Aktuellt

Köeländet

Trots att det betyder så mycket för individen och spar pengar på sikt, så fortsätter utredning och behandling av ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att...

Attention Uppsala skriver till Läkemedelsverket angående Melatonin

Det har blivit allt svårare att få licensansökan för melatonin beviljad. För våra barn kan medicinering med melatonin vara avgörande för om barnet kan fungera på dagtid. Att inte få...

Hur kan barn bli för dyra för skolan?

Det skrivs som vi alla vet ganska mycket om våra funktionsnedsättningar. Tyvärr handlar skriverierna mer om problem än lösningar och möjligheter. Friskolor som vägrar att ta emot elever med funktionsnedsättningar med hänvisning...

Om det ändå vore så enkelt!

Nu svarar jag på frågor som inte muntligen blivit ställda. Frågor som man känner genom andras blickar, andras sätt att agera genom exempelvis undvika. Jag talar om blickar man möts...

Rörelse gör skillnad

Svenska Dagbladet har just nu en artikelserie om “träning för själens skull”, om hur motion förbättrar den psykiska hälsan. Att prioritera rörelse och träning trots (eller kanske just för?) att...

Personliga möten påverkar

Inom Attention tror vi på möten där man verkligen möts och lyssnar till varandra. Vår erfarenhet är att det påverkar mer än något annat. Hos oss finns såväl anhöriga, personer...

Nytt projekt – Körkortsprojektet

I samband med Vägverkets nya regler för körkort 2008 rapporterade svenska medier under rubriker som “ADHD-diagnos blir hinder för körkort” (DN 10.03.2008), trots att en ADHD-diagnos inte i sig är...

Attention bakom kameran

Idag får Attention besök från SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att få tips och idéer på hur de arbetar med film som ett sätt att nå ut med sin...

Psykiatriska öppenvården missar patienter med ADHD

Enligt en studie gjord på Sahlgrenska upptäcks ADHD mycket sällan hos patienter inom öppenpsykiatrin. Studien visar att ADHD inte är överdiagnosticerad, som många påstår, utan tvärtom underdiagnosticerad. Såhär skriver Sahlgrenska...

– Det höll mig vid liv, enkät om omhändertagna barn

Riksförbundet Attention har genomfört en medlemsundersökning om placerade barn och unga som placeras på s.k. HVB-hem och dylikt. Syftet med enkäten är att ge underlag till Attentions arbete med att...

Välkommen till Attentionbloggen!

Varför startar just vi en blogg? Det finns ju redan så många. Även sådana som handlar om våra funktionsnedsättningar – inte minst ADHD. Det viktigaste skälet är att vi vill...

Stark koppling mellan Asperger och depression

En nyligen genomförd studie vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet visar på den starka kopplingen mellan Aspergers syndrom och depression senare i livet. Så många som 70 procent av unga...

Presentation: Anna Norrman

Jag kommer att skriva om vad som händer inom det intressepolitiska området, dvs vilka frågor som är aktuella just nu och hur Attention lyfter frågor bland beslutsfattare, myndigheter och andra...

Hjärnkoll förbättrar attityder

Kampanjen Hjärnkolls befolkningsundersökning visar för andra året i rad att det är möjligt att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk ohälsa. Speciellt tydlig är det i Hjärnkolls tre kampanjlän...

BEO ger råd med hjälp av chatt

Är du elev, förälder eller arbetar inom skolan och vill få råd vad gäller mobbning och annan kränkande behandling? Då kan du kontakta BEO, Barn- och elevombudet. Det ingår i...