Lisa Ringström

Så vill föräldrar med ADHD få hjälp att hantera vardagen

Möjlighet att prata med andra föräldrar i liknande situation och mer handfast stöd för att möta praktiska utmaningar i vardagen. Det efterfrågar föräldrar med egen ADHD-diagnos för att hitta balans...