Almedalen 2014

Attention i Almedalen 2019

Riksförbundet Attention kommer även i år att vara i Almedalen. Vi har inga egna arrangemang, men finns representerade i nedanstående seminarier.

1 JULI

Kl. 14.00-16.00 Möjliggör plats – hur kan vi lyfta fördelarna med mångfald på våra arbetsplatser?,
Arrangör: Iris Hadar.
Läs om seminariet här.

2 JULI

Kl. 14-15.15 ”ADHD-diagnos, lång väg dit men vad händer sedan?,
Arrangör: Takeda.
Läs om seminariet här.

Kl. 14.30-15.30 ”Vem ska hjälpa anhöriga som hjälper barn och vuxna med psykisk ohälsa?”,
Arrangörer: Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka, Nationell Samverkan Psykisk Hälsa – NSPH och Linnéuniversitetet.
Läs mer om seminariet här.

3 JULI

Kl. 14.30-15.45 ”Köfri BUP – hur går vi från politiskt löfte till gemensam kraftsamling?”, arrangör: NSPH.
Läs mer om seminariet här.


 

Attention i Almedalen 2018

Här är några svar från nyckelpersoner i Attention, som var på plats under 2018 års upplaga av Almedalen:

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention

Almedalsveckan fungerar som ett stort folkuniversitet där man kan lyssna på föredrag och debatter i ämnen som är viktiga för oss i Attention. Vi finns i Almedalen för att vi har möjlighet att träffa många av de beslutsfattare vi vill nå för att påverka i olika samhällsfrågor. På en och samma plats kommer vi i kontakt med både politiker, chefer, fackföreningar och andra ideella organisationer, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Lena Lindahl, Attention

Det är så energigivande att se att många är intresserade av våra frågor och tycker att det arbete Attention gör är viktigt. Vi är där för att nå ut till en bred målgrupp med våra frågor. I ett längre perspektiv hoppas jag att fler personer får en ökad kunskap vilket i sin tur ger ökad förståelse för våra medlemmars utmaningar och behov, säger Lena Lindahl, projektledare för Idrott för alla.

Maria Petersson, Attention

Vi etablerar nya kontakter och våra frågor får ta plats i det offentliga rummet, vilket i sig är viktigt! Våra medlemmar får en stark organisation som tar plats och får gehör. Frågor om NPF kommer upp på agendan och politiker och andra makthavare kan då förstå och påverka vidare och i slutändan förbättra för våra medlemmar, menar Maria Petersson, projektledare för ADHD på jobbet.

Anna Norrman, Attention

Min bild är att många personer som känner till Attention kommer till våra seminarier för att få reda på mer. Genom våra seminarier uppmärksammar vi frågor som lätt kan glömmas bort, men som här får uppmärksamhet och skapar nyfikenhet. Inga förändringar sker dagen efter seminariet –  men något eller några år senare ser vi hur såväl andra organisationer som politikerna börjar lyfta våra frågor i debatten. Det är ingen slump att behov av NPF-kompetens i skolan lyfts av de partier som varit inbjudna till våra seminarier för några år sedan, säger Anna Norrman, kanslichef på Attention.

Foto på Annica Nilsson

Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman

Det är viktigt att vi finns på plats för att lyfta våra perspektiv när politiker och andra makthavare är här.  Vi som är i Almedalen sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de behov av förändringar som behövs och som är till gagn för både individ och samhälle. Almedalen är ett unikt forum för att knyta nya kontakter, initiera samarbeten och föra våra frågor framåt, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman Attention.

Eric Donell, vice ordförande i Riksförbundet Attention

När man är i Almedalen kan man slås av tanken att många är där i onödan. Som exempelvis produktföretag utan särskild inriktning mot politiker, andra beslutsfattare, myndighetspersoner och lobbyister. Men vi som intresseorganisation har i uppdrag att försöka göra de här grupperna medvetna om och intresserade av våra frågor. Det sker genom seminarier och genom återkoppling i sociala medier – men kanske framför allt i det informella mötet. Sådana möten finns det många av på en jättekonferens som Almedalen. Tänk om alla 17 000 Attentionmänniskor vore här…reflekterar slutligen Eric Donell, vice ordförande för Attention.


Attention i Almedalen 2018 – Artiklar

Riksförbundet Attention deltog i en rad event under Almedalsveckan och arrangerade också två egna seminarier – ett om breddad rekrytering, ett annat om inkluderande idrott. I år fanns vi på Delaktighetsforum, arenan för delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder, ett initiativ av Myndigheten för delaktighet (MfD).

HELA VÅRT PROGRAM hittar du här.
Och artikeln om vårt inledande seminarie i Almedalen 2018 kan du läsa här.


 

Viktigt möte om ADHD på jobbet

”Idag rekryterar vi för fikarummet” sa en av deltagarna i Attentions seminarie om ADHD på jobbet. Men i stället borde vi fråga oss vilken kompetens vi behöver och göra en matchning för den tjänst vi söker. Fokusera på talang, inte CV, IQ och gemensamma intressen. Magkänsla ska in sist i rekryteringsprocessen där den gör minst skada.
Läs mer här.

Publiken testade Attentions VR-film

Under tisdagen visade Attention också 360°/ VR filmen ”Kontor 21 – en upplevelse av ADHD på jobbet”, för alla intresserade.
“Vi har fått många positiva reaktioner. Jag tror det handlar om att vi lyckats illustrera svårigheterna på ett tillgängligt sätt”, menar Martin Nyling, delprojektledare i ADHD på jobbet.
Läs mer här.

Idrott för alla – också för funkisar

Kraven inom idrotten är för höga. Tidiga krav på prestation, att alla ska göra lika, att kunna vistas i orolig miljö i omklädningsrummet samt att alla förväntas förstå långa genomgångar stänger ute barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning.

Samtal på Delaktighetsforum
, om vad idrotten kan göra för att alla barn ska inkluderas, och hur kommunen kan medverka till att fler barn idrottar.
Läs mer här.

Attention på plats i Almedalen. Från väster Anna Norrman, kanslichef, Anki Sandberg, förbundsordförande, Annica Nilsson, Intressepolitisk ombudsman, Maria Petersson, projektledare ADHD på jobbet, Cecilia Backentorn, kommunikatör och Martin Nyling, projektmedarbetare ADHD på jobbet. 

 

HELA VÅRT PROGRAM I ALMEDALEN – hittar du här.


Dela detta: