Aktuellt

Mer makt åt användaren

Attention har lämnat svar på utredningen om hjälpmedel och är i huvudsak positivt till de förslag som utredningen lägger. Det är en positiv utveckling att hjälpmedelsanvändarens kunskap både om sina...

Med ord kan man förändra världen!

Det här inlägget är en del av Centrum  för lättläst bloggstafett på temat språk, makt och demokrati. Många av oss som lever med neuropsykiatriska diagnoser, antingen själva eller genom våra...

Pris till Christopher Gillberg för banbrytande AST-forskning

Christopher Gillberg får det Söderbergska Priset i medicin 2012 på en miljon kronor, för hans banbrytande forskning om autism. Forskningen har i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer...

Barnpsykiatrisk heldygnvård hemma eller på institution?

Ska barn den barnpsykiatriska heldygnvården ske hemma eller på institution? Attention har bjudits in till ett stormöte om den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården. Mötet ordnas av SKL (Sveriges Kommuner och...

Attention deltar i nationellt vägledningsarbete

Ökad kunskap om ADHD har gjort att fler personer utreds och behandlas, vilket också ökat förskrivningen av ADHD-läkemedel.  Men de regionala skillnaderna är stora och bristen på praktisk pedagogisk stöd...

Flickans uttrycksformer “kan ha varit svårtolkade”

Åtminstone två uppmärksammade rättsfall har senaste tiden satt fokus på hur rättsväsendet behandlar personer med funktionsnedsättningar. Ett av fallen rör en flicka som blev våldtagen av en kompis till pappan. Trots delvisa...

Argumentationshjälp – Biologiska “bevis”

Jag hade för några månader sedan kontakt med en känd krönikör som uttalat sig tveksamt kring ADHD och ifall det sker en överdiagnosticering av ADHD idag (här har jag skrivit om...

Köeländet

Trots att det betyder så mycket för individen och spar pengar på sikt, så fortsätter utredning och behandling av ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att...

Attention Uppsala skriver till Läkemedelsverket angående Melatonin

Det har blivit allt svårare att få licensansökan för melatonin beviljad. För våra barn kan medicinering med melatonin vara avgörande för om barnet kan fungera på dagtid. Att inte få...

Hur kan barn bli för dyra för skolan?

Det skrivs som vi alla vet ganska mycket om våra funktionsnedsättningar. Tyvärr handlar skriverierna mer om problem än lösningar och möjligheter. Friskolor som vägrar att ta emot elever med funktionsnedsättningar med hänvisning...

Om det ändå vore så enkelt!

Nu svarar jag på frågor som inte muntligen blivit ställda. Frågor som man känner genom andras blickar, andras sätt att agera genom exempelvis undvika. Jag talar om blickar man möts...

Rörelse gör skillnad

Svenska Dagbladet har just nu en artikelserie om “träning för själens skull”, om hur motion förbättrar den psykiska hälsan. Att prioritera rörelse och träning trots (eller kanske just för?) att...

Personliga möten påverkar

Inom Attention tror vi på möten där man verkligen möts och lyssnar till varandra. Vår erfarenhet är att det påverkar mer än något annat. Hos oss finns såväl anhöriga, personer...

Nytt projekt – Körkortsprojektet

I samband med Vägverkets nya regler för körkort 2008 rapporterade svenska medier under rubriker som “ADHD-diagnos blir hinder för körkort” (DN 10.03.2008), trots att en ADHD-diagnos inte i sig är...

Attention bakom kameran

Idag får Attention besök från SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att få tips och idéer på hur de arbetar med film som ett sätt att nå ut med sin...