Aktuellt

Skolorna klarar inte av att anpassa undervisningen

Närmare 20 procent av skolorna klarar inte att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Det visar en rapport som Skolinspektionen lämnade till regeringen i dag.2011-11-09 Läs Attentions rapport om...

Adhd-medicin ökar inte hjärtproblem

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har låtit undersöka om de läkemedel som används vid adhd  kan ge hjärtproblem. En av flera planerade studier har just publicerats. Den visa visade inte på...

Fortsatt stöd för Attention Ungdomsprojekt

Riksförbundet Attention har beviljats fortsatt stöd av Allmänna Arvsfonden för Ungdomsprojektet. Projektet har utvecklat metoder, verktyg och material som nu i enlighet med planeringen kan leva vidare i Attentions lokala...

Attention startar projekt för unga vuxna

Riksförbundet har fått medel från Allmänna Arvsfonden för att starta projektet Unga vuxna riktat till unga vuxna mellan 20 – 30 år med ADHD och närliggande diagnoser. Projektmål att de...

Högre avgifter drabbar de mest sjuka

Regeringen föreslår i departementsskrivelsen ”Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel” (Ds 2011:23) en höjning av högkostnadsskydden för besök inom öppenvården och på läkemedelsområdet. Motivet är att landstingen...

Otillräcklig forskning om ADHD-behandling enligt SBU

Idag släpper Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, rapporten ”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet”. Rapporten menar att de behandlingsmetoder som används inom vård och omsorg...