Aktuellt

Stark koppling mellan Asperger och depression

En nyligen genomförd studie vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet visar på den starka kopplingen mellan Aspergers syndrom och depression senare i livet. Så många som 70 procent av unga...

Presentation: Anna Norrman

Jag kommer att skriva om vad som händer inom det intressepolitiska området, dvs vilka frågor som är aktuella just nu och hur Attention lyfter frågor bland beslutsfattare, myndigheter och andra...

Hjärnkoll förbättrar attityder

Kampanjen Hjärnkolls befolkningsundersökning visar för andra året i rad att det är möjligt att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa. Speciellt tydlig är det i Hjärnkolls tre kampanjlän...

BEO ger råd med hjälp av chatt

Är du elev, förälder eller arbetar inom skolan och vill få råd vad gäller mobbning och annan kränkande behandling? Då kan du kontakta BEO, Barn- och elevombudet. Det ingår i...

Attention svarar på remiss om sekretess i skolan

Det är bra att bestämmelserna kring sekretess skärps. Det är vår förhoppning att skolpersonal och andra som kommer i kontakt med informationen hanterar elevens uppgifter med stor respekt och försiktighet. Endast...

Attention ♥ Sri Lanka

Hur kommer det sig att Attention har kontakt med organisationen Consumer Action Forum (CAF) i Sri Lanka? Allt började med att en annan organisation, nämligen Riksförbundet för social och mental...

Ständigt mycket att prata om

Saknar du oss på Attentionbloggen? Att vi varit tysta ett tag beror på att vi håller på att skapa en ny mer funktionell Blogg. Vi räknar med att den är...

Lyckad omstart för Left is Right

Left is Right, konsultföretaget som anställer personer med Aspergers syndrom, har bytt ägare och genomfört en lyckad omstart. Ny ägare är Lennart Jönsson, känd som grundare av Misa. Den nya...

Film med ungdomar som leder

.I Attentions film “Från deltagare till ledare” får vi följa en grupp ungdomar med NPF-diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom och Tourette. Vi får följa dem när de planerar, organiserar och...

Stort behov av stöd i vardagen

Förra året gjorde FoU-Södertörn en enkät som skickades till medlemmar i Attention i Södertörnsområdet. Enkäten ställde frågor om vad personer med egen neuropsykiatrisk diagnos eller anhörig med diagnos behöver hjälp...

Frågan om särskilt stöd i skollagen lyfts i riksdagen

Riksdagsledamoten Agneta Luttropp (MP) har ställt en fråga till utbildningsminister Jan Björklund (FP) om Skollagens stödåtgärder. Hon ifrågasätter varför Skollagen inte ger stödåtgärder för barn mer än till godkänt betyg. Flera...

Nya skolagen innebär risk för sämre elevhälsa

Den nya skollag som gäller från och med den 1 juli i år, ger rektorn huvudansvaret för elevernas hälsa. Förändringarna av skollagen oroar Skolläkarföreningens ordförande Cecilia Renman, som arbetar som...

Ny bok skildrar unga med NPF

Vad händer om man låter en grupp ungdomar med NPF testa fritidsaktiviteter tillsammans? Attentions Ungdomsprojekt har sammanfattat tre års framgångsrik verksamhet i form av tio personliga berättelser. I PORTRÄTTBOKEN möter...

Allt är en kamp för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under augusti och september genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till sina medlemmar om skolsituationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Gensvaret var enormt, drygt 900 personer svarade på enkäten....

Skolorna klarar inte av att anpassa undervisningen

Närmare 20 procent av skolorna klarar inte att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Det visar en rapport som Skolinspektionen lämnade till regeringen i dag.2011-11-09 Läs Attentions rapport om...