Aktuellt

Lyckad omstart för Left is Right

Left is Right, konsultföretaget som anställer personer med Aspergers syndrom, har bytt ägare och genomfört en lyckad omstart. Ny ägare är Lennart Jönsson, känd som grundare av Misa. Den nya...

Film med ungdomar som leder

.I Attentions film “Från deltagare till ledare” får vi följa en grupp ungdomar med NPF-diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom och Tourette. Vi får följa dem när de planerar, organiserar och...

Stort behov av stöd i vardagen

Förra året gjorde FoU-Södertörn en enkät som skickades till medlemmar i Attention i Södertörnsområdet. Enkäten ställde frågor om vad personer med egen neuropsykiatrisk diagnos eller anhörig med diagnos behöver hjälp...

Frågan om särskilt stöd i skollagen lyfts i riksdagen

Riksdagsledamoten Agneta Luttropp (MP) har ställt en fråga till utbildningsminister Jan Björklund (FP) om Skollagens stödåtgärder. Hon ifrågasätter varför Skollagen inte ger stödåtgärder för barn mer än till godkänt betyg. Flera...

Nya skolagen innebär risk för sämre elevhälsa

Den nya skollag som gäller från och med den 1 juli i år, ger rektorn huvudansvaret för elevernas hälsa. Förändringarna av skollagen oroar Skolläkarföreningens ordförande Cecilia Renman, som arbetar som...

Ny bok skildrar unga med NPF

Vad händer om man låter en grupp ungdomar med NPF testa fritidsaktiviteter tillsammans? Attentions Ungdomsprojekt har sammanfattat tre års framgångsrik verksamhet i form av tio personliga berättelser. I PORTRÄTTBOKEN möter...

Allt är en kamp för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under augusti och september genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till sina medlemmar om skolsituationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Gensvaret var enormt, drygt 900 personer svarade på enkäten....

Skolorna klarar inte av att anpassa undervisningen

Närmare 20 procent av skolorna klarar inte att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Det visar en rapport som Skolinspektionen lämnade till regeringen i dag.2011-11-09 Läs Attentions rapport om...

Adhd-medicin ökar inte hjärtproblem

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har låtit undersöka om de läkemedel som används vid adhd  kan ge hjärtproblem. En av flera planerade studier har just publicerats. Den visa visade inte på...

Fortsatt stöd för Attention Ungdomsprojekt

Riksförbundet Attention har beviljats fortsatt stöd av Allmänna Arvsfonden för Ungdomsprojektet. Projektet har utvecklat metoder, verktyg och material som nu i enlighet med planeringen kan leva vidare i Attentions lokala...

Attention startar projekt för unga vuxna

Riksförbundet har fått medel från Allmänna Arvsfonden för att starta projektet Unga vuxna riktat till unga vuxna mellan 20 – 30 år med ADHD och närliggande diagnoser. Projektmål att de...

Högre avgifter drabbar de mest sjuka

Regeringen föreslår i departementsskrivelsen ”Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel” (Ds 2011:23) en höjning av högkostnadsskydden för besök inom öppenvården och på läkemedelsområdet. Motivet är att landstingen...

Otillräcklig forskning om ADHD-behandling enligt SBU

Idag släpper Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, rapporten ”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet”. Rapporten menar att de behandlingsmetoder som används inom vård och omsorg...