Lovisa Schiller

Personer med ADHD måste också kunna få LSS-insatser

I en debattartikel som nyligen publicerades i Dagens Samhälle tar Attention upp vikten av att personer med ADHD måste innefattas av LSS. Det finns de med ADHD vars funktionsnedsättning innebär...

Huvudmän kan nu ansöka om bidrag

Vi konstaterar med glädje att regeringen har beslutat att genomföra till en kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik, säger Anki Sandberg, Attentions ordförande. Syftet med insatsen är att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens...

Ny rapport om brist på samordning av stödinsatser

Riksförbundet Attention och Trygg-Hansa har i ett samarbete gett ut rapporten ”All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer – bristande samordning är ett...

Trevlig Kristi himmelfärdshelg!

Nu tar vi på kansliet ledigt. Vår växel är stängd den 14 -15 maj. Vi på Riksförbundet Attention önskar dig en riktigt trevlig Kristi himmelfärdshelg!  

Socialstyrelsen publicerar nytt beslutsstöd vid ADHD-behandling

Socialstyrelsen har nu gett ut nytt beslutsstöd för Läkemedelsbehandling av ADHD hos barn och vuxna. Socialstyrelsens bedömning är bland annat att personer med ADHD utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling. De...

Västeråsutredning om språkstörning

Västerås kommun har gjort en omfattande kartläggning om antalet barn med språkstörning och vilken hjälp barnen får i skolan. Det var efter att föräldrar och logopeder i kommunen slog larm som...

Rykande färskt samtalsgruppsmaterial för anhöriga

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Därför har Attention tagit fram ett inspirations – och diskussionsmaterial...

Nytryck av Attentions material om NPF riktat till barn

Nu kan Attention återigen erbjuda informationsmaterial om NPF riktat till barn. Det har varit en stor efterfrågan på informationsmaterialet som tyvärr varit slut under en längre period. Skrifterna består av...

God Jul & Gott Nytt År!

Nu tar vi på kansliet lite julledigt. Från och med måndagen den 22 december kommer vår växel att vara stängd. Vi är på plats igen den 7 januari. God Jul...

Nu är det extra förmånligt att bli Attentionmedlem

Passa på att bli medlem nu så räcker ditt medlemskap i 15 månader istället för 12. Erbjudandet gäller från 1 oktober i år fram till 31 december 2015. Som medlem...

Studie: Hur bemöter skolan elever med autism?

En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten visar exempel på hur två skolor utvecklar sin verksamhet för att få en fungerande undervisning för elever med autism. Alla skolelever är unika och...

Ökad kunskap om NPF genom kampanjen PUSSELBITEN

Riksförbundet Attention vill tipsa om NPF-smycken som du kan köpa genom kampanjen PUSSELBITEN. Syftet med kampanjen är att locka till kunskap och nyfikenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Kampanjen drivs i...

Svårare att få insatser för personer med ADHD

MISA:s uppföljning av rapporten förkortat “Myndighetslabyrinten” visar att utvecklingen går åt fel håll. Det blir allt svårare för personer med ADHD att få insatser. Tidigare tillsatte regeringen en utredning; FunkA-utredningen....

ADHD Awareness Award 2012

Riksförbundet Attention kan stolt presentera att vi tillsammans med Kollektivet Livet har fått utmärkelsen ADHD Awareness Award 2012, för filmen ”Jag har ADHD”. Här kan du läsa om ADHD Awareness...

Egen styrka – ett projekt som ser föräldrar

I dag startar Attention anhörigprojektet Egen styrka. Målet är att stödja föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd. -Vi vill nå ut med  kunskap om vad familjerna har för behov till...