Aktuellt

Varför bry sig om fattiga barn?

Jag hade förmånen att ägna en helg dag förra veckan åt ett ämne som intresserar mig mycket – barnfattigdom. Dagen var full av intressanta föreläsningar där en röd tråd handlade...

Socialstyrelsens rapport pekar på kunskapsbrist om NPF i kommunerna

Socialstyrelsen rapport ”Nationell tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2009–2011” pekar på att det råder kunskapsbrist och kompetens om NPF. Bland annat har ett flertal kommuner svårigheter...

Det här med diagnoser

Jag får ofta höra av människor som inte har en susning att “barn minsann överdiagnostiseras”, “barn får alldeles för lättvindigt en diagnos”, “tänk på att diagnoser är stigmatiserande” och så...

Pust – vi lyckades!

Med gemensamma krafter och stöd av ett 12 partners rodde vi NPF-forum i land. Bland annat lyckades vi med: Samla 700 personer intresserade av neuropsykiatri Locka ett 30-tal kunniga medverkande Få...

Attentions monter på NPF-forum

Ingela Halvorsson svarar på frågor och peppar oss andra med sitt goda humör

Vilket engagemang!

Det är min första gång på NPF-forum som anställd på Attention. Förutom att jag är grymt imponerad av mina kollegors sätt att organisera konferensen så är jag också glad för...

Mer makt åt användaren

Attention har lämnat svar på utredningen om hjälpmedel och är i huvudsak positivt till de förslag som utredningen lägger. Det är en positiv utveckling att hjälpmedelsanvändarens kunskap både om sina...

Med ord kan man förändra världen!

Det här inlägget är en del av Centrum  för lättläst bloggstafett på temat språk, makt och demokrati. Många av oss som lever med neuropsykiatriska diagnoser, antingen själva eller genom våra...

Pris till Christopher Gillberg för banbrytande AST-forskning

Christopher Gillberg får det Söderbergska Priset i medicin 2012 på en miljon kronor, för hans banbrytande forskning om autism. Forskningen har i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer...

Barnpsykiatrisk heldygnvård hemma eller på institution?

Ska barn den barnpsykiatriska heldygnvården ske hemma eller på institution? Attention har bjudits in till ett stormöte om den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården. Mötet ordnas av SKL (Sveriges Kommuner och...

Attention deltar i nationellt vägledningsarbete

Ökad kunskap om ADHD har gjort att fler personer utreds och behandlas, vilket också ökat förskrivningen av ADHD-läkemedel.  Men de regionala skillnaderna är stora och bristen på praktisk pedagogisk stöd...

Flickans uttrycksformer “kan ha varit svårtolkade”

Åtminstone två uppmärksammade rättsfall har senaste tiden satt fokus på hur rättsväsendet behandlar personer med funktionsnedsättningar. Ett av fallen rör en flicka som blev våldtagen av en kompis till pappan. Trots delvisa...

Argumentationshjälp – Biologiska “bevis”

Jag hade för några månader sedan kontakt med en känd krönikör som uttalat sig tveksamt kring ADHD och ifall det sker en överdiagnosticering av ADHD idag (här har jag skrivit om...

Köeländet

Trots att det betyder så mycket för individen och spar pengar på sikt, så fortsätter utredning och behandling av ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att...

Attention Uppsala skriver till Läkemedelsverket angående Melatonin

Det har blivit allt svårare att få licensansökan för melatonin beviljad. För våra barn kan medicinering med melatonin vara avgörande för om barnet kan fungera på dagtid. Att inte få...