Aktuellt

Attentions webbutik får nytt utseende

Från och med den 7:e januari 2015 kommer Attentions webbutik att se något annorlunda ut. Webbutiken kommer att vara  integrerad med Attentions hemsida och ha gemensam layout och struktur. Vi...

Debatt: Barnen som offras i den svenska skolan

”Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi” Det här...

Ny webbaserad information om adhd i skolan

“ADHD i skolan” är ett nytt material som innehåller information om barn med adhd i skolan och riktar sig både till lärare och föräldrar. Innehållet består av separata böcker med...

Tips i vardagen för dig med NPF

Nu har vi utökat informationen om NPF på vår hemsida. Här hittar du nu tips som kan göra det enklare att få vardagen att fungera i arbetet, skolan och hemma....

Attention deltog i manifestation för barn i behov

Idag samlades hundratals människor på Sergels torg I Stockholm för att delta i nätverket Barn i Behovs manifestation ”Barnen som offras i den svenska skolan”. Riksförbundet Attention var på plats...

Enkät: Hur är det att ha en språkstörning?

Attention undersöker nu livssituationen för personer med språkstörningar i en webbenkät. – Vi vill öka vår kunskap om hur vardagen fungerar för våra medlemmar med språkstörningar och ta reda på vilket stöd de...

KIND söker deltagare till studie om AST

Vill du eller ditt barn delta i social färdighetsträning för barn och unga med autismspektrumtillstånd (autism, aspergers syndrom, atypisk autism)? Projektet KONTAKT genomförs just nu i samarbete mellan BUP i...

Hur påverkas Attention av extravalet?

Igår föll regeringens budgetförslag. Riksdagens majoritet röstade för alliansens budget, vilket ledde till att statsministern utlyste extraval. – Attention och andra organisationer inom funktionshinderrörelsen har svårt att överblicka konsekvenserna av...

Medlem: Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Vi vill inte att du ska missa information från oss! Därför vill vi be dig att logga in på din medlemssida för att uppdatera dina kontaktuppgifter. Lägg gärna till en...

Attention svarar på remiss om ändrad skollag

Attention har skrivit ett remissvar på utbildningsdepartementets promemoria med förslag på vissa ändringar i skollagen. Det är aktuella och viktiga frågeställningar som utredningen tar upp. Attention delar till exempel utredningens...

Attention Utbildning publicerar vårens kurser

Nu är vårens kursprogram klart för Attention Utbildning. Det blir ett varierat innehåll, med bland annat flera grundkurser och en fördjupningskurs inom NPF. – Vi är glada att presentera vårens...

Attention jubilerar

Vi vill passa på att gratulera tre av våra lokalföreningar som i år och nästa år firar 10-årsjubileum. Attentions lokalförening i Karlstad fyller 10 år i år och i början...

Gemensam manifestation för barn i behov

Stockholms stad drog plötsligt in bidragen till resursskolorna 2013. Då fick många föräldrar till barn med funktionsnedsättning nog och föräldranätverket Barn i behov startades. Den 10:e december, klockan 11.55 på...

Medlemstidningen: Fokus på barnen

Nu har årets sista nummer av tidningen Attention nått ut till alla våra medlemmar. Den här gången är det tema barn och den styrka och de idéer som barnen själva...

Ge bort ett medlemskap i julklapp!

I år har du möjligheten att ge bort ett medlemskap i Attention i julklapp. Passa på att ge dina nära och kära en julklapp som räcker hela året samtidigt som...