Riksförbundet Attention

KIND söker deltagare till studie om AST

Vill du eller ditt barn delta i social färdighetsträning för barn och unga med autismspektrumtillstånd (autism, aspergers syndrom, atypisk autism)? Projektet KONTAKT genomförs just nu i samarbete mellan BUP i...

Medlem: Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Vi vill inte att du ska missa information från oss! Därför vill vi be dig att logga in på din medlemssida för att uppdatera dina kontaktuppgifter. Lägg gärna till en...

Attention svarar på remiss om ändrad skollag

Attention har skrivit ett remissvar på utbildningsdepartementets promemoria med förslag på vissa ändringar i skollagen. Det är aktuella och viktiga frågeställningar som utredningen tar upp. Attention delar till exempel utredningens...

Attention Utbildning publicerar vårens kurser

Nu är vårens kursprogram klart för Attention Utbildning. Det blir ett varierat innehåll, med bland annat flera grundkurser och en fördjupningskurs inom NPF. – Vi är glada att presentera vårens...

Attention jubilerar

Vi vill passa på att gratulera tre av våra lokalföreningar som i år och nästa år firar 10-årsjubileum. Attentions lokalförening i Karlstad fyller 10 år i år och i början...

Medlemstidningen: Fokus på barnen

Nu har årets sista nummer av tidningen Attention nått ut till alla våra medlemmar. Den här gången är det tema barn och den styrka och de idéer som barnen själva...

Bilaga om att vara ”Superanhörig”

I det senaste numret av vår medlemstidning följde det med en bilaga med fokus på att vara anhörig. – Att använda en sönderstressad ”Superanhörig” på omslaget tyckte vi verkligen var...

Attentions Malena Ranch blir landstingsråd i Uppsala

Attentions Malena Ranch har utsetts till landstingsråd i Uppsala län då Miljöpartiet utökar från ett till tre landstingsråd. Malena har under tre år drivit projektet Unga vuxna inom Attention. Projektet...

Enkätundersökning om personförsäkringar

Utredningen om rätten till en personförsäkring arbetar med att kartlägga hur vanligt det är att försäkringsbolagen nekar någon att teckna en personförsäkring. Som en del i det här arbetet genomförs...

TV4 ber om ursäkt för felaktigheter om autism

I samband med ett inslag i Nyhetsmorgon beskrev TV4 det som att någon blivit frisk från autism. TV4 bad senare om ursäkt för ordvalet. I TV4:s Nyhetsmorgon 16 november fanns...

Attention svarar på remiss om informationshantering

Attention har skrivit ett remissvar på regeringens utredning ”Rätt information på rätt plats i rätt tid”. Bakgrunden till förslaget är regeringens utredning om en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom...

Kvinna med Tourette diskriminerades

En kvinna fick inte teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Salus Ansvar. Anledningen till det var att hon i sin hälsodeklaration angav att hon har Tourettes syndrom. Det här...

Debatt: Gör om stödet så fler kan börja jobba

Fel stöd och fel insatser gör att personer med funktionsnedsättning inte kommer ut i arbetslivet i den utsträckning de vill. Det skriver Riksförbundet Attention, Myrorna och Misa i en debattartikel...

Attention utbildade trafiklärare om NPF

Den 4 november höll projektet Körkortskoll med hjälp av Attention Utbildning en heldagsutbildning om NPF för trafiklärare. Deltagarna fick bland annat höra Gunilla Simonsson från Attention Utbildning, som berättade om...

SBU listar forskningsområden inom ADHD

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – har genomfört ett pilotprojekt för att lyfta fram brukares och skol- och vårdpersonals perspektiv på vad som är viktigt att forska på...