättning – en del i chefens mångfaldsarbete” där syftet var att fokusera på möjligheter framför hinder på arbetsmarknaden. Det var projektet ADHD...

Ny film från Nätkoll

Projekt Nätkoll har tillsammans med Hagafilm tagit fram tre filmer på temat nätet och NPF. Den första handlar om datorspelande och finns nu på Attention Play på YouTube. Nätkolls enkätundersökning...

Barn med NPF mer utsatta på nätet än andra barn

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NFP) som ADHD och Aspergers syndrom råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet. Men datorer och internet...

Utställningen “Face the fact” vann pris!

Riksförbundet Attention är riktigt glada över att ha fått vara med i projektet “Face the facts”. Under tisdagen tilldelades utställningen ett pris i kategorin “Årets pedagogiska projekt” vid Sveriges museers vårmöte....

Ge personer med NPF rätt förutsättningar vid högskoleprovet

”Att tillgängliggöra högskoleprovet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är inte bara nödvändigt ur ett människorätts- och antidiskrimineringsperspektiv. Det gagnar hela samhället och hjälper till att bryta trenden med utanförskap”,...

Attentions projekt Barns Röst söker deltagare till fokusgrupp

Attentions projekt Barns Röst söker flickor (15–17 år) med Aspergers syndrom som vill delta i en fokusgrupp. När? Den 26 maj kl 17-19 Var? I KINDs lokaler på Gävlegatan 22 B centralt i...

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

Trots att de fått tidiga stödinsatser har ändå 9 av 10 förskolebarn med autism fortfarande stora svårigheter inom autismområdet i skolåldern. En majoritet av föräldrarna anser att barnen fått otillräckligt...