Aktuellt

Projektet Nätkoll – Unga med NPF på nätet

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – skiljer sig deras erfarenheter på nätet från ungas utan NPF? Vilka är nätets möjligheter och risker – och hur stärker vi ungas egna strategier...

Anki Sandberg medverkade i P1

Igår var Attentions förbundsordförande Anki Sandberg med i Studio ett i P1. Hon förde fram Attentions syn på ADHD-rapporten som Socialstyrelsen släppte under onsdagen. Den ökande användning av ADHD-läkemedel tycker Anki Sandberg...

Ny rapport från Socialstyrelsen om användandet av ADHD-läkemedel

Socialstyrelsens rapport visar att användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I rapporten från Socialstyrelsen redovisas för...

Så här tycker våra medlemmar om läkemedelsuppföjningen

Majoriteten av Attentions medlemmar är nöjda med läkemedelsuppföljningen, enligt en enkät från Riksförbundet. Men det finns fortfarande förbättringsbehov. Enkäten genomfördes under april och besvarades av 1 650 medlemmar som har erfarenhet...

Debattartikel i GP om inkludering

Atentions styrelseledamot Madelein Larsson Wollnik fick i helgen in en slagkraftig debattartikel i Göteborgs Posten. Madeleine skriver om förändringar och försämringar Göteborgs kommun planerar att göra inom grundskoleverksamheten och vilka konsekvenser...

Trevlig Kristi himmelfärdshelg!

Nu tar vi på kansliet ledigt. Vår växel är stängd den 14 -15 maj. Vi på Riksförbundet Attention önskar dig en riktigt trevlig Kristi himmelfärdshelg!  

Kampanj om skolan och NPF

I oktober är det dags för Attention Skolkoll – en kampanj med extra fokus på hur svensk skola fungerar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – Vi har alltid pratat skola...

Trygg-Hansa och Attention gör enkät

Trygg-Hansa och Attention har inlett ett samarbete för att gemensamt lyfta frågan om samhällets stöd och ansvar för familjer med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tillsammans vill vi...

Stort intresse för NPF på årets Anhörigriksdag

I början av veckan – 5-6 maj – anordnades det som vanligt Anhörigriksdag i Varberg. Attention och projektet Egen Styrka var på plats och ställde ut och gav en mycket...

Socialstyrelsen publicerar nytt beslutsstöd vid ADHD-behandling

Socialstyrelsen har nu gett ut nytt beslutsstöd för Läkemedelsbehandling av ADHD hos barn och vuxna. Socialstyrelsens bedömning är bland annat att personer med ADHD utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling. De...

Västeråsutredning om språkstörning

Västerås kommun har gjort en omfattande kartläggning om antalet barn med språkstörning och vilken hjälp barnen får i skolan. Det var efter att föräldrar och logopeder i kommunen slog larm som...

Rykande färskt samtalsgruppsmaterial för anhöriga

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Därför har Attention tagit fram ett inspirations – och diskussionsmaterial...

Nytryck av Attentions material om NPF riktat till barn

Nu kan Attention återigen erbjuda informationsmaterial om NPF riktat till barn. Det har varit en stor efterfrågan på informationsmaterialet som tyvärr varit slut under en längre period. Skrifterna består av...

Uttalande från stämman – Förälderns delaktighet spelar roll för resultatet

Riksförbundet Attentions nyligen genomförda föräldraenkät visar hur betydelsefulla socialtjänstens och omsorgens insatser är för föräldrar till barn med NPF och hur viktigt det är att föräldrarna görs delaktiga i processen....

Stämman fattade beslut om framtiden

Lördagen den 25 april samlades representanter från våra lokalföreningar på Attentions förbundsstämma i Stockholm. Stämman fattade beslut om vad förbundet ska arbeta med de kommande två åren och vilka som...