Aktuellt

Ny studie ska öka förståelsen för anhörigas livssituation

Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) vid Örebro universitet gör just nu en studie som innefattar Attentions målgrupper. Syftet är att öka förståelsen för anhörigas livssituation i samband med stöd...

Ny forskningsstudie om organisation av vardagen

I början av hösten startar en forskningsstudie som ska studera om en internetbaserad kurs kan hjälpa personer med ADHD och andra som har problem med att organisera sin vardag, glömmer...

NSPH debatterar socialförsäkringarrna

Drygt en tredjedel av de långtidssjukskrivna lider av psykisk ohälsa, men tidsgränserna är inte anpassade för de långa rehabiliteringsperioder som många behöver. Tidsgränserna bidrar till fattigdom och stigmatisering istället för...

Vården måste lyssna mer på brukare och patienter

Patienterna får inte tillräcklig information av hälso- och sjukvården. Dessutom är hälso- och sjukvården dålig på att respektera patienternas integritet. Detta är några av slutsatserna i en granskning av patientcentreringen...

Mer om sömnsvårigheter

I dagarna har Sveriges Radio och Svenska Dagbladet rapporterat om behandling av sömnsvårigheter hos unga. Det med anledning av Socialstyrelsensens rapport om ökad förskrivning av sömnmedel, och då särskilt melatonin,...

Billigare när barn får tidig hjälp

Samhällskostnaden för ett barn med adhd blir 5,5 miljoner kronor om skolan och andra instanser gör allt rätt. Gör de fel blir summan 2 miljoner högre. Siffrorna kommer från seminariet...

Referensgrupp för projektet Delaktiga barn

Handikappförbunden har utsett Karina Braun, Riksförbundet Attention, Kristina Radwan, Cystisk Fibros, och Lillemor Fernström, Svenska Diabetesförbundet till referensgrupp till projektet Delaktiga barn och unga. Anna Karin Wyatt, Unga Hörselskadade är adjungerad...

Vårdgarantin tränger ut psykiatrins patienter

Bräcke Diakoni har uppmärksammat hur samarbetet mellan psykiatrin och primärvården fungerar och ser att den införda vårdgarantin ger patienter rätt att få ett snabbt första besök, men att det sedan...

Artikelserie om ADHD i Dagens Nyheter

Dagens Nyheter publicerar just nu en artikelserie med intervjuer om ADHD “ADHD – inte bara problem”, både profession och personer med egen erfarenhet får komma till tals. I första artikeln...

Vad händer med den nordiska välfärdsmodellen?

Den nordiska välfärdsmodellen har ett starkt folkligt stöd i de nordiska länderna. Modellen har under åren även väckt beundrad utomlands. Många beslutsfattare har gjort studiebesök i Sverige eller i något...

Hjärnfonden delar ut miljoner till livsviktig forskning

Hjärnfonden delar ut 21 miljoner kronor till hjärnforskning. Summan motsvarar 42 anslag till forskare runt om i Sverige. Det är den största klumpsumman sedan starten 1994. Pengarna kommer bland annat...

Tufft för barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra barn, mobbas mer och lever oftare i ekonomiskt utsatta hushåll, visar en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Det rör sig om barn med måttlig...

Webbplats ska öka kunskapen om spelproblem

Statens folkhälsoinstitut lanserar en ny webbplats som ska öka kunskapen om spelberoende. Webbplatsen riktar sig till personer som kommer i kontakt med spelproblem i sitt yrke. På webbplatsen har myndigheten...

Ny förening i Sollentuna

Attentionfamiljen växer! Senast i raden av våra lokalföreningar är Attention Sollentuna. Ordförande i föreningen är Jonna Svensson, som tidigare var aktiv i Attention Roslagen. Kontakta kansliet om du vill byta...

Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Ingen domstol, polismyndighet, museum eller länsstyrelse uppfyller Handisams krav på grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Endast sex myndigheter i landet lever upp till samtliga 13 kriterier. Det framgår av...