Lovisa Schiller

Socialstyrelsen publicerar nytt beslutsstöd vid ADHD-behandling

Socialstyrelsen har nu gett ut nytt beslutsstöd för Läkemedelsbehandling av ADHD hos barn och vuxna. Socialstyrelsens bedömning är bland annat att personer med ADHD utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling. De...

Västeråsutredning om språkstörning

Västerås kommun har gjort en omfattande kartläggning om antalet barn med språkstörning och vilken hjälp barnen får i skolan. Det var efter att föräldrar och logopeder i kommunen slog larm som...

Rykande färskt samtalsgruppsmaterial för anhöriga

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Därför har Attention tagit fram ett inspirations – och diskussionsmaterial...

Nytryck av Attentions material om NPF riktat till barn

Nu kan Attention återigen erbjuda informationsmaterial om NPF riktat till barn. Det har varit en stor efterfrågan på informationsmaterialet som tyvärr varit slut under en längre period. Skrifterna består av...

God Jul & Gott Nytt År!

Nu tar vi på kansliet lite julledigt. Från och med måndagen den 22 december kommer vår växel att vara stängd. Vi är på plats igen den 7 januari. God Jul...

Nu är det extra förmånligt att bli Attentionmedlem

Passa på att bli medlem nu så räcker ditt medlemskap i 15 månader istället för 12. Erbjudandet gäller från 1 oktober i år fram till 31 december 2015. Som medlem...

Studie: Hur bemöter skolan elever med autism?

En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten visar exempel på hur två skolor utvecklar sin verksamhet för att få en fungerande undervisning för elever med autism. Alla skolelever är unika och...

Ökad kunskap om NPF genom kampanjen PUSSELBITEN

Riksförbundet Attention vill tipsa om NPF-smycken som du kan köpa genom kampanjen PUSSELBITEN. Syftet med kampanjen är att locka till kunskap och nyfikenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Kampanjen drivs i...

Svårare att få insatser för personer med ADHD

MISA:s uppföljning av rapporten förkortat “Myndighetslabyrinten” visar att utvecklingen går åt fel håll. Det blir allt svårare för personer med ADHD att få insatser. Tidigare tillsatte regeringen en utredning; FunkA-utredningen....

ADHD Awareness Award 2012

Riksförbundet Attention kan stolt presentera att vi tillsammans med Kollektivet Livet har fått utmärkelsen ADHD Awareness Award 2012, för filmen ”Jag har ADHD”. Här kan du läsa om ADHD Awareness...

Egen styrka – ett projekt som ser föräldrar

I dag startar Attention anhörigprojektet Egen styrka. Målet är att stödja föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd. -Vi vill nå ut med  kunskap om vad familjerna har för behov till...

Regeringen föreslår förändringar för personer med lässvårigheter

I går presenterade regeringen utredningen ”Lättläst” som använts för att besluta om och hur stödet till personer med lässvårigheter ska förändras. I utredningen har man kommit fram till att Centrum...

Små medel kan förbättra vardags- och arbetsliv för unga vuxna med ADHD

Närmare 200 unga vuxna (18-30 år) med ADHD har svarat på Riksförbundet Attentions enkät som belyser behovet av stöd inom områdena arbete, studier, relationer och hälsa. – Sex av tio...

Allt fler protesterar mot försämringarna i skolan

De försämringar som skett avseende stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) fortsätter att uppröra Attentions medlemmar. Attention hade länge efterfrågat en inspektion för att få mer kunskap om hur...

Attention svarar på remiss om gode män och förvaltare

Under 2012 tillsatte regeringen en utredare som fick i uppgift att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet med utredningen var att säkerställa kvalitet och...