Linnea Rosenberg

Temakvällar om tjejer och NPF

Med ekonomiska medel från Augusta Hedlunds stiftelse kommer Attention att hålla kunskapsspridande aktiviteter om tjejer och NPF i Södertälje, Karlstad och Stockholm. – Tjejer med NPF behöver uppmärksammas mer. Unga kvinnor möter...

Informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller citat och tips från...

Händelserikt NPF-forum

Den 15 och 16 maj samlades 800 personer på Attentions mässa NPF-forum på Kistamässan utanför Stockholm för att utbyta kunskaper och erfarenheter om NPF. Mässan bjöd på en mängd föreläsningar...