Almedalen på Gotland, en damm i förgrunden, Ringmuren och hustak i bakgrunden

Attention i Almedalen 2018 – Program

Riksförbundet Attention leder två seminarier under Almedalsveckan, ett om breddad rekrytering, ett annat om inkluderande idrott. I år finns vi på Delaktighetsforum — arenan för delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder — arrangerad av Myndigheten för delaktighet (MfD). OBS! Artiklar från Almedalen finns här


3 JULI kl 10.00 – Läs om seminariet här
Bli bättre på att rekrytera kompetens och expertkunskap!

I rekryteringar ställs ofta krav på social kompetens och förmåga att ha ”många bollar i luften”, men behövs alltid dessa egenskaper? Arbetsgivare är i stort behov av kompetenta medarbetare samtidigt som många med ADHD och annan NPF är utan jobb. Det är personer med egenskaper som uthållighet, expertkunskap och förmåga att fokusera. Vad behövs för att arbetsgivare och rekryterare ska få del av deras kompetens? Vilken betydelse har arbetsmiljön för att det ska funka väl på arbetsplatsen? Hur kan arbetsgivare bli bättre på att rekrytera utifrån kompetens och behov?

Medverkande: Ulrika Spåls, Ordförande, Sveriges HR förening, Åsa Edman Källströmer, VD, TNG Group AB, Lotta Rizzo, Left is right, Sofia Stigendal, Förhandlare och projektledare, Arbetsgivarverket, samt Unionen.

Tid & Plats: Kl. 10- 10:45, Delaktighetsforum, Gotlands museum, Ingång via Strandgatan 14.

Arrangör: Attentions projekt ADHD på jobbet


4 JULI kl 10.00
Låt alla barn få del av idrottens positiva effekter!

Kraven inom idrotten är för höga. Tidiga krav på prestation, att alla ska göra lika, att kunna vistas i orolig miljö i omklädningsrummet samt att alla förväntas förstå långa genomgångar stänger ute barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. De hör inte hemma inom parasporten och i den vanliga föreningsidrotten saknas ofta kunskap och nödvändiga anpassningar. De faller mellan stolarna inom idrotten, men också i den kommunala organisationen eftersom de oftast finns i de ”vanliga verksamheterna”. Samtal om vad idrotten kan göra för att de här barnen ska inkluderas, och hur kommunen kan medverka till att fler barn idrottar?

Medverkande:
Karin Karlsson, Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna och Karin Thomasson, SKL.

Tid & Plats: 10:00-10:45, DelaktighetsforumGotlands museum, Ingång via Strandgatan 14.

Arrangör: Attentions projekt Idrott för alla

För mer detaljerad information se hela programmet  >> HÄR

 

Attention medverkar även i dessa seminarier


3 juli
En Helhetssyn – Arbetsmarknad och sysselsättning
Tid & Plats: Tisdag 3/7 kl.11.00 -12.00, Donnerska huset, Donners plats 1 ARRANGÖR: VardagsTaktik

3 juli
Hur skapar vi delaktighet på arbetsmarknaden för personer med kognitiva utmaningar?
Tid & Plats: Tisdag 3/7 kl. 13.15 -14.15, Donners plats 6, ARRANGÖR: Abilia AB

5 juli
Kan du skärpa dig?! Vuxnas ansvar för elevers arbetsmiljö, på nätet och utanför
Tid & Plats: Torsdag 5/7 kl. 9.00-10.00, Trädgården, Tunnbindaregatan 3, ARRANGÖRER: Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Malmö mot Diskriminering och Make Equal

OBS! Alla artiklar från Almedalen hittar du på startsidan för Attention i Almedalen 2018


Dela detta: