Linnea Rosenberg

Äntligen utreds skolfrånvaron

Regeringen ska tillsätta en särskild utredning om de barn som är långtidsfrånvarande i grundskolan. Det är ett efterlängtat besked som Riksförbundet Attention välkomnar. – Långtidsfrånvaro i skolan gäller i hög grad...

Attention ser fördelar med matchningsanställningar

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar angående förslaget om matchningsanställningar.  Matchningsanställningen är en subventionerad anställning som kombinerar arbete med kompetensutveckling. Syftet är att ta tillvara varje individs arbetsförmåga och att...

Attention deltog i manifestation för barn i behov

Idag samlades hundratals människor på Sergels torg I Stockholm för att delta i nätverket Barn i Behovs manifestation ”Barnen som offras i den svenska skolan”. Riksförbundet Attention var på plats...

Enkät: Hur är det att ha en språkstörning?

Attention undersöker nu livssituationen för personer med språkstörningar i en webbenkät. – Vi vill öka vår kunskap om hur vardagen fungerar för våra medlemmar med språkstörningar och ta reda på vilket stöd de...

Ge bort ett medlemskap i julklapp!

I år har du möjligheten att ge bort ett medlemskap i Attention i julklapp. Passa på att ge dina nära och kära en julklapp som räcker hela året samtidigt som...

Nu släpper vi första filmen om elever med NPF

Många ungdomar med NPF efterfrågar större kunskap om sina funktionsnedsättningar i skolan. Därför låter Attention eleverna själva berätta om sin situation i kortfilmer. Nu har vi släppt den första filmen...

Attention besöker fängelser

Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på fängelseanstalter. Under besöken informerar vi om NPF  – främst ADHD – och om vilket stöd som finns att få efter frigivning. Personerna som besöker fängelserna...

Unga vuxna berättar om NPF

Nu har vi kompletterat vår webbinformation om NPF med personliga berättelser. Unga vuxna berättar om sitt liv med ADHD, Asperger och ADD i kortfilmer och intervjuartiklar. Berättelserna kommer från boken...

Elever med ADHD får inte det stöd de behöver

Elever med ADHD har i dagsläget mindre chans att lyckas med sina studier än andra. Det visar Skolinspektionens senaste granskning och resultatet bekräftas av Attentions skolenkät. Att elever med ADHD...

Medlemstidningen: Vilka behandlingsformer finns?

Nu har årets fjärde nummer av medlemstidningen landat i brevlådan hos våra medlemmar och här på webben. Temat är behandling och vi skriver om några vanliga och mindre vanliga behandlingsformer...

Debatt: Ideella sektorn behöver en stabil ekonomi

Statsbidragen för funktionshinderrörelsen urholkas när kostnaderna ökar och fler aktörer ska dela på samma summa pengar. Det behövs en årlig uppräkning av statsbidragen för att organisationerna ska kunna jobba mer...

Föräldraboken som förklarar och förenklar

Som förälder till ett barn eller en tonåring med ADHD måste du använda mer energi än andra föräldrar för att få tillvaron att fungera. I Föräldraboken om ADHD får du...

Enkät: Får du tag på dina mediciner?

Vad tycker du om tillgängligheten till apotek och mediciner? Attention har tillfrågats hur våra medlemmar uppfattar de förändringar som gjorts när det gäller apoteksservicen. För att kunna svara behöver vi...

Skolstarten skapar problem för många familjer

Attention får i år – liksom varje höst – många samtal från upprörda och frustrerade medlemmar i samband med skolstart. Skolan är extremt viktig för barn med NPF. Fungerar skolan, fungerar familjen....

Attention gör filmer om föräldrar

Att vara förälder till ett barn med NPF innebär ett extra krävande föräldraskap. Dels i vardagen med barnet – men också allt som pågår runtomkring med skola, vård och myndighetskontakter...