Aktuellt

Budgeten är ett svek mot de som lever i fattigdom

Funktionsrätt Sverige är positiva till löftet om en lagändring som innebär att behov av stöd med andning och sondmatning räknas som grundläggande behov och därmed berättigar till personlig assistans, säger...

Så får vi en skola för ”hemmasittarna”

Det behövs ett verkligt krafttag mot skolmisslyckanden och långvarig frånvaro. Efter TV4:s Kalla faktas avslöjanden om “hemmasittare” måste väl äntligen något hända? Vi som skrivit under den här artikeln representerar...

Debatt: Skolmyndigheter och skolor måste ta sitt ansvar på riktigt!

Varför låter vi barn slås ut från skolan? (Eftersom debattexten just nu är låst bakom SvD:s betalvägg väljer vi att publicera hela texten i detta inlägg för er som inte...

Ny utbildning om NPF – för skolpersonal

Arbetar du i skolan? Då har du nu möjlighet att delta i vår kursdag om strukturerat NPF-arbete i skolmiljö – med fokus på elever med ADHD och autism. Utgångspunkten för...

Kämpa inte ensam – med NPF i skolan

TV4:s Kalla fakta om “hemmasittare” som sändes i slutet av 2018 har fått politiker att reagera. Men i skuggan av reportaget kämpar tusentals elever och föräldrar med att försöka få...

Bra att SPSM skrotar rapport om elever med ADHD

– Vi har engagerat oss i detta, då rätt stöd i skolan är en mycket viktig fråga för våra medlemmar, säger Anki Sandberg, Attentions ordförande. SPSM spelar en viktig roll i...

“Så stärker ni både familjer och kontakterna med socialtjänsten”

Attentions projekt Familjelyftet har dragit igång under hösten. Målet är att föräldrar med egen neuropsykiatrisk diagnos (NPF) ska stärkas i sitt föräldraskap och att utveckla metoder för bra möten med...

Bra förslag i utredningen “God och nära vård” anser Attention

Attention är i stort positivt inställt till de förslag om en primärvårdsreform som föreslås i utredningen ”God och nära vård” – där vården ska göras mer personcentrerad och patienten ses...

“Vi måste upptäcka ADHD och utsatthet tidigare”

Det var fullsatt när Attention föreläste om ADHD under MR-dagarna på torsdagen. Det handlade om sambandet mellan ADHD och utsatthet i olika former – som kriminalitet och missbruk – och...

“Oacceptabelt att arbetsförmåga bedöms så olika”

Dagens regler kring rehabilitering är för oflexibla. Att arbetsförmedlingar och försäkringskassor gör egna och olika arbetsförmågebedömningar är orimligt och behöver få en lösning. Det är oacceptabelt att detta får fortgå....

“Ge Sanne samordnad specialiserad vård”

– Sannes situation visar hur samhället sviker de mest stödbehövande. Det säger NSPH:s och Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg om det bristande samarbete mellan tvångsvård och beroendevård som SVT belyste...

Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska ‘önskekost’ som specialkost

Till Livsmedelsverket Stockholm 2018-11-07 Riksförbundet Attention och Autism- och Aspergerförbundet anser att Livsmedelsverkets råd om att minska ”önskekost” som specialkost inte tar hänsyn till barn som på grund av funktionsnedsättning...

Attention följer utredning om ADHD-läkemedel och regionala skillnader

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda vad som ligger bakom de stora regionala skillnaderna i förskrivning av ADHD-läkemedel. I en delredovisning som myndigheten gjort framgår att det...

“Höj kraven på de som vårdar funktionsnedsatta”

SVT:s granskning av missförhållanden på grupp och korttidsboenden i Sverige måste leda till att regelverket skärps samt att kraven på personal och ansvariga höjs, det säger Riksförbundet Attention efter det...

“Brist på omdöme och kunskap i fallet Cornelius”

– Inslaget om Cornelius visar vilka tragiska konsekvenser brist på kunskap kan leda till. Kommunens tjänstemän har också brutit mot sina regler på ett oacceptabelt sätt och inte lyssnat på...