Aktuellt

Film om nya sätt att ringa

I filmen ”Nya sätt att ringa” visas goda exempel där personer med talskada och/eller språkstörning kommunicerar på distans genom att använda olika lösningar för alternativ telefoni. Hjälpmedelsinstitutet, landstingen i Örebro...

Världsautismdagen den 2 april

Världsautismdagen infaller den 2 april. Dagen instiftades 2007 av FN för att uppmärksamma, sprida information om och öka kunskapen om autism i hela världen. Dagen är också ett tillfälle att...

12 organisationer enade om åtgärdsprogrammen

Tillsammans med elva andra intresseorganisationer har Attention skrivit en debattartikel i UNT om förslaget att ta bort kravet på skriftliga åtgärdsprogram. Alla tolv organisationer är enade om att förslaget slår...

Nyheter om föräldrastöd

Statens folkhälsoinstitut har för avsikt att skicka ut nyheter en gång i månaden, via mail, om föräldrastöd. Informationsinsatsen är ett led i regeringens uppdrag för ett utvecklat föräldrastöd till utsatta...

Bristande kunskap vid utredning av autism

Instrument, skattningsformulär och andra utredningsmetoder vid utredning av autismspektrumtillstånd har varit för dåligt utvärderade enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). SBU har nu utvärderat de verktyg som används i...

Reseplanerare vann pris

I helgen gick Travelhack 2013 av stapeln och utvecklare från hela landet fick 24 timmar på sig att ta fram årets bästa digitala tjänst för kollektivtrafiken. Vinnare blev Reseledaren, en...

Myndigheternas serviceskyldighet

Det är lätt att missa det, men det är faktiskt sant – myndigheterna har en skyldighet att hjälpa dig utifrån dina behov av hjälp. Många ringer mig och berättar om...

Ny vägledning inspirerar till stöd åt anhöriga

Att leva med någon som har en funktionsnedsättning kan innebära ett arbete som i mångt och mycket sker i det dolda. Enligt en ny bestämmelse i socialtjänstlagen ska dock anhöriga...

Läkemedelsverket följer upp behandling vid ADHD

Läkemedelsverket ansvarar för frågor som rör effekt och säkerhet av olika läkemedel. De ska följa upp förskrivningen av centralstimulerande ADHD-läkemedel som innehåller metylfenidat. Däribland förskrivning av centralstimulerande till vuxna. I...

Nytt studiecirkelmaterial för tjejgrupper i Attention

Attention har tagit fram ett studiecirkelmaterial som kan användas av föreningar som vill arrangera träffar för tonårstjejer med NPF. Materialet är framtaget i samarbete med studieförbundet ABF med målet att...

Stort intresse för föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI

Den 1 mars höll nätverket ADHD Europa en stor konferens i Istanbul där bidraget från Sverige bestod av en presentation av föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI. Det är ett manualbaserat pedagogiskt inriktat föräldrautbildningsprogram...

Nationell satsning på stöd till barn som anhöriga

Anledningen till initiativet är att Socialstyrelsen vill få till stånd ett mer ändamålsenligt stöd till barn och unga i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller...

Omhändertagna barn och unga uppmärksammas

Frågan om omhändertagna barn och unga och deras situation verkar äntligen uppmärksammas. Attention har, tillsammans med Autism- och aspergerförbundet, träffat regeringens utredare Håkan Ceder som ska se över lagstiftningen, Lagen...

Nytt projekt – KBT via internet för barn och ungdomar med OCD

Barninternetprojektet (BIP) drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms Läns Landsting. Projektet sker i samarbete med Karolinska Institutet, Internetpsykiatrienheten på Psykiatri Sydväst och Linköpings Universitet. Målsättningen med projektet är att...

NSPH vänder utanförskap till delaktighet

För ett par år sedan startade NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, cirkelverksamhet med hjälp av Sveriges studieförbund. Initiativet var nödvändigt; en av fyra svenskar drabbas någon gång i livet...