Riksförbundet Attention

Svar på tal om ADHD

Den artikel av Nathan Shachar som Dagens Nyheter publicerade den 2 januari 2014 under rubriken “Skojares och svindlares bransch” har väckt berättigad upprördhet. Många har skrivit på nätet om saken....

Oseriöst angrepp på psykiatrin

På Dagens Nyheters ledarsida den 2 januari går Nathan Shachar återigen till ett generalangrepp på psykiatrin på ett sätt som fått Attentions medlemmar att reagera. Under rubriken ”Skojares och svindlares...

Attention svarar på remiss angående Lättläst

Regeringens har beslutat om en översyn av statens insatser på området lättläst. Syftet är att ta fram ett underlag för eventuella reformer och prioriteringar inom området samt att föreslå hur...

Attention svarar på remiss om tillägg till skollagen

Funktionshindersrörelsen har länge efterfrågat justeringar av den befintliga skollagen. Anledningen är att kapitel 3 i lagen i många kommuner tolkas som att eleven har rätt till stöd endast upp till...

Pressmeddelande -Stor samhällskostnad att inte ge elever rätt stöd

Under november i år genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Ett stort antal av de 2000 personer som deltog i...

Pressmeddelande – Bristande stöd får konsekvenser: “Hon har tappat motivationen”

Som tidigare nämnts genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning under november i år som riktade sig till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Över 2000 personer svarade på...

Långvarig ekonomisk otrygghet påverkar den psykiska hälsan

Personer med psykisk ohälsa har lägre inkomster och mindre marginaler. Det visar den nya rapporten ”Minuskontot” som kampanjen Hjärnkoll tagit fram. Enligt rapporten måste utestängning och diskriminering upphöra av många...

Pressmeddelande – Attention bekräftar SR:s bild: Stöd till elever med särskilda behov uteblir ofta

Under november i år genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren...

Skolforskningsinstitut inrättas

Lärare och förskollärare ska ges bättre förutsättningar att kunna omsätta resultatet av nationell och internationell forskning i praktiken. Regeringens har därför beslutat att inrätta ett skolforskningsinstitut som ska starta sin...

Attention svarar på remiss om åtgärder inom aktivitetsstödet

Bakgrunden till regeringens förslag är att samordna reglerna för aktivitetsstöd med reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med förslagen framgår inte i remissyttrandet enligt Riksförbundet Attention. Regeringen föreslår att ska en s.k....

Stort gensvar på Attentions enkät om föräldrars behov av stöd

Under 2013 startade Riksförbundet Attention Egen styrka-projektet som bland annat ska identifiera de svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumstörning upplever. En målsättning är att kunna stödja och rusta föräldrarna...

Attention stöder utökad diskrimineringslag

I dag, på Internationella Funktionshinderdagen, publicerades en debattartikel i Aftonbladet av Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden. Budskapet är tydligt; lagen om diskriminering, däribland hets mot folkgrupp, borde utvidgas så att den...