Arkivet för Författare: Lovisa Schiller

Rapport om unga med NPF som varken arbetar eller studerar

Det finns idag ungefär 150 000 unga mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar och den gruppen ser inte […]
Läs mer 

Debattartikel: Agera direkt när skolsvårigheterna uppstår

I en debattartikel publicerad den 7 december i Dagens Samhälle skriver Attention följande: Det behövs effektiv samverkan mellan aktörer som […]
Läs mer 

Debattartikel: Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättningar

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har påbörjat dialoger med landets alla skolhuvudmän för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för […]
Läs mer 

Webbinarium med fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Onsdagen den 7 december, 08.30-09.30, bjuder Attentions arvsfondenprojekt Vägen vidare in till webbinariet “Hur hjälper vi unga som varken arbetar […]
Läs mer 

Julfrukost om äldres psykiska (o)hälsa 

Riksförbundet Attention och Hjärnkoll bjuder den 15 december in till en viktig julfrukost med fokus på äldres psykiska (o)hälsa. Under […]
Läs mer 

Glädjande nyheter att IVO sätter ner foten!

IVO : Inte okej att kräva rutinmässiga drogtester vid adhd-behandling. Kontakterna från medlemmar som berättat om att vårdgivare krävt rutinmässiga […]
Läs mer 

Ny rapport med fokus på arbetsmarknaden och NPF

Riksförbundet Attention har under hösten genomfört en medlemsundersökning om hur arbetsmarknaden fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vet […]
Läs mer 

Attentions föreningskonferens 2022

Representanter från 40 av Attentions lokalföreningar samlas i helgen i Stockholm för årets föreningskonferens. Inspiration, kunskapsutbyte och idéinsamling står på […]
Läs mer 

Efterlängtade nationella riktlinjer för adhd och autism

Vård och stöd till personer med adhd och autism har under lång tid varit eftersatt. I de flesta regioner är […]
Läs mer 

Arbetsmarknadsenkät riktad till dig som har NPF

Som ett led i Riksförbundet Attentions arbete med att skapa bättre villkor för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomför vi […]
Läs mer