Aktuellt

Attention kämpar för vardagsstruktur

Med anledning av filmen ”Pappan & Alla kontakterna” vill vi på Attention berätta att Attention Stockholms län under det senaste året har arbetat för att personer med NPF ska få...

Attentions bok prisnomineras

Vi är glada att meddela att Attentions bok, Det finns alltid ett sätt: lösningsfokus och adhd, har gått till final i Svenska Publishing-Priset 2014. Den är framtagen av Attentions Unga...

Brist på samordning pressar föräldrar

Fackförbundet Kommunals rapport ”Lapptäcke utan sömmar – om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga” belyser ett viktigt problem när det gäller anhörigas situation. Deras rapport visar hur utsatta...

Debatt: Ideella sektorn behöver en stabil ekonomi

Statsbidragen för funktionshinderrörelsen urholkas när kostnaderna ökar och fler aktörer ska dela på samma summa pengar. Det behövs en årlig uppräkning av statsbidragen för att organisationerna ska kunna jobba mer...

IVO håller konferens om risker i vården

Inspektionen för vård och omsorg, IVO bjuder in till en gemensam dialog för att diskutera vilka risker man ser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vid det här tillfället, IVO-dagen,...

Föräldraboken som förklarar och förenklar

Som förälder till ett barn eller en tonåring med ADHD måste du använda mer energi än andra föräldrar för att få tillvaron att fungera. I Föräldraboken om ADHD får du...

Enkät: Får du tag på dina mediciner?

Vad tycker du om tillgängligheten till apotek och mediciner? Attention har tillfrågats hur våra medlemmar uppfattar de förändringar som gjorts när det gäller apoteksservicen. För att kunna svara behöver vi...

Skolstarten skapar problem för många familjer

Attention får i år – liksom varje höst – många samtal från upprörda och frustrerade medlemmar i samband med skolstart. Skolan är extremt viktig för barn med NPF. Fungerar skolan, fungerar familjen....

Attention gör filmer om föräldrar

Att vara förälder till ett barn med NPF innebär ett extra krävande föräldraskap. Dels i vardagen med barnet – men också allt som pågår runtomkring med skola, vård och myndighetskontakter...

Debattartikel: En skola för alla

Omkring 14 procent av eleverna i grund- och gymnasieskola har någon form av funktionsnedsättning. Det är en ganska stor grupp i samhället. Trots detta är det många lärare och rektorer...

Temakvällar om tjejer och NPF

Med ekonomiska medel från Augusta Hedlunds stiftelse kommer Attention att hålla kunskapsspridande aktiviteter om tjejer och NPF i Södertälje, Karlstad och Stockholm. – Tjejer med NPF behöver uppmärksammas mer. Unga kvinnor möter...

Temadag om NPF i trafiken

Tisdagen den 4 november anordnar Attention Utbildning temadagen “NPF i trafiken” – en dag med fokus på hur man som trafiklärare kan anpassa körkortsundervisningen för elever med NPF. Under dagen kommer...

Konferensen Mångfald och företagande firar femårsjubileum

I ett samarbete mellan Riksförbundet Attention, Myrorna och Misa arrangeras konferensen Mångfald och företagande. Konferensen hålls den 10 november i Bonnierhuset i Stockholm och är den femte i ordningen. Syftet...

Osäkert om barn med dyslexi får rätt hjälp i skolan

En rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att de flesta pedagogiska metoder som används i skolan för att hjälpa barn och unga med dyslexi inte har testats...

Ny webbplats ger stöd till unga med Asperger

Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting står bakom den nya webbplatsen som vänder sig till unga mellan 16-25 år, boende i Stockholms län, med en Aspergerdiagnos. Syftet med webbplatsen...