Aktuellt

Trygg-Hansa och Attention gör enkät

Trygg-Hansa och Attention har inlett ett samarbete för att gemensamt lyfta frågan om samhällets stöd och ansvar för familjer med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tillsammans vill vi...

Stort intresse för NPF på årets Anhörigriksdag

I början av veckan – 5-6 maj – anordnades det som vanligt Anhörigriksdag i Varberg. Attention och projektet Egen Styrka var på plats och ställde ut och gav en mycket...

Socialstyrelsen publicerar nytt beslutsstöd vid ADHD-behandling

Socialstyrelsen har nu gett ut nytt beslutsstöd för Läkemedelsbehandling av ADHD hos barn och vuxna. Socialstyrelsens bedömning är bland annat att personer med ADHD utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling. De...

Västeråsutredning om språkstörning

Västerås kommun har gjort en omfattande kartläggning om antalet barn med språkstörning och vilken hjälp barnen får i skolan. Det var efter att föräldrar och logopeder i kommunen slog larm som...

Rykande färskt samtalsgruppsmaterial för anhöriga

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Därför har Attention tagit fram ett inspirations – och diskussionsmaterial...

Nytryck av Attentions material om NPF riktat till barn

Nu kan Attention återigen erbjuda informationsmaterial om NPF riktat till barn. Det har varit en stor efterfrågan på informationsmaterialet som tyvärr varit slut under en längre period. Skrifterna består av...

Uttalande från stämman – Förälderns delaktighet spelar roll för resultatet

Riksförbundet Attentions nyligen genomförda föräldraenkät visar hur betydelsefulla socialtjänstens och omsorgens insatser är för föräldrar till barn med NPF och hur viktigt det är att föräldrarna görs delaktiga i processen....

Stämman fattade beslut om framtiden

Lördagen den 25 april samlades representanter från våra lokalföreningar på Attentions förbundsstämma i Stockholm. Stämman fattade beslut om vad förbundet ska arbeta med de kommande två åren och vilka som...

Hur fungerar de kommunala stödinsatserna för Attentions föräldrar?

Idag släpper Attention en rapport med fokus på kommunala insatser för föräldrar till barn med NPF. Rapporten tar avstamp i en enkät som under april besvarades av 1040 föräldrar. Bland...

Paketpris på skriften “Med Asperger på jobbet”

Skriften “Med Asperger på jobbet – bli en bättre chef och kollega” ger kunskap om diagnosen Aspergers syndrom/AST kopplat till arbetslivet. För att sprida kunskapen till så många arbetsplatser som...

Attention textar uppskattade föräldrafilmer

Nu har vi äntligen textat våra uppskattade föräldrafilmer ”Pappan & Alla kontakterna”, ”Mamman & Hoppet om förståelse” och ”Mamman & Den hotade skolan”. För att se filmerna med text, välj...

Attention medverkar vid årets anhörigriksdag i Varberg

5–6 maj är det återigen dags för Anhörigas Riksförbund att anordna anhörigriksdag i Varberg. Attention kommer vara på plats, både som utställare och föreläsare. Projektledare Cecilia Brusewitz och Kerstin Alm...

Ny guide förenklar för personer med funktionsnedsättning

Nu lanserar Försäkringskassan en guide på sin webbplats som visar vilka ersättningar personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till. Tanken med den nya guiden är att den ska minska osäkerheten...

Viktigt förstå orsaker innan generella åtgärder sätts in i skolan

Var inte för snabb med att sätta in åtgärder från en tipslista. Lägg istället tid på att förstå orsaken. Den uppmaningen kommer från två specialpedagoger vid Aspergercenter. – Det finns...

Attentions ombudsman gäst i P1

Anna Norrman – Riksförbundet Attentions intressepolitiska ombudsman – var igår gäst i Sveriges Radio Studio Ett. Tillsammans med barnpsykiatrikern Henrik Pelling och överläkaren Peik Gustafsson pratade Anna om de regionala skillnaderna som finns i antalet barn...