Aktuellt

Studenter med NPF uppmärksammas

Nyligen hölls ett jämställdhetsseminarium i Uppsala om studenter med funktionsnedsättningar. Malena Ranch, Attentions projektledare för Unga vuxna-projektet föreläste om studenter med NPF och hur man med små medel kan förbättra...

CSN förtydligar information om studiestöd för personer med funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention skickade nyligen en skrivelse till CSN efter att studenter med NPF påtalat svårigheter kring ansökningar om studiestöd. Skrivelsen innefattade bland annat önskemål om tydligare information om studiestödet men...

Otydliga rutiner hos CSN kring extra studiestöd till studenter med NPF

Studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har uppmärksammat Riksförbundet Attention på att det finns svårigheter kring ansökningar om studiestöd från CSN. Studenter med funktionsnedsättningar som försvårar studierna har rätt att få...

Attention uppmärksammar SKL på utsatt bostadssituation för personer med NPF

Riksförbundet Attention har arbetat med satsningen ”Ekonomikoll”, etablerat kommunala budget- och skuldrådgivare och Attentions lokalföreningar. I och med arbetet har den utsatta bostadssituation som personer med (NPF) befinner i blivit...

Skolinspektionen granskar undervisning för elever med AST

Elever med autismspektrumtillstånd, AST, får ibland inte tillgång den undervisning de har rätt till. Därför granskar nu Skolinspektionen undervisning och stödåtgärder som ska vara anpassade efter elevernas individuella behov. Urvalet...

Attention svarar på FunkA-utredningens “Sänkta trösklar – högt i tak”

Idag skickade Riksförbundet Attention ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementets betänkande “Sänkta trösklar – högt i tak”, en del av FunkA-utredningen.  FunkaA-utredningen är ett regeringsuppdrag som innebär att man ska se över...

Ny film från danska ADHD-föreningen med dr Loretta Giorcelli

Danska ADHD-föreningen publicerade nyligen första filkmklippet av tre med Dr Loretta Giorcelli – professor i specialpedagogik och barns utveckling. Loretta Giorcelli besökte nyligen den stora konferensen ”ADHD Association Conference 2012″....

Attention svarar på remiss om Dammsdalskolan

Bakgrunden till förslaget är förändringen av skollagen som innebär att Dammsdalskolan inte längre kan bedriva utbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd om de inte också har en utvecklingsstörning...

Två nya projekt beviljas medel från Allmänna Arvsfonden

Attention har fått besked om att två projektansökningar beviljats medel från Allmänna Arvsfonden. Det ena projektet är ”Vägar till jobb för personer med Asperger” och syftar till att hjälpa personer...

Attention svarar på remiss om den statliga styrningen

Attention välkomnar översynen och det helhetsgrepp som utredaren tagit i syfte att uppnå en förbättring av den statliga styrningen av vård och omsorg. Vi instämmer också i utredningens övergripande beskrivning...

Skaffa dig Körkortskoll

I dagarna skickar Riksförbundet Attention ut bilagan Körkortskoll tillsammans med förbundets medlemstidning !Attention. Bilagan är ett försök att reda ut vad som egentligen gäller när man har en neuropsykiatrisk diagnos...

Riksförbundet ger ut bilagan Körkortskoll

I dagarna skickar Riksförbundet Attention ut bilagan Körkortskoll tillsammans med förbundets medlemstidning !Attention. Bilagan är ett försök att reda ut vad som egentligen gäller när man har en neuropsykiatrisk diagnos...

Jag har inte dåligt minne! Jag minns bara inte!

Om livet vore enkelt skulle ingen komma någon vart. Jag har kommit till insikt med att livet rinner ifrån oss på tok för fort. Mitt liv har i och för sig...

Låga kortisolvärden hos unga med ADHD-diagnos

Ny forskning från Uppsala universitet visar att unga med ADHD har betydligt lägre värden av stresshormonet kortisol än barn utan. Skillnaderna ser också ut att öka med åldern. Frank Lindblad,...

Det här med att använda sig av “rätt” ord!

Tänker ni på hur ni uttrycker er när det handlar om att beskriva andra människor? Jag vet att det kan tyckas petigt av mig att ta upp och påpeka det...