Aktuellt

Bristande tillgänglighet klassas som diskriminering

Från och med den 1 januari 2015 ingår ”bristande tillgänglighet” som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen ska bidra till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, för...

Inlägg till tidningen Oberoende

RFHL:s temanummer om ADHD beskriver ADHD-behandling som ett sätt att medicinera bort samhällsproblem. Det är ett återkommande tema i flera av artiklarna och även beskrivningen på förstasidan. Vi på riksförbundet...

God Jul & Gott Nytt År!

Nu tar vi på kansliet lite julledigt. Från och med måndagen den 22 december kommer vår växel att vara stängd. Vi är på plats igen den 7 januari. God Jul...

Studie: Påverkas du negativt av ADHD?

På Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst Stockholm pågår just nu en studie där man undersöker om Internetbehandling med KBT kan hjälpa vuxna (över 18 år) med ADHD. Denna terapiform har tidigare...

Debatt: Lyssna på oss ungdomar

Mer inflytande och större respekt från skolan, vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn med ADHD, autism, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser. Det framgår i intervjustudien Lyssna...

Attention startar projektet Nätkoll

Attention Hisingen Kungälv kommer under februari/mars 2015 att starta upp projektet Nätkoll – ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Med projektet vill man öka medvetenheten och kunskapen hos unga...

Attentions webbutik får nytt utseende

Från och med den 7:e januari 2015 kommer Attentions webbutik att se något annorlunda ut. Webbutiken kommer att vara  integrerad med Attentions hemsida och ha gemensam layout och struktur. Vi...

Debatt: Barnen som offras i den svenska skolan

”Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi” Det här...

Ny webbaserad information om adhd i skolan

“ADHD i skolan” är ett nytt material som innehåller information om barn med adhd i skolan och riktar sig både till lärare och föräldrar. Innehållet består av separata böcker med...

Tips i vardagen för dig med NPF

Nu har vi utökat informationen om NPF på vår hemsida. Här hittar du nu tips som kan göra det enklare att få vardagen att fungera i arbetet, skolan och hemma....

Attention deltog i manifestation för barn i behov

Idag samlades hundratals människor på Sergels torg I Stockholm för att delta i nätverket Barn i Behovs manifestation ”Barnen som offras i den svenska skolan”. Riksförbundet Attention var på plats...

Enkät: Hur är det att ha en språkstörning?

Attention undersöker nu livssituationen för personer med språkstörningar i en webbenkät. – Vi vill öka vår kunskap om hur vardagen fungerar för våra medlemmar med språkstörningar och ta reda på vilket stöd de...

KIND söker deltagare till studie om AST

Vill du eller ditt barn delta i social färdighetsträning för barn och unga med autismspektrumtillstånd (autism, aspergers syndrom, atypisk autism)? Projektet KONTAKT genomförs just nu i samarbete mellan BUP i...

Hur påverkas Attention av extravalet?

Igår föll regeringens budgetförslag. Riksdagens majoritet röstade för alliansens budget, vilket ledde till att statsministern utlyste extraval. – Attention och andra organisationer inom funktionshinderrörelsen har svårt att överblicka konsekvenserna av...

Medlem: Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Vi vill inte att du ska missa information från oss! Därför vill vi be dig att logga in på din medlemssida för att uppdatera dina kontaktuppgifter. Lägg gärna till en...