Arkivet för Författare: Jacqueline Treschow

Ung Dialog ställer om till digitala gruppträffar

Riksförbundet Attentions projekt Ung Dialog arbetar för att unga med NPF ska bli mer delaktiga och få bättre livskvalitet när de […]
Läs mer 

Ökad trygghet och förbättrad hälsa för placerade barn

Regeringen har den senaste tiden föreslagit flera insatser för att placerade barn ska få en ökad trygghet, förbättrad hälsa samt […]
Läs mer 

Jag visste det! Om adhd hos äldre – ett inifrånperspektiv

Hur är det att åldras med adhd? Det sätter AnnKatrin Noreliusson, ordförande för Attention Hudiksvall ord på i sin krönika, […]
Läs mer 

Regeringen ger uppdrag att se över konsekvenser för daglig verksamhet inom LSS till följd av covid-19

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och analysera hur pandemin påverkat möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till […]
Läs mer 

Ung Dialog söker unga till gruppträffar

Riksförbundet Attentions projekt Ung Dialog arbetar för att unga med NPF ska bli mer delaktiga och få bättre livskvalitet när de […]
Läs mer 

Adhd hos äldre – Åren går, adhd består

Annika von Schmalensée, projektledare för Riksförbundet Attentions projekt “Äldrelyftet” uppmärksammar adhd hos äldre på Smart Psykiatris blogg. “För tjugo, trettio […]
Läs mer 

Attention har fokus på syskonen under anhörigveckan

Sveriges Radio uppmärksammar hur Riksförbundet Attention har extra fokus på syskonen under den Nationella Anhörigveckan. Under den nationella anhörigveckan 2020 […]
Läs mer 

Pressmeddelande: Delta i webbinarium om placerade barn och unga med NPF

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Ung Dialog bjuder in till webbinarium för att presentera projektet, hur arbetet har gått hittills och för […]
Läs mer 

Bakom varje ärr finns en historia

Mitt namn är André och jag är 28 år. Jag har levt i djupet av ett liv jag inte trodde […]
Läs mer 

Debatt: ”Skolverket diskriminerar NPF-elever utan att det syns”

Debatt: ”I den akuta situation som råder för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver krafttag göras för att garantera deras lagstadgade rätt […]
Läs mer