Aktuellt

Nu släpper vi första filmen om elever med NPF

Många ungdomar med NPF efterfrågar större kunskap om sina funktionsnedsättningar i skolan. Därför låter Attention eleverna själva berätta om sin situation i kortfilmer. Nu har vi släppt den första filmen...

Attention besöker fängelser

Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på fängelseanstalter. Under besöken informerar vi om NPF  – främst ADHD – och om vilket stöd som finns att få efter frigivning. Personerna som besöker fängelserna...

Unga vuxna berättar om NPF

Nu har vi kompletterat vår webbinformation om NPF med personliga berättelser. Unga vuxna berättar om sitt liv med ADHD, Asperger och ADD i kortfilmer och intervjuartiklar. Berättelserna kommer från boken...

SBU listar forskningsområden inom ADHD

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – har genomfört ett pilotprojekt för att lyfta fram brukares och skol- och vårdpersonals perspektiv på vad som är viktigt att forska på...

Vad tycker du behöver förbättras i skolan?

Riksförbundet Attention genomför nu en skolenkät som en del av projektet ”Min skola”. Vi vill veta hur du som går på högstadiet och gymnasiet och har NPF upplever skolan och...

Tyck till om funktionshinder

Hur kan vi förbättra boendesituationen för funktionshindrade? Saknar du något inom idrott och kultur? Vilka arbetsstöd ska vi behålla? Myndigheten för delaktighet söker panelmedlemmar till undersökningen Rivkraft. Syftet är att...

Hjärnkoll firar fem år

10 oktober anordnade NSPH Framtidskonferensen, en slutfest och summering av den femåriga kampanjen Hjärnkoll. Attention var givetvis på plats, tillsammans med drygt 200 besökare, för att representera samt ta del...

Träffa Attention på Skolforum!

Attentions projekt ”Min skola” och Attention Utbildning kommer att finnas på plats vid årets Skolforum 27-28 oktober. Under de här två dagarna sprider vi kunskap om NPF, tipsar om våra...

Studie: Inget samband mellan ADHD-medicinering och missbruk

En ny studie från Centrum för Primärvårdsforskning visar att det inte verkar finnas någon koppling mellan ADHD-medicinering i unga år och drogmissbruk. Det här är den första studien där forskare...

Unga vuxna projektet för sina kunskaper vidare

Igår hade Attentions Unga vuxna-projekt slutkonferens på temat ”Det finns alltid ett sätt”. 140 deltagare fick ta del av kunskaper och erfarenheter om vad man kan göra för att stärka...

Temakväll om tjejer med NPF

Den 7 oktober höll Attention Utbildning en temakväll om tjejer och NPF. Utöver kvällsfika bjöd föreläsarna på matnyttiga råd och forskningsbaserad fakta kring varför tjejer ofta blir felbedömda inom vården. –...

Lokalföreningarna träffades i Borlänge

Den 4 till 5 oktober hade Riksförbundet Attention ordförandeseminarium i Borlänge. 130 representanter från lokalföreningar runtom i landet deltog under två intensiva och inspirerande dagar. – Det har varit jättekul att...

Attention svarar på remiss om våld i nära relationer

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar på regeringens betänkande om våld i nära relationer. Bakgrunden till förslaget är regeringens ambition att synliggöra, förbättra stöd och behandling samt att förebygga våld...

DHB håller konferens om hörselnedsättning och NPF

Har du ett barn eller ungdom med dövhet/hörselnedsättning och diagnos inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Då är du välkommen på DHB:s (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning) föräldrakonferens...

Nu är det extra förmånligt att bli Attentionmedlem

Passa på att bli medlem nu så räcker ditt medlemskap i 15 månader istället för 12. Erbjudandet gäller från 1 oktober i år fram till 31 december 2015. Som medlem...