Riksförbundet Attention

Anmäl dig till Attentions vuxenläger

Den 29 juni – 4 juli har du möjlighet att delta på Attentions vuxenläger i vackra Grebbestad, Bohuslän. Det blir en vecka fylld med föreläsningar, utflykter och skapande aktiviteter för dig...

Attention förespråkar individuell körkortsprövning

ADHD yttrar sig olika hos olika individer, men påverkar generellt sett uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och impulskontrollen. Vissa personer tar medicin, andra inte. En del får sin diagnos som barn, andra kan...

Premiär för utställning om unga i fängelse

Den 24 januari är det premiär för utställningen ”Face the Facts” på Arbetets museum i Norrköping. I den här unika 3D-utställningen berättar unga intagna sin egen historia, om vägen fram...

NSPH och Hjärnkoll får ny webbutik

Idag den 20 januari lanserar NSPH sin nya webbutik tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll. Här går det att beställa böcker, foldrar, T-shirts och annat material som du kan använda när du...

NSPH startar diskrimineringsprojekt

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, har startat upp projektet ”Din rätt” där ett av målen är att undersöka omfattningen av diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Bakgrunden är att...

Personer med språkstörning får inte rätt stöd

Attention genomförde i slutet av 2014 en enkätundersökning riktad till personer med språkstörning och deras anhöriga. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur de berörda upplever sin situation...

NPF-kunskaper hos lärare bidrar till mer engagerade elever

Attention genomförde nyligen en enkätundersökning bland skolelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 383 elever svarade på enkäten och det framkom tydligt att de efterfrågar mer kunskap om NPF bland sina lärare....

Temadag om hjälp och stöd i vardag och arbete

Den 12 februari anordnar Attention, Abilia och ICAP temadagen ”Hjälp och stöd i vardag och arbete”. Under dagen berättar personer med egna erfarenheter hur det är att leva med en...

Bristande tillgänglighet klassas som diskriminering

Från och med den 1 januari 2015 ingår ”bristande tillgänglighet” som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen ska bidra till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, för...

Studie: Påverkas du negativt av ADHD?

På Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst Stockholm pågår just nu en studie där man undersöker om Internetbehandling med KBT kan hjälpa vuxna (över 18 år) med ADHD. Denna terapiform har tidigare...

Debatt: Lyssna på oss ungdomar

Mer inflytande och större respekt från skolan, vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn med ADHD, autism, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser. Det framgår i intervjustudien Lyssna...

Attention startar projektet Nätkoll

Attention Hisingen Kungälv kommer under februari/mars 2015 att starta upp projektet Nätkoll – ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Med projektet vill man öka medvetenheten och kunskapen hos unga...

Attentions webbutik får nytt utseende

Från och med den 7:e januari 2015 kommer Attentions webbutik att se något annorlunda ut. Webbutiken kommer att vara  integrerad med Attentions hemsida och ha gemensam layout och struktur. Vi...

Debatt: Barnen som offras i den svenska skolan

”Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi” Det här...

Tips i vardagen för dig med NPF

Nu har vi utökat informationen om NPF på vår hemsida. Här hittar du nu tips som kan göra det enklare att få vardagen att fungera i arbetet, skolan och hemma....