Aktuellt

NSPH och Hjärnkoll får ny webbutik

Idag den 20 januari lanserar NSPH sin nya webbutik tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll. Här går det att beställa böcker, foldrar, T-shirts och annat material som du kan använda när du...

Fel slutsatser av forskning stigmatiserar bilförare med adhd

Bilförare med adhd är inte inblandade i trafikolyckor i den utsträckning man tidigare trott. Studier visade att risken för inblandning i trafikolyckor skulle varit tre till fyra gånger större, något...

NSPH startar diskrimineringsprojekt

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, har startat upp projektet ”Din rätt” där ett av målen är att undersöka omfattningen av diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Bakgrunden är att...

Personer med språkstörning får inte rätt stöd

Attention genomförde i slutet av 2014 en enkätundersökning riktad till personer med språkstörning och deras anhöriga. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur de berörda upplever sin situation...

NPF-kunskaper hos lärare bidrar till mer engagerade elever

Attention genomförde nyligen en enkätundersökning bland skolelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 383 elever svarade på enkäten och det framkom tydligt att de efterfrågar mer kunskap om NPF bland sina lärare....

Temadag om hjälp och stöd i vardag och arbete

Den 12 februari anordnar Attention, Abilia och ICAP temadagen ”Hjälp och stöd i vardag och arbete”. Under dagen berättar personer med egna erfarenheter hur det är att leva med en...

Attention utbildar trafiklärare om NPF

Personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ofta förmågan att ta körkort och vara lika bra bilförare som andra men kan behöva extra stöd. Därför ger Attention ut...

Bristande tillgänglighet klassas som diskriminering

Från och med den 1 januari 2015 ingår ”bristande tillgänglighet” som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen ska bidra till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, för...

Inlägg till tidningen Oberoende

RFHL:s temanummer om ADHD beskriver ADHD-behandling som ett sätt att medicinera bort samhällsproblem. Det är ett återkommande tema i flera av artiklarna och även beskrivningen på förstasidan. Vi på riksförbundet...

God Jul & Gott Nytt År!

Nu tar vi på kansliet lite julledigt. Från och med måndagen den 22 december kommer vår växel att vara stängd. Vi är på plats igen den 7 januari. God Jul...

Studie: Påverkas du negativt av ADHD?

På Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst Stockholm pågår just nu en studie där man undersöker om Internetbehandling med KBT kan hjälpa vuxna (över 18 år) med ADHD. Denna terapiform har tidigare...

Debatt: Lyssna på oss ungdomar

Mer inflytande och större respekt från skolan, vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn med ADHD, autism, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser. Det framgår i intervjustudien Lyssna...

Attention startar projektet Nätkoll

Attention Hisingen Kungälv kommer under februari/mars 2015 att starta upp projektet Nätkoll – ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Med projektet vill man öka medvetenheten och kunskapen hos unga...

Attentions webbutik får nytt utseende

Från och med den 7:e januari 2015 kommer Attentions webbutik att se något annorlunda ut. Webbutiken kommer att vara  integrerad med Attentions hemsida och ha gemensam layout och struktur. Vi...

Debatt: Barnen som offras i den svenska skolan

”Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi” Det här...