Aktuellt

Låga kortisolvärden hos unga med ADHD-diagnos

Ny forskning från Uppsala universitet visar att unga med ADHD har betydligt lägre värden av stresshormonet kortisol än barn utan. Skillnaderna ser också ut att öka med åldern. Frank Lindblad,...

Det här med att använda sig av “rätt” ord!

Tänker ni på hur ni uttrycker er när det handlar om att beskriva andra människor? Jag vet att det kan tyckas petigt av mig att ta upp och påpeka det...

Trots skärpt skollag får elever inte rätt stöd

2011 skärptes skollagen vilket innebär att alla elever, med eller utan NPF-diagnos, ska få stödinsatser för att klara skolgången. Trots det får många barn inte rätt stöd.  I UR:s program Kaliber...

Idrott och ADHD – Hur funkar det?

Centrum för Idrottsforskning (CIF) gör under hösten 2012 en studie om hur ungdomar med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) ser på idrott och idrottsutövande. Riksförbundet Attention finns representerade i projektets referensgrupp. I...

Barn och ungas rättigheter ska stärkas

Regeringen ska utreda lagen om vård av unga, LVU. Utredare är Håkan Ceder, tjänstledig överdirektör vid Socialstyrelsen. – Det är viktigt att stärka barns och ungas rättigheter på alla områden,...

Kostnader för körkortsintyg

Vi har precis blivit uppmärksammade på att öppenpsykmottagningen i Fleminsberg har olika regler för patienter med ADHD som behöver körkortsintyg pga sin ADHD. Patienter som inte medicinerar för sin ADHD hänvisas...

Anhöriga till unga vuxna med ADHD vittnar om stora stödbehov

Riksförbundet Attention har genomfört en enkätundersökning riktad till anhöriga till unga vuxna med ADHD. Enkäten ger en tydlig bild av att det behövs ökade satsningar för stöd i vardagen för...

Ny effektiv tillsynsmyndighet

I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet...

Ökad ekonomisk trygghet för personer med aktivitetsersättning

Förslagen som lämnas i promemorian innebär att personer som är berättigade till aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga får möjlighet att låta ersättningen vila i upp till två år för att arbeta...

Ny studie om barn och ADHD från National Institute of Health

Enligt en studie utförd av National Institutes of Health visar att barn med ADHD har en utvecklingsförsening på ca 2 år i  främre hjärnbarken jämfört med barn utan ADHD. I studien ingick...

Regionala skillnader i tillgången till hjälpmedel

Det är stora regionala skillnader i tillgången till hjälpmedel. Det visar undersökningen ”Hjälpmedel på lika villkor” som Hjälpmedelsinstitutet publicerade i juni i år. Undersökningens syfte var att kartlägga landstingens och...

Ny studie ska öka förståelsen för anhörigas livssituation

Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) vid Örebro universitet gör just nu en studie som innefattar Attentions målgrupper. Syftet är att öka förståelsen för anhörigas livssituation i samband med stöd...

Ny forskningsstudie om organisation av vardagen

I början av hösten startar en forskningsstudie som ska studera om en internetbaserad kurs kan hjälpa personer med ADHD och andra som har problem med att organisera sin vardag, glömmer...

NSPH debatterar socialförsäkringarrna

Drygt en tredjedel av de långtidssjukskrivna lider av psykisk ohälsa, men tidsgränserna är inte anpassade för de långa rehabiliteringsperioder som många behöver. Tidsgränserna bidrar till fattigdom och stigmatisering istället för...

Vården måste lyssna mer på brukare och patienter

Patienterna får inte tillräcklig information av hälso- och sjukvården. Dessutom är hälso- och sjukvården dålig på att respektera patienternas integritet. Detta är några av slutsatserna i en granskning av patientcentreringen...