Lovisa Schiller

Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen

DEBATT. Nu svartmålas den myndighet som ska hjälpa eleverna. Att lägga ned BEO och ta “hårdare tag” riskerar att trigga barns beteende och ge känslor av vanmakt, skriver Riksförbundet Attention....

Ökade avslag inom aktivitetsersättningen ska ses över

Regeringen ger nu Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera varför det har varit så stora skillnader under den senaste tioårsperioden i både beviljade ansökningar och avslag på ansökningar...

Ny studie om ADHD-mediciner

När en ny studie om ADHD-mediciner togs upp i morgonnyheterna på tv 4 framhöll överläkaren Charlotte Borg Skoglund att medicinerna har effekt på utvecklingen av hjärnan, och att det är...

Attention i Almedalen 2019

Även i år var Riksförbundet Attention var på plats i Almedalen. Inte med egna arrangemang, däremot representerade i flera seminarier som arrangerades av andra. Förbundsordförande Anki Sandberg och intressepolitisk ombudsman...

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Vi på Attention önskar er alla en riktigt trevlig sommar. Nu stänger vi kansliets växel och webbutik och är åter tillbaka igen den 29 juli. En del medarbetare kommer fortfarande...

Ta chansen och utbilda dig om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Attention Utbildning anordnar i höst kurserna ”Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF” och “Grundkurs om NPF”. Kurserna kombinerar teori och praktik och föreläsarna är erfarna, yrkesverksamma personer med egna erfarenheter. Medlemmar och...

Borttagen direktåtkomst till tonåringars e-recept försvårar för föräldrar

Många föräldrar har drabbats av eHälsomyndighetens nya tolkning av lagen som innebär att föräldrar inte längre har tillgång till sina tonåringars läkemedelslista. Med anledning av detta har föräldrar som har...

Attention träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Riksförbundet Attention har träffat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att berätta om hur Försäkringskassans skärpta tillämpning med ökade avslag på ansökningar om aktivitetsersättning drabbar unga med NPF. Läget är illa, vilket...

Vuxna med ADHD behöver bättre stöd

Socialstyrelsens har släppt en rapport som via genomgångar av registerdata visar att vuxna med ADHD som grupp har en sämre hälsa, oftare är sjukskrivna respektive arbetslösa, har en sämre ekonomi...

Ny anhörigenkät presenterades på frukostseminarium om föräldrastöd

Riksförbundet Attention arrangerade i veckan ett frukostseminarium om föräldrastöd. På seminariet presenterades förbundets senaste enkätrapport ”Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd” med...

Omedelbara åtgärder krävs mot hemmasittandet

Avslutningstider och barn springer ut från skolgårdar mot ett långt sommarlov. Men det gäller inte alla  –  många är redan hemma sedan länge. De som kallas hemmasittare är ofta barn...

Möte med Socialstyrelsen om integritetskränkande drogtester

Riksförbundet Attention har träffat Socialstyrelsen för att berätta om våra medlemmars upplevelse av det integritetskränkande i att utsättas för rutinmässiga obligatoriska drogtester, dessutom i en utsträckning som inte drabbar andra...

Föräldrars situation måste upp på agendan

Attentions enkätrapport ”Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd” bekräftar behovet av ett riktat stöd till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar....

Attention deltog i panelsamtal hos MISA

Attention deltog i maj i ett debattsamtal som MISA arrangerat för sina anställda. Samtalet handlade om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och vägen mot ett arbete, trender samt vad som...

Norska försvaret öppnar upp för personer med ADHD

Efter att det norska Likestillings- og diskrimineringsombudet tidigare i år klagat på det norska Försvarets antagningsregler som direkt sorterade bort personer med ADHD-diagnos som sökte värnplikt, har Försvaret ändrat sina...