Aktuellt

Pressmeddelande: Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

Riksrevision har i dagarna kommit ut med rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” som visar på det bristande anhörigstödet i landets kommuner. Riksrevisionen skriver i sin rapport att stödet till anhöriga...

Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

Riksrevision har i dagarna kommit ut med rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” som visar på det bristande anhörigstödet i landets kommuner. Riksrevisionen skriver i sin rapport att stödet till anhöriga...

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället. Ett personligt...

Transportstyrelsen fortsätter att diskriminera

Attention och många andra reagerade när lokföraren Torolf Jansson fick sluta efter 28 prickfria år efter att ha fått diagnosen Aspergers syndrom. Denna gång drabbas Jimmy Strigér som inte får...

Mamma med funktionsnedsättning fick rekordskadestånd

En mamma i Sigtuna fråntogs vårdnaden om sitt barn på grund av en psykisk funktionsnedsättning. Diskriminering enligt Svea hovrätt som nu dömer Sigtuna kommun att betala en rekordersättning på 450...

Mediers rapportering vid brott måste bli noggrannare

Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk sjukdom – sin egen, som närstående eller kollega. Trots att det är så vanligt är det många som är rädda och...

Platser kvar på kursen Livslinjen – Må bra-dagar i juni

Det finns fortfarande platser kvar på kursen Livslinjen – Må bra-dagar steg 1, 13-15 juni. Kursen är ett samarbete mellan Ågesta folkhögskola och Attention och riktar sig till dig som...

Föreläsning om psykisk ohälsa hos flickor

Vi vill tipsa om den här föreläsningen med Svenny Kopp från 2012. Svenny berättar här bland annat om hur vi blir bättre och bättre på att upptäcka och diagnostisera tjejer...

Attention i SvD

I söndags hade Svenska Dagbladet en hel bilaga tillägnad Attention. Bläddra i den här

Lång väntetid för dyslexiutredningar

Det är långa köer för dyslexiutredningar på flera orter i landet. Det visar en rundringning som TV4Nyheternas lokala stationer gjort. Längst väntetid har barn med läs- och skrivsvårigheter i Umeå...

Ny rapport från Egen Styrka-projektet: “Till slut tar man slut”

Attentions arvsfondsprojekt Egen styrka har publicerat rapporten ”Till slut tar man slut”. Rapporten grundar sig på svaren i en enkätundersökning där 1 182 föräldrar till barn med AST kommer till...

Attention prisar Hjärnkollambassadörerna

Attentions ljuspris går i år till ambassadörerna i den nationella kampanjen Hjärnkoll för deras arbete med att sprida kunskap och förbättra allmänhetens attityder kring psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Motiveringen till...

Projekt granskar familjestödjande insatser

I ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet har man granskat kommunala familjestödjande insatser och hur de upplevs av framförallt föräldrar med utländsk bakgrund. Ett delprojekt har granskat hur COPE – ett...

Anpassningar för elever med ADHD på gymnasiet

I rapporten ”Anpassningar för oss med ADHD” har elever, lärare och övrig skolpersonal intervjuats om behov av anpassningar på gymnasiet. Eleverna beskriver hur de upplever sin situation under gymnasietiden och...

Rätten till LSS ifrågasätts ofta

Rättigheter enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) låter bra i teorin, men i praktiken krävs att man själv ligger på och begär stöd. Inget går av sig självt,...