Riksförbundet Attention

Vad tycker du behöver förbättras i skolan?

Riksförbundet Attention genomför nu en skolenkät som en del av projektet ”Min skola”. Vi vill veta hur du som går på högstadiet och gymnasiet och har NPF upplever skolan och...

Träffa Attention på Skolforum!

Attentions projekt ”Min skola” och Attention Utbildning kommer att finnas på plats vid årets Skolforum 27-28 oktober. Under de här två dagarna sprider vi kunskap om NPF, tipsar om våra...

Studie: Inget samband mellan ADHD-medicinering och missbruk

En ny studie från Centrum för Primärvårdsforskning visar att det inte verkar finnas någon koppling mellan ADHD-medicinering i unga år och drogmissbruk. Det här är den första studien där forskare...

Unga vuxna projektet för sina kunskaper vidare

Igår hade Attentions Unga vuxna-projekt slutkonferens på temat ”Det finns alltid ett sätt”. 140 deltagare fick ta del av kunskaper och erfarenheter om vad man kan göra för att stärka...

Temakväll om tjejer med NPF

Den 7 oktober höll Attention Utbildning en temakväll om tjejer och NPF. Utöver kvällsfika bjöd föreläsarna på matnyttiga råd och forskningsbaserad fakta kring varför tjejer ofta blir felbedömda inom vården. –...

Lokalföreningarna träffades i Borlänge

Den 4 till 5 oktober hade Riksförbundet Attention ordförandeseminarium i Borlänge. 130 representanter från lokalföreningar runtom i landet deltog under två intensiva och inspirerande dagar. – Det har varit jättekul att...

Attention svarar på remiss om våld i nära relationer

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar på regeringens betänkande om våld i nära relationer. Bakgrunden till förslaget är regeringens ambition att synliggöra, förbättra stöd och behandling samt att förebygga våld...

DHB håller konferens om hörselnedsättning och NPF

Har du ett barn eller ungdom med dövhet/hörselnedsättning och diagnos inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Då är du välkommen på DHB:s (Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning) föräldrakonferens...

Ny app förenklar resandet för personer med NPF

Mobilappen ResLedaren kommer att lanseras senare i höst. Den är tänkt att fungera som en utökad reseplanerare i Stockholms kollektivtrafik, främst för personer med autism, ADHD och andra närliggande funktionsnedsättningar....

Samverkan kring personer med ADHD måste öka

I senaste Läkartidningen har en rad framstående svenska forskare gjort en sammanställning av nuvarande forskningsläge rörande ADHD. Skolan och samhället i stort blivit alltmer krävande. Människor i alla åldrar översvämmas...

Vägar till jobb söker intervjupersoner!

Vårt projekt Vägar till jobb ska göra en ”handbok för arbetsgivare”. Fokus kommer att ligga på grundläggande kunskap om Aspergers syndrom (AS) och hur det kan påverka en i arbetslivet. Handboken är...

Premiär för filmen Mamman & Hoppet om förståelse

Förståelse från omgivningen är a och o när man har ett barn med NPF. Det är dock inte helt ovanligt att man som förälder blir ifrågasatt i sitt föräldraskap, något...

Brist på mediciner trots fler apotek

För fem år sedan avreglerades apoteken. Motivet var ökad service och tillgänglighet. Med facit i hand kan vi konstatera att så inte blev fallet. Det visar en ny undersökning från...

ADHD-läkemedel blir kvar inom högkostnadsskyddet

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Läkemedlen blir kvar i inom högkostnadsskyddet med några förändringar. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar...

Idag släpper Attention filmen ”Mamman & Den hotade skolan”!

Att skolan fungerar i en familj med barn med NPF är extremt viktigt. Om skolan inte ger det stöd ens barn behöver eller har den kunskap om NPF som krävs...