Aktuellt

8 % är utsatta för mobbing – däribland många elever med NPF

I ”Friendsrapporten 2015” som släpptes idag möts man av dystra siffror. Hela 8 % av landets elever är utsatta för mobbning i skolan. Rapporten visar även på stora problem med...

Berätta hur det känns inför skolstart!

Attentions projekt Min Skola vill ta reda på hur elever med NPF känner inför skolstart. Därför går vi idag ut med en enkät som är riktad direkt till elever på mellan-...

Skolmagasin riktat till elever med NPF

Attention har tagit fram magasinet Så här! Få skolan att funka, som handlar om att vara tonåring och ha NPF. Framförallt handlar det om att hitta sitt eget sätt att klara...

Vägar till jobb bjuder in till slutkonferens

Projektet Vägar till jobb går emot sitt slut och bjuder därför i slutet av september in till slutkonferens. Fokus för konferensen kommer vara att visa på positiva exempel och ge tips...

Ny rapport om brist på samordning av stödinsatser

Riksförbundet Attention och Trygg-Hansa har i ett samarbete gett ut rapporten ”All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer – bristande samordning är ett...

“Våra barn går sönder”

”Vi föräldrar lever i den realiteten varje dag med barn som redan innan de hunnit gå ut lågstadiet ger upp och inte ser meningen med vare sig skolan eller livet”,...

Undvik säljsamtal med NIX-Telefon

  Tycker du telefonförsäljare är påstridiga och svåra att tacka nej till? Känns det efter avslutat samtal svårt att förstå vad ni egentligen kommit fram till? Då är kanske gratistjänsten NIX-telefon något...

Lärare ska bli bättre på stöd till elever 

Lärare ska få vidare­utbildning så att de kan ge rätt stöd till elever med särskilda behov. Målet är att fler ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Detta skriver DN i...

Attention ser fördelar med matchningsanställningar

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar angående förslaget om matchningsanställningar.  Matchningsanställningen är en subventionerad anställning som kombinerar arbete med kompetensutveckling. Syftet är att ta tillvara varje individs arbetsförmåga och att...

Attention deltar i internationell anhörigkonferens

Den 3-6 september samlas yrkesverksamma, ideella organisationer och anhöriga i Göteborg för den internationella anhörigkonferensen. Attention kommer vara på plats för att uppmärksamma anhöriga till personer med NPF. Konferensen anordnas...

Via barn- och ungdomslinjen kan barn/unga att kräva sin rätt

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vill göra det enklare för barn och ungdomar att kräva sin rätt inom psykiatrin, vård och omsorg. Barntelefonen – som främst var till för placerade...

Fler autismdiagnoser speglar inte en faktisk ökning av symtomen

Antalet diagnoser om autismspektrumstörningar har det senaste decenniet ökat kraftigt. Men symtomen har inte blivit vanligare i befolkningen, utan ökningen beror sannolikt på breddade diagnoskriterier, att fler söker hjälp och...

SPSM tycker flickors behov av stöd behöver aktualiseras

I Lärarförbundets tidning “Specialpedagogik” framkommer oroväckande uppgifter vad gäller flickor och stöd i skolan. Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) så ser de att av de de 3755 rådgivningsuppdrag de fick in från...

Positivt att tidsgränserna i sjukförsäkringen slopas

Riksförbundet Attention anser att det är mycket positivt att regeringen föreslår ett avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Tillsammans med andra NPSH-förbund har Attention drivit frågan om att tidsgränserna...

Skolor får kritik för frånvarande elever

DN tar idag upp problematiken med att många elever – trots skolplikt – aldrig deltar i undervisningen. Skolinspektionen riktar hård kritik mot skolor för att de låter eleverna fortsätta klass...