Anki Sandberg

Ordförande på Riksförbundet Attention.

ADHD-behandling under debatt

Behandling av ADHD har uppmärksammas i flera debattinlägg under sommaren. Diskussionen förs på basis av en rapport från Socialstyrelsen, publicerad i juni som visar på stora skillnader i användning av...

Attention varnar för växande problem med spelberoende

Attention larmar om att spelberoende är ett växande problem som myndigheter och politiker måste ta tag i. Dagens passivitet måste ersättas av tidig och effektiv vård som samlas i en nationella...

Vad händer med den nordiska välfärdsmodellen?

Den nordiska välfärdsmodellen har ett starkt folkligt stöd i de nordiska länderna. Modellen har under åren även väckt beundrad utomlands. Många beslutsfattare har gjort studiebesök i Sverige eller i något...

Pust – vi lyckades!

Med gemensamma krafter och stöd av ett 12 partners rodde vi NPF-forum i land. Bland annat lyckades vi med: Samla 700 personer intresserade av neuropsykiatri Locka ett 30-tal kunniga medverkande Få...

Barnpsykiatrisk heldygnvård hemma eller på institution?

Ska barn den barnpsykiatriska heldygnvården ske hemma eller på institution? Attention har bjudits in till ett stormöte om den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården. Mötet ordnas av SKL (Sveriges Kommuner och...

Köeländet

Trots att det betyder så mycket för individen och spar pengar på sikt, så fortsätter utredning och behandling av ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att...

Hur kan barn bli för dyra för skolan?

Det skrivs som vi alla vet ganska mycket om våra funktionsnedsättningar. Tyvärr handlar skriverierna mer om problem än lösningar och möjligheter. Friskolor som vägrar att ta emot elever med funktionsnedsättningar med hänvisning...

Personliga möten påverkar

Inom Attention tror vi på möten där man verkligen möts och lyssnar till varandra. Vår erfarenhet är att det påverkar mer än något annat. Hos oss finns såväl anhöriga, personer...

Välkommen till Attentionbloggen!

Varför startar just vi en blogg? Det finns ju redan så många. Även sådana som handlar om våra funktionsnedsättningar – inte minst ADHD. Det viktigaste skälet är att vi vill...

Attention ♥ Sri Lanka

Hur kommer det sig att Attention har kontakt med organisationen Consumer Action Forum (CAF) i Sri Lanka? Allt började med att en annan organisation, nämligen Riksförbundet för social och mental...