Lovisa Schiller

Attention svarar på remiss om unga lagöverträdare

Socialstyrelsen har just nu ett uppdrag gällande socialtjänsten och unga lagöverträdare. De ska revidera stöd till socialtjänsten och ta fram ett kunskapsstöd om risk- och skyddsfaktorer för återfall i brott....

Lyckat frukostseminarium kring temat orosanmälningar

Familjelyftet och Riksförbundet Attention bjöd i förra veckan in till ett frukostseminarium kring temat orosanmälningar. Morgonen inleddes med att Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet hälsade alla välkomna. Seminariet började sedan...

Familjelyftet medverkade på Socialchefsdagarna

”Samklang och dissonans – att leda för en inkluderande samhällsutveckling” var temat för årets socialchefsdagar som höll till i Umeå. Familjelyftet var med och ställde ut. Den 25–26 september var...

Attention deltog på MP Skånes utbildningsdag

Attention deltog i ett panelsamtal på Miljöpartiet i Skånes utbildningsdag i Eslöv den 21 september som arrangerades för partiets medlemmar, varav många är politiker på region- och kommunplan. Temat för...

Familjelyftet deltog på föreläsningsdag om föräldrar med NPF

Elisabeth Gunnars projektledare för Familjelyftet deltog när Knivsta kommun ordnade en föreläsningsdag om föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Ett femtiotal anställda från råd och stöd, socialpsykiatrin, myndigheten för bistånd och...

”NPF-familjerna går konstant på knäna”

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras familjer har svårt att få adekvat stöd av samhället. Många drabbas av utmattning och sjukskrivning. Situationen för dessa familjer måste upp på den...

Attention träffade riksdagsledamöter i socialutskottet

Attention har träffat ordföranden i socialutskottet Acko Ankarberg (KD) och hennes riksdagskollega Pia Steensland (KD) som är ledamot i socialutskottet och utbildningsutskottet. På mötet diskuterades Socialstyrelsens rapport ”Konsekvenser för vuxna...

Idag startar Attentions nationella kampanj “Kämpa inte ensam”

Nu drar Attentions nationella kampanj på temat Kämpa inte ensam igång! Kampanjen pågår den 23-29 september och runtom i hela landet pågår aktiviteter i Attentions lokalföreningar. Kämpa inte ensam Att...

Har du förslag på ämnen till Familjelyftets podcast?

Nu drar projektet Familjelyftet igång år två och ska börja podda. Har du förslag på ämnen som poddarna kan ta upp? Se gärna filmen där projektledare Elisabeth Gunnars berättar mer....

NPF-pappor sökes

Vi på Attention kommer ofta i kontakt med mammor men vill nu också gärna ta del av NPF-pappors tankar, funderingar och livsberättelser om hur det är att leva med NPF....

Attention framhöll NPF i arbetsmöte om beroende och samsjuklighet

Socialstyrelsen kartlägger just nu samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Attention deltog i veckan i ett arbetsseminarium under en heldag som Socialstyrelsen anordnade. Frågan för mötet gällde hur samverkan...

Familjelyftet bjuder in till frukostseminarium om orosanmälningar

Välkommen på ett frukostseminarium med orosanmälningar i fokus. Familjelyftet lyfter under morgonen orosanmälningar som är ett av fyra teman från projektets rapportserie del 1. Vi bjuder på frukost och in...

Attention har träffat Statskontoret som granskar SiS

Statskontoret granskar just nu Statens Institutionsstyrelse (SiS) och i dagarna träffade Riksförbundet Attention tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet utredare som arbetar med uppdraget. – Vi är mycket positiva till den...

I debatten om BEO: Ställ huvudmännen som inte sköter sitt uppdrag till svars

När Barn-och elevombudet (BEO) driver ett ärende till Högsta domstolen har debatten kommit att handla om att lärare inte vågar ingripa. Attention har lyft behovet av att satsa på skolans...

Stödet till verksamhet med personliga ombud måste öka

Riksförbundet Attention har tillsammans med RSMH, Schizofreniförbundet och YPOS skickat in en skrivelse till Socialdepartementet för att uppmärksamma behovet av ökat statligt stöd till verksamhet med personliga ombud. Trots att...