Riksförbundet Attention

Mer inflytande i valet av hjälpmedel

Regeringen föreslår nu att den enskilde ska få större inflytande över valet av hjälpmedel. Förslaget innebär att hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659) ändras så att det tydligare framgår...

ADHD-mediciner minskar risken för trafikolyckor

En ny studie från Karolinska Institutet visar att transportolyckor minskar med hela 58 procent när de 17 000 personer som ingick i studien med diagnosen ADHD medicinerade jämfört med när...

Entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Johan Wiklund är professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan I Stockholm och Syracuse, USA. Han forskar om kopplingen mellan entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hans forskning bygger på antagandet att beteenden...

Tidiga insatser för barn med NPF kan vara en nödvändig förutsättning att klara vardagen i vuxen ålder

En avhandling från Umeå universitet visar att mellan 5 och 15 procent av alla barn har lindriga funktionsnedsättningar. Uppgifter från 12 000 barn från hela världen har legat till grund för...

Rätt stöd hjälper personer med NPF ut i arbete

Handikappförbunden driver projektet “Rätt stöd till arbete”. Målsättningen är att projektet ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att hitta ett arbete. Fem kommuner ingår i projektet: Hudiksvall, Kristinehamn, Partille, Skellefteå...

Nytt kunskapsstöd om stöd till anhöriga

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) har tagit fram broschyren “Anhörig – stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa“. Materialet är framtaget av NSPH:s arbetsgrupp och tar...

Ny dansk forskning visar att medicinering med metylfenidat under graviditeten inte resulterar i fosterskador som tidigare befarats

En halv procent av danska kvinnor i fertil ålder medicinerar med metylfenidat vid ADHD, så som Ritalin och Concerta. Fram till nyligen fanns mycket liten kunskap om hur metylfenidat påverkar...

Föräldrar till barn med AST upplever bristande stöd – alarmerande många blir sjukskrivna

”Jag orkar inte mer”, ”Jag får ingen information överhuvudtaget vart jag ska vända mig för att få hjälp med min son”, ”Känner mig alltid stressad och alltid orolig över hur...

Folksams försäkring för barn med ADHD kritiseras av Konsumentverket

”Vi försäkrar alla barn” är Folksams slogan. Nu vill Konsumentverket att texten tas bort eftersom ett barn som får diagnosen ADHD efter sex års ålder inte omfattas av sjukförsäkringen. Konsumentverket...

Arbetsterapeuter erbjuder kostnadsfri tjänst

På www.fragaarbetsterapeuten.se svarar legitimerade arbetsterapeuter kostnadsfritt på frågor inom om olika områden, bland annat neuropsykiatri. – Vi vill öka kännedomen om att arbetsterapi får vardagen att fungera, oavsett vilken funktionsnedsättning du...

Attention Utbildning föreläser om ADHD och beroendeproblematik

Under våren kommer Attention Utbildning hålla i utbildningar om ADHD och beroendeproblematik. – Den här formen av utbildning är viktig, personer med ADHD är en riskgrupp när det gäller missbruk,...

Ovärdigt att filma personer med funktionsnedsättning i samband med akuta omhändertaganden

I en debattartikel i Uppsala Nya Tidning ställer sig Riksförbundet Attention, Handikappförbunden och kampanjen Hjärnkoll kritiska till privata produktionsbolags sätt att dokumentera olika yrkerskårers utryckningsarbete. I debattartikeln uppmanar man regeringen...

Sjukförsäkringen måste ta hänsyn till personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning leder till dålig ekonomi  samtidigt som en bristande ekonomi i sig är en riskfaktor som ofta leder till psykisk ohälsa. De två negativa faktorerna förstärker varandra,...

Påverkas du negativt av din ADHD?

Nu påbörjar Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst en studie där man undersöker om Internetbehandling med KBT kan hjälpa vuxna över 18 år med ADHD. Terapiformen har tidigare visat på lovande resultat...

Regeringen kartlägger LSS

Regeringen har i dag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att titta närmare på vissa stödinsatserna till personer med funktionsnedsättning i syfte att få kunskap om likvärdigheten och rättssäkerheten i...