Aktuellt

Attention tar fram informationsmaterial om NPF riktat till barn

Attention kommer snart att kunna erbjuda information om NPF som är riktad till barn. Informationsmaterialet kommer att bestå av tre broschyrer: en om ADHD, en om Asperger och en om...

Delta i Attentions enkät om ADHD, missbruk och kriminalitet

Som en del av Attentions Fri-projekt ska bland annat ett webbaserat verktyg tas fram med mål att inspirera och vägleda i den processen. Har du ADHD och egen erfarenhet av...

Bättre inomhusmiljö i skolan

Under 2014–2015 kommer Folkhälsomyndigheten att driva ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan. Syftet med projektet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor ska bli bättre och...

Teknik som hjälpmedel för elever med kognitiva svårigheter

Hjälpmedelsinstitutet fick i uppdrag av Regeringen att undersöka hur teknik kan hjälpa gymnasieelever med kognitiva svårigheter. Exempel på kognitiva svårigheter kan vara problem med minne, uppmärksamhet eller tidsuppfattning. Studien visar att...

Trav för ungdomar med Aspergers syndrom

Attention går in som samarbetspartner i ett ”travprojekt” för ungdomar med Aspergers syndrom. Projektet går ut på att ungdomarna får lära sig köra och hantera häst, med alla moment det...

Bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering

Regeringen har lagt fram ett förslag på en ny lag som innebär att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Exempel på bristande tillgänglighet som nämns är när en person med...

Attitydförbättring till personer med psykisk ohälsa

Svenskars attityder till personer med psykisk ohälsa har förbättrats de senaste fem åren. Det visar en undersökning från Hjärnkoll. Störst är förbättringen i Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten där 13...

Skollagen förstärks för elever med funktionsnedsättning

Regeringen föreslår nu en förändring av skollagen som efterlysts av funktionshindersorganisationerna länge. Förändringar innebär att: Kommunerna ska fördela resurserna till skolorna efter elevernas olika förutsättningar och behov, vilket innebär att...

Psykiatrifondens Fördomspris 2014 till Skaraborg

Aida Dervisic, Christina Kobayashi och Andreas Leschinger har fått Psykiatrifondens Fördomspris 2014. Motiveringen är: Med patienten i fokus” slänger Aida Dervisic (verksamhetscontroller), Christina Kobayashi (enhetschef) och Andreas Leschinger (verksamhetschef) ut...

Nytt projekt ger personer med NPF möjlighet att spela golf som fritidsaktivitet

Allmänna arvsfonden har beviljat medel till Svenska Golfförbundet för projektet Handigolf Riks 2013-2015. Sex golfklubbar i Sverige utvecklar Handigolfverksamheten på sina anläggningar under tre år. De utvalda golfklubbarna ska både...

Ny forskningsbaserad sajt om ungas hälsa

Nu lanseras Kom igen! – en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk och fysisk ohälsa bland landets unga. Hur ska jag göra för...

Ökad kunskap om NPF genom kampanjen PUSSELBITEN

Riksförbundet Attention vill tipsa om NPF-smycken som du kan köpa genom kampanjen PUSSELBITEN. Syftet med kampanjen är att locka till kunskap och nyfikenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Kampanjen drivs i...

Tydlig attitydförbättring till psykisk ohälsa på fem år

Idag presenterar Hjärnkoll en omfattande befolkningsundersökning som visar att allmänhetens attityder och beteende gentemot personer med psykisk ohälsa har förbättrats betydligt mellan åren 2009-2013. Särskilt stor är förbättringen i kampanjlänen...

Skärpt kontroll över familjehemsvården

Tisdagen den 11 februari presenterade barn och äldreminister Maria Larsson ett delbetänkande om hur man ska förbättra omhändertagande av tvångsvård av barn och unga. – De övergrepp som ännu förekommer i...

Fri-projektet besöker Ung i fängelses utställning

Attentions Fri-projekt har nyligen besökt Arbetets museum i Norrköping som driver Arvsfondsprojektet Ung i fängelse tillsammans med Attention och anstalten i Luleå. Syftet med Ung i fängelse är att lyfta...