Aktuellt

DHB håller konferens om hörselnedsättning och NPF

Har du ett barn eller ungdom med dövhet/hörselnedsättning och diagnos inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Då är du välkommen på DHB:s (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning) föräldrakonferens...

Nu är det extra förmånligt att bli Attentionmedlem

Passa på att bli medlem nu så räcker ditt medlemskap i 15 månader istället för 12. Erbjudandet gäller från 1 oktober i år fram till 31 december 2015. Som medlem...

Ny app förenklar resandet för personer med NPF

Mobilappen ResLedaren kommer att lanseras senare i höst. Den är tänkt att fungera som en utökad reseplanerare i Stockholms kollektivtrafik, främst för personer med autism, ADHD och andra närliggande funktionsnedsättningar....

Attentions Fri-projekt medverkar i utställning

Den 24 januari slår Arbetets museum i Norrköping upp portarna till den turnerande utställningen ”Ung i fängelse”. Intendent Annelie Egelin Tärning har sedan 2004 haft en dröm om att göra...

Samverkan kring personer med ADHD måste öka

I senaste Läkartidningen har en rad framstående svenska forskare gjort en sammanställning av nuvarande forskningsläge rörande ADHD. Skolan och samhället i stort blivit alltmer krävande. Människor i alla åldrar översvämmas...

Elever med ADHD får inte det stöd de behöver

Elever med ADHD har i dagsläget mindre chans att lyckas med sina studier än andra. Det visar Skolinspektionens senaste granskning och resultatet bekräftas av Attentions skolenkät. Att elever med ADHD...

Medlemstidningen: Vilka behandlingsformer finns?

Nu har årets fjärde nummer av medlemstidningen landat i brevlådan hos våra medlemmar och här på webben. Temat är behandling och vi skriver om några vanliga och mindre vanliga behandlingsformer...

Studie: Hur bemöter skolan elever med autism?

En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten visar exempel på hur två skolor utvecklar sin verksamhet för att få en fungerande undervisning för elever med autism. Alla skolelever är unika och...

Vägar till jobb söker intervjupersoner!

Vårt projekt Vägar till jobb ska göra en ”handbok för arbetsgivare”. Fokus kommer att ligga på grundläggande kunskap om Aspergers syndrom (AS) och hur det kan påverka en i arbetslivet. Handboken är...

Attention arrangerar studiecirkel om Asperger och arbete

Vårt projekt ”Vägar till jobb” driver en studiecirkel med fokus på Aspergers syndrom och arbete. Deltagarna är arbetssökande personer med Aspergers syndrom och syftet är att dela erfarenheter och tankar kring vägen ut...

Premiär för filmen Mamman & Hoppet om förståelse

Förståelse från omgivningen är a och o när man har ett barn med NPF. Det är dock inte helt ovanligt att man som förälder blir ifrågasatt i sitt föräldraskap, något...

Brist på mediciner trots fler apotek

För fem år sedan avreglerades apoteken. Motivet var ökad service och tillgänglighet. Med facit i hand kan vi konstatera att så inte blev fallet. Det visar en ny undersökning från...

ADHD-läkemedel blir kvar inom högkostnadsskyddet

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Läkemedlen blir kvar i inom högkostnadsskyddet med några förändringar. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar...

Idag släpper Attention filmen ”Mamman & Den hotade skolan”!

Att skolan fungerar i en familj med barn med NPF är extremt viktigt. Om skolan inte ger det stöd ens barn behöver eller har den kunskap om NPF som krävs...

Anneli är Attentions nya kanslichef

Anneli Rönnblom är sedan 25 augusti kanslichef på Riksförbundet Attention. Hon har en gedigen erfarenhet inom arbetslivsfrågor och intressepolitik och hoppas kunna vara den spindel i nätet och det smörjmedel...