Aktuellt

NPF-pappor sökes

Vi på Attention kommer ofta i kontakt med mammor men vill nu också gärna ta del av NPF-pappors tankar, funderingar och livsberättelser om hur det är att leva med NPF....

Attention framhöll NPF i arbetsmöte om beroende och samsjuklighet

Socialstyrelsen kartlägger just nu samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Attention deltog i veckan i ett arbetsseminarium under en heldag som Socialstyrelsen anordnade. Frågan för mötet gällde hur samverkan...

Familjelyftet bjuder in till frukostseminarium om orosanmälningar

Välkommen på ett frukostseminarium med orosanmälningar i fokus. Familjelyftet lyfter under morgonen orosanmälningar som är ett av fyra teman från projektets rapportserie del 1. Vi bjuder på frukost och in...

Attention har träffat Statskontoret som granskar SiS

Statskontoret granskar just nu Statens Institutionsstyrelse (SiS) och i dagarna träffade Riksförbundet Attention tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet utredare som arbetar med uppdraget. – Vi är mycket positiva till den...

I debatten om BEO: Ställ huvudmännen som inte sköter sitt uppdrag till svars

När Barn-och elevombudet (BEO) driver ett ärende till Högsta domstolen har debatten kommit att handla om att lärare inte vågar ingripa. Attention har lyft behovet av att satsa på skolans...

Stödet till verksamhet med personliga ombud måste öka

Riksförbundet Attention har tillsammans med RSMH, Schizofreniförbundet och YPOS skickat in en skrivelse till Socialdepartementet för att uppmärksamma behovet av ökat statligt stöd till verksamhet med personliga ombud. Trots att...

Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen

DEBATT. Nu svartmålas den myndighet som ska hjälpa eleverna. Att lägga ned BEO och ta “hårdare tag” riskerar att trigga barns beteende och ge känslor av vanmakt, skriver Riksförbundet Attention....

Ökade avslag inom aktivitetsersättningen ska ses över

Regeringen ger nu Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera varför det har varit så stora skillnader under den senaste tioårsperioden i både beviljade ansökningar och avslag på ansökningar...

Ny studie om ADHD-mediciner

När en ny studie om ADHD-mediciner togs upp i morgonnyheterna på tv 4 framhöll överläkaren Charlotte Borg Skoglund att medicinerna har effekt på utvecklingen av hjärnan, och att det är...

Attention i Almedalen 2019

Även i år var Riksförbundet Attention var på plats i Almedalen. Inte med egna arrangemang, däremot representerade i flera seminarier som arrangerades av andra. Förbundsordförande Anki Sandberg och intressepolitisk ombudsman...

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Vi på Attention önskar er alla en riktigt trevlig sommar. Nu stänger vi kansliets växel och webbutik och är åter tillbaka igen den 29 juli. En del medarbetare kommer fortfarande...

Ta chansen och utbilda dig om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Attention Utbildning anordnar i höst kurserna ”Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF” och “Grundkurs om NPF”. Kurserna kombinerar teori och praktik och föreläsarna är erfarna, yrkesverksamma personer med egna erfarenheter. Medlemmar och...

Borttagen direktåtkomst till tonåringars e-recept försvårar för föräldrar

Många föräldrar har drabbats av eHälsomyndighetens nya tolkning av lagen som innebär att föräldrar inte längre har tillgång till sina tonåringars läkemedelslista. Med anledning av detta har föräldrar som har...

Attention träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Riksförbundet Attention har träffat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att berätta om hur Försäkringskassans skärpta tillämpning med ökade avslag på ansökningar om aktivitetsersättning drabbar unga med NPF. Läget är illa, vilket...

Vuxna med ADHD behöver bättre stöd

Socialstyrelsens har släppt en rapport som via genomgångar av registerdata visar att vuxna med ADHD som grupp har en sämre hälsa, oftare är sjukskrivna respektive arbetslösa, har en sämre ekonomi...