Aktuellt

Pressmeddelande: Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Nyligen genomförde Attention en körkortsundersökning om hur medlemmar med egen diagnos uppfattar sig som bilförare och vilket stöd de behöver i trafikundervisningen. Enkäten vände sig till de med körkort och...

Långa väntetider trots uppfylld vårdgaranti

En utvärdering som Karolinska institutet genomfört nyligen visar att barn i behov av neuropsykiatrisk utredning får vänta alldeles för länge på att överhuvudtaget få komma i kontakt med vården. I...

Rektorer ska bli bättre på att ge elever särskilt stöd

Den nya skollagen säger att elever som har svårigheter med undervisningen har rätt till särskilt stöd, som till exempel särskilda lärarinsatser eller elevassistenter. Skolverket har inför höstterminen 2015 omarbetat målen...

Transportstyrelsen överklagar inte domslut

Attention har tidigare skrivit om fallet med Torolf Jansson som förbjöds att köra tåg efter att ha fått diagnosen Aspergers syndrom, trots sina 28 prickfria år som lokförare. Transportstyrelsen dömdes...

FN granskar hur Sverige lever upp till Konventionen om mänskliga rättigheter

FN har granskat hur Sverige lever upp till Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige får beröm på flera punkter, bland annat för att man har ett integrerat...

Handisam blir Myndigheten för delaktighet

Den 1 maj byter Handisam namn till Myndigheten för delaktighet. Handisams uppdrag kvarstår men utökas med delar av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet. Den nya myndigheten kommer att arbeta för att funktionshinderspolitiken ska...

Pressmeddelande: Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

Riksrevision har i dagarna kommit ut med rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” som visar på det bristande anhörigstödet i landets kommuner. Riksrevisionen skriver i sin rapport att stödet till anhöriga...

Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

Riksrevision har i dagarna kommit ut med rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” som visar på det bristande anhörigstödet i landets kommuner. Riksrevisionen skriver i sin rapport att stödet till anhöriga...

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället. Ett personligt...

Transportstyrelsen fortsätter att diskriminera

Attention och många andra reagerade när lokföraren Torolf Jansson fick sluta efter 28 prickfria år efter att ha fått diagnosen Aspergers syndrom. Denna gång drabbas Jimmy Strigér som inte får...

Mamma med funktionsnedsättning fick rekordskadestånd

En mamma i Sigtuna fråntogs vårdnaden om sitt barn på grund av en psykisk funktionsnedsättning. Diskriminering enligt Svea hovrätt som nu dömer Sigtuna kommun att betala en rekordersättning på 450...

Mediers rapportering vid brott måste bli noggrannare

Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk sjukdom – sin egen, som närstående eller kollega. Trots att det är så vanligt är det många som är rädda och...

Platser kvar på kursen Livslinjen – Må bra-dagar i juni

Det finns fortfarande platser kvar på kursen Livslinjen – Må bra-dagar steg 1, 13-15 juni. Kursen är ett samarbete mellan Ågesta folkhögskola och Attention och riktar sig till dig som...

Föreläsning om psykisk ohälsa hos flickor

Vi vill tipsa om den här föreläsningen med Svenny Kopp från 2012. Svenny berättar här bland annat om hur vi blir bättre och bättre på att upptäcka och diagnostisera tjejer...

Attention i SvD

I söndags hade Svenska Dagbladet en hel bilaga tillägnad Attention. Bläddra i den här