Aktuellt

Skolstarten skapar problem för många familjer

Attention får i år – liksom varje höst – många samtal från upprörda och frustrerade medlemmar i samband med skolstart. Skolan är extremt viktig för barn med NPF. Fungerar skolan, fungerar familjen....

Attention gör filmer om föräldrar

Att vara förälder till ett barn med NPF innebär ett extra krävande föräldraskap. Dels i vardagen med barnet – men också allt som pågår runtomkring med skola, vård och myndighetskontakter...

Debattartikel: En skola för alla

Omkring 14 procent av eleverna i grund- och gymnasieskola har någon form av funktionsnedsättning. Det är en ganska stor grupp i samhället. Trots detta är det många lärare och rektorer...

Temakvällar om tjejer och NPF

Med ekonomiska medel från Augusta Hedlunds stiftelse kommer Attention att hålla kunskapsspridande aktiviteter om tjejer och NPF i Södertälje, Karlstad och Stockholm. – Tjejer med NPF behöver uppmärksammas mer. Unga kvinnor möter...

Temadag om NPF i trafiken

Tisdagen den 4 november anordnar Attention Utbildning temadagen “NPF i trafiken” – en dag med fokus på hur man som trafiklärare kan anpassa körkortsundervisningen för elever med NPF. Under dagen kommer...

Konferensen Mångfald och företagande firar femårsjubileum

I ett samarbete mellan Riksförbundet Attention, Myrorna och Misa arrangeras konferensen Mångfald och företagande. Konferensen hålls den 10 november i Bonnierhuset i Stockholm och är den femte i ordningen. Syftet...

Osäkert om barn med dyslexi får rätt hjälp i skolan

En rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att de flesta pedagogiska metoder som används i skolan för att hjälpa barn och unga med dyslexi inte har testats...

Ny webbplats ger stöd till unga med Asperger

Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting står bakom den nya webbplatsen som vänder sig till unga mellan 16-25 år, boende i Stockholms län, med en Aspergerdiagnos. Syftet med webbplatsen...

Mer anpassad undervisning för YH-studerande med funktionsnedsättningar

Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar vidare med att öka kunskapen bland undervisande personal och utbildningsledare om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas efter de studerandes behov. I våras arrangerades ett seminarium...

Enkla anpassningar kan ge jobb till fler med Asperger

Ett arbete innebär mer än försörjning. Att jobba innebär att finnas med i ett sammanhang, att få göra nytta och känna sig behövd. Det gäller alla, men är extra viktigt...

Attention varnar för växande problem med spelberoende

Attention larmar om att spelberoende är ett växande problem som myndigheter och politiker måste ta tag i. Dagens passivitet måste ersättas av tidig och effektiv vård som samlas i en nationella...

Attention lyfter skolfrågor i Almedalen

Attentions aktiviteter i Almedalen inleddes med två seminarier om skolan. Det första hade rubriken ADHD i klassen – vad gör vi? Seminariet inleddes med att nationalekonom Ingvar Nilsson visade siffror på...

Bara nio av 285 myndigheter uppfyller kriterierna för tillgänglighet

2001 slog regeringen fast att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha möjlighet att både besöka en myndighet och kunna arbeta på en. Myndigheten för delaktighet, MFD, är en sammanslagning av Handisam...

Attention lanserar skolplattform

Riksförbundet Attention har arbetat fram en skolplattform med hjälp av ledamöter i förbundsstyrelsen och forskare inom specialpedagogiken. Tanken är att skolplattformen ska fungera som ett stöd för den egna organisationen...

Forskare vid Lunds universitet anser att barn med diagnosen uppförandestörning kan behöva utredas för NPF

Barn med diagnosen “uppförandestörning” bör undersökas för motoriska och perceptuella problem. Framkommer det att barnen har svårt med koordination, är känsliga för beröring, vissa ljud, smaker och lukter finns det...