Attention deltog i sju seminarier under veckan i Almedalen. Fem av dem arrangerade vi själva. Här  kan du läsa mer om dem.

Attentions fullständiga Almedalsprogram 2016 hittar du här >>

min-skola

Varför ska vi lyssna på eleven? Kan elevers delaktighet bidra till en mer tillgänglig skola?

Beskrivning: Projektet ”Min skola” arbetar för en mer tillgänglig skola för elever med NPF och för att lyfta elevernas röster. Hur upplever elever med NPF själva skolan? Hur bör den utvecklas utifrån deras perspektiv? Hur kan elevers delaktighet bidra till en mer tillgänglig skola för elever med NPF?

Medverkande: Karin Forsberg, Projektledare, Attention, Annica Nilsson, Intressepolitisk ombudsman, Attention, Christer Nylander, Skolpolitisk talesperson (L), Thomas Strand, ledamot i utbildningsutskottet (S), Utbildningsdepartementet, Bodil Båvner, Utredare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Julia Lindh, ordförande, Sveriges Elevråd – SVEA, Anna Norrman, Moderator, Attention.

jobbet2 jobbet1

Att leda medarbetare med ADHD

Beskrivning: Företag tappar kompetenta medarbetare med ADHD då kunskap ibland saknas bland arbetsgivare och på arbetsplatser. Att arbeta förebyggande ligger i företagens intresse för att skapa välmående företag med bra arbetsklimat. Vad kan arbetsmarknadens aktörer göra för att förbättra arbetsmiljön?

Medverkande: Ellen Landberg, Ledarskapsutvecklare, Ledarna, Carola Löfstrand, Ombudsman Vision, Ellenor Engholm, Arbetskonsulent, Misa AB, Li Jansson, Arbetsmarknadsekonom samt Branschansvarig, Utbildningsföretagen Almega, Maria Petersson, Projektledare ADHD på jobbet, Anna Norrman, Moderator, Attention.

nätkoll

Mer, oftare och längre – så gör barn med NPF på nätet

Beskrivning: Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spelar mer datorspel och råkar oftare ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på nätet än barn utan diagnos. Det visar Attentions rapport, framtagen i samarbete med Statens Medieråd. Vad kan göras för att förhindra att barn med NPF råkar illa ut.

Medverkande: Karin Torgny och Madelein Larsson Wollnik, projektledare Attentions projekt ”Nätkoll”. Anki Sandberg är moderator.

anhorig

Ett fungerande anhörigstöd – en samhällsekonomisk vinst?

Beskrivning: Antalet sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom bland föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är hög. Vad kostar det samhället och vad kostar det den enskilda individen? Hur kan vi förebygga sjukskrivningar och vad tjänar alla på det?

Medverkande: Ann-Kristin Sandberg, Ordförande Riksförbundet Attention, Jenny Kindgren, Ansvarig anhörigfrågor Riksförbundet Attention. Cecilia Elving (Liberala kvinnor), Lennart Axelsson Riksdagsledamot  (S) och Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka. Moderator Anna Norrman, kanslichef Riksförbundet Attention.

Arrangeras av Attention i samarbete med Nka

natkoll-hso

Attention medverkar i HSO-tältet: Särskilt utsatta ungdomars nätsäkerhet

Beskrivning: Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar råkar oftare ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på nätet än barn utan diagnos. Vad kan göras för att förhindra att barn med NPF råkar illa ut?

Medverkande: Karin Torgny, projektledare, Projektet Nätkoll, Madelein Larsson Wollnik, ordförande, Attention Hisingen-Kungälv
trygg-hansa

Attention medverkar i Trygg-Hansas seminarium: Ung och utanför – hur kan vi hjälpa unga med diagnos att få ett jobb?

Beskrivning: Idag är 6 av 10 med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan sysselsättning. Ju tidigare samhället erbjuder stöd, desto bättre förutsättningar får unga att lyckas både i skolan och i arbetslivet. Trygg-Hansa bjuder in till diskussion om samhällets stöd till personer med NPF – och om de samhällsekonomiska konsekvenserna om vi inte lyckas.

Medverkande: Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa,Steve Berggren, leg psykolog, doktorand, biträdande föreståndare kind, Karolinska InstitutetAnna Norrman, kanslichef, Riksförbundet AttentionInger Ashing, regeringens samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, Regeringen,Martin Vadelius, enhetschef vid avdelningen rehabilitering till arbete, ArbetsförmedlingenPer Holknekt, entreprenörHelene Benno, moderator, Min stora dag.

idrott

Framgångsfaktorer för en inkluderande idrott

Beskrivning: Vinsterna med ”idrott för alla” är många. Men i praktiken är det svårt att inkludera barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i idrottslivet. Trots att alla parter; individen, föreningslivet och kommunerna vill – är idrott för alla inte verklighet. Hur skapar idrotten och kommunerna idrottsverksamhet där alla känner sig välkomna och delaktiga?

Medverkande: Suzanne Rosendahl sakkunnig i projektet Idrott för alla, Anders Wahlström, ansvarig för barn och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet. Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott på SKL. Elisabeth Jonsson, projektledare Riksförbundet Attention. Anki Sandberg ordförande Attention. Annica Nilsson är moderator.


Dela detta: