Aminata Grut

Efter berättelsen om Oskar – nu måste politikerna agera!

Berättelsen om Oskar, som sändes i Kalla Fakta och nu finns på TV4 Play, är ännu ett exempel på hur samhället sviker de personer som lever med både missbruk och...

Attention söker dig med ADHD och körkort!

Attention har under en längre tid varit engagerade i frågor som rör körkort. Vi vill nu göra en enkel film som vi kan använda i ett planerat utbildningspaket. Onsdagen den...

NPF-kunskap för lärare bästa nyheten i Januariavtalet!

– Det är historiskt, de fyra regeringspartierna slår i Januariavtalet fast att lärarutbildningen ska innehålla obligatorisk kunskap om NPF. Vi är otroligt glada över detta och kommer att följa hur...

Jul i NPF-land

Det sägs att man aldrig är så ensam som när man är ensam på julafton. En annan sanning kan vara att det aldrig är så tydligt att man har NPF...

Viktigt med insatser för unga vuxna med NPF

– Det finns många med funktionsnedsättning bland 16-24-åringar som varken arbetar eller studerar. Men samverkan kring dessa ungdomar och deras familjer är ofta dålig. Det är mycket viktigt att det verkligen...

Så får vi en skola för ”hemmasittarna”

Det behövs ett verkligt krafttag mot skolmisslyckanden och långvarig frånvaro. Efter TV4:s Kalla faktas avslöjanden om “hemmasittare” måste väl äntligen något hända? Vi som skrivit under den här artikeln representerar...

Debatt: Skolmyndigheter och skolor måste ta sitt ansvar på riktigt!

Varför låter vi barn slås ut från skolan? (Eftersom debattexten just nu är låst bakom SvD:s betalvägg väljer vi att publicera hela texten i detta inlägg för er som inte...

Ny utbildning om NPF – för skolpersonal

Arbetar du i skolan? Då har du nu möjlighet att delta i vår kursdag om strukturerat NPF-arbete i skolmiljö – med fokus på elever med ADHD och autism. Utgångspunkten för...

Kämpa inte ensam – med NPF i skolan

TV4:s Kalla fakta om “hemmasittare” som sändes i slutet av 2018 har fått politiker att reagera. Men i skuggan av reportaget kämpar tusentals elever och föräldrar med att försöka få...

Bra att SPSM skrotar rapport om elever med ADHD

– Vi har engagerat oss i detta, då rätt stöd i skolan är en mycket viktig fråga för våra medlemmar, säger Anki Sandberg, Attentions ordförande. SPSM spelar en viktig roll i...

“Så stärker ni både familjer och kontakterna med socialtjänsten”

Attentions projekt Familjelyftet har dragit igång under hösten. Målet är att föräldrar med egen neuropsykiatrisk diagnos (NPF) ska stärkas i sitt föräldraskap och att utveckla metoder för bra möten med...

Bra förslag i utredningen “God och nära vård” anser Attention

Attention är i stort positivt inställt till de förslag om en primärvårdsreform som föreslås i utredningen ”God och nära vård” – där vården ska göras mer personcentrerad och patienten ses...

“Vi måste upptäcka ADHD och utsatthet tidigare”

Det var fullsatt när Attention föreläste om ADHD under MR-dagarna på torsdagen. Det handlade om sambandet mellan ADHD och utsatthet i olika former – som kriminalitet och missbruk – och...

“Oacceptabelt att arbetsförmåga bedöms så olika”

Dagens regler kring rehabilitering är för oflexibla. Att arbetsförmedlingar och försäkringskassor gör egna och olika arbetsförmågebedömningar är orimligt och behöver få en lösning. Det är oacceptabelt att detta får fortgå....

“Ge Sanne samordnad specialiserad vård”

– Sannes situation visar hur samhället sviker de mest stödbehövande. Det säger NSPH:s och Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg om det bristande samarbete mellan tvångsvård och beroendevård som SVT belyste...