Aktuellt

Delta i UR:s program om pengar

UR:s söker deltagare till sin nya TV-serie som kommer att handla om hur vi i Sverige hanterar våra pengar och hur vi bäst möter de risker och svårigheter som kan...

”En (o)möjlig kombination?”

Projektet ”Arbetsgivare för anhöriga” vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig. Mot bakgrund av det har projektet tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt...

LO kritiska till sjukförsäkringen

Den 10 juni släppte LO sin rapport som visade hur sjukförsäkringen utvecklats under alliansregeringens snart åtta år vid makten. Inte helt oväntat innehöll den en stor dos kritik, bland annat...

”Mitt liv med ADHD” – filmer om att vara ung och ha AD(H)D

I dagarna lanserar Riksförbundet Attention tre korta filmer om att vara ung och ha ADHD. Filmerna är skapade av Anneli, Georgios och Jolinn, tre unga vuxna som själva har ADHD...

Barn berättar om hur det är att ha förälder med NPF-diagnos

Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga – har skapat en filmserie där barn och unga berättar om hur det är att vara anhörig. Se och lyssna på Mathildas berättelse om att...

1177 lanserar hjälpmedelsguide

Idag den 4 juni lanserar 1177 Vårdguiden ett webbaserat stöd för alla som använder, eller tror sig behöva använda, hjälpmedel av olika slag. Det kan till exempel handla om hjälpmedel...

UR uppmärksammar ungdomarna som skolan sviker

Förra året var det cirka 12,4 procent av eleverna som lämnade grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Detta trots att skollagen säger att alla elever har rätt till att få det...

Yrkeshögskolan blir tillgänglig för fler

2012 fick Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i syfte att förbättra tillgängligheten på yrkeshögskoleutbildningar för personer med funktionsnedsättning. De första fem utbildningarna startade sina första omgångar...

DU tar strid mot näthatet

I medierna har vi kunnat ta del av att näthatet har ökat det senaste året, framför allt är det barn och ungdomar som utsätts då de spenderar en stor del...

Ny webbplats jämför kommunernas arbete med delaktighet

Nu lanserar Myndigheten för delaktighet webbplatsen www.kollalaget.mfd.se. Här kan man se och jämföra resultaten från kommunernas arbete med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Resultaten bygger på enkätsvar från...

Uppskattad filmpremiär

Den 22 maj hade filmen ”UTBROTT – En film om ADHD, kriminalitet och missbruk” premiär. Filmen är framtagen av Attention Fri-projektet och är en del av projektets utbildningsmaterial. Det var...

Arbetsmiljöverkets arbete för ökad tillgänglighet

Förra året genomförde Arbetsmiljöverket 80 inspektioner i återvinningsbranschen med syftet att anpassa arbetet till varje individs fysiska och psykiska förutsättningar. Inspektörerna besökte bland annat återvinningscentraler och avfallsanläggningar. – Konkret kan...

Utbildningsradion om NPF

Utbildningsradion har samlat lärarfortbildande radioprogram på temat att möta elever med NPF. Här kan du höra berättelser från elever och få inspiration från pedagoger. Alla länkar i broschyren går att...

Informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller citat och tips från...

Attention svarar på remiss om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Under 2013 beslutade Skolverket att ta fram allmänna råd för att stödja lärare, övrig skolpersonal, rektorer samt huvudmän i deras arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram. Från och med den...