Attention satte ljuset på ADHD i arbetslivet – och visade nyproducerad VR-film

Attention deltar vid Delaktighetsforum i år, en ny arena i Almedalen för tillgänglighet, delaktighet och funktionshinder. Maria Petersson, projektledare för Attentions projekt ADHD på jobbet, känner sig nöjd med att vara på plats. 

– Det är mycket bra att vi låter ADHD på jobbet ta plats på den här arenan. Att Myndigheten för delaktighet är arrangör känns helt rätt för oss eftersom vårt projekt handlar om att tillgängliggöra arbetslivet, så att fler kan komma i arbete eller behålla det, säger Maria.

ADHD på jobbets seminarium avslutades med en paneldiskussion om breddad rekrytering, där bland annat representanter för Unionen, Arbetsgivarverket och Sveriges HR-förening deltog. Paneldeltagarna bekräftade att den traditionella modellen för rekrytering behöver utmanas och att det är dags att finna nya vägar in.
– Det var så bra att Sveriges HR-förening var med. De lyfte särskilt hur viktiga HR-funktionerna är. Att de till exempel kan kvalitetssäkra rekryteringsprocessen genom att möta rekryterande chefers osäkerhet och frågor. De kan bidra med viktiga pusselbitar, men det krävs mer ”skinn på näsan” för att våga ta de samtalen ibland.

Alla i panelen var överens om att det idag finns en kompetensbrist samtidigt som många går utan arbete. Maria menar att det handlar om kompetensförsörjning och överlevnad för många branscher och att man då måste öppna upp och rekrytera på annat sätt.
– Åsa Edman Källströmer, VD för TNG Group AB, sa att ”idag rekryterar vi för fikarummet” och det är precis vad vi inte ska göra. Istället ska vi fråga oss vilken kompetens vi behöver och göra en matchning för den tjänst man söker. Fokusera på talang,  inte CV, IQ och gemensamma intressen. Om man ska gå på magkänsla, ska den in sist i rekryteringsprocessen där den gör minst skada, menade Åsa – och det var ett viktigt perspektiv säger Maria.

Under eftermiddagen visade projektet även 360°/ VR filmen ”Kontor 21 – en upplevelse av ADHD på jobbet”. Så vilka var reaktionerna från de personer som testade filmen i VR?
– Vi har fått många positiva reaktioner. Jag tror det handlar om att vi lyckats illustrera svårigheterna på ett tillgängligt sätt, menar Martin Nyling, delprojektledare i ADHD på jobbet. 

Men personer som har egen diagnos tycker ofta det är jobbigt att se filmen på grund av intryckskänslighet, samtidigt som de också är måna om att den sprids. Det är en upplevelse som många behöver ta del av.
– Det som också kommer fram när vi visar filmen är att ADHD är en individuell diagnos och att de upplevda svårigheterna varierar från person till person. Filmen visar en version av vad ADHD kan innebära, ett litet smakprov. Så det behövs helt klart fler filmer – men detta är en god start, säger Martin. 

 .   . 

Från vänster: Testare av VR-film, Maria Petersson, projektledare för ADHD på jobbet, Arvsfondens representant, samt publik. Foto: Cecilia Backentorn.


Dela detta: