Lovisa Schiller

Sysselsättningen minskar för personer med funktionsnedsättning

Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, beskriver i en debattartikel i Göteborgsposten hur sysselsättningen för människor med funktionsnedsättning idag minskar kraftigt. Det är ingen nyhet att arbetsmarknaden är extra tuff för...

Skolsituationen för elever med ADHD ska granskas

Skolinspektionen har beslutat att granska om skolan gör kartläggningar och analyser för elever med AD/HD-diagnos för att kunna anpassa undervisning och studiemiljö efter aktuella elevers behov samt om skolan genomför...

Stöd forskningen kring neuropsykiatri

Stöd forskningen kring autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet bedrivs forskning kring dessa tillstånd vilken stöds av Stiftelsen Barnforskningen. Stöd Barnforskningen! Då...

Hjälp att agera som kollega

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till sjukskrivning. Samtidigt vet många inte hur de ska agera när en kollega får problem med sin psykiska hälsa. Arbetsgivarverket har varit med och...

Film om nya sätt att ringa

I filmen ”Nya sätt att ringa” visas goda exempel där personer med talskada och/eller språkstörning kommunicerar på distans genom att använda olika lösningar för alternativ telefoni. Hjälpmedelsinstitutet, landstingen i Örebro...

Världsautismdagen den 2 april

Världsautismdagen infaller den 2 april. Dagen instiftades 2007 av FN för att uppmärksamma, sprida information om och öka kunskapen om autism i hela världen. Dagen är också ett tillfälle att...

Nyheter om föräldrastöd

Statens folkhälsoinstitut har för avsikt att skicka ut nyheter en gång i månaden, via mail, om föräldrastöd. Informationsinsatsen är ett led i regeringens uppdrag för ett utvecklat föräldrastöd till utsatta...

Bristande kunskap vid utredning av autism

Instrument, skattningsformulär och andra utredningsmetoder vid utredning av autismspektrumtillstånd har varit för dåligt utvärderade enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). SBU har nu utvärderat de verktyg som används i...

Reseplanerare vann pris

I helgen gick Travelhack 2013 av stapeln och utvecklare från hela landet fick 24 timmar på sig att ta fram årets bästa digitala tjänst för kollektivtrafiken. Vinnare blev Reseledaren, en...

Ny vägledning inspirerar till stöd åt anhöriga

Att leva med någon som har en funktionsnedsättning kan innebära ett arbete som i mångt och mycket sker i det dolda. Enligt en ny bestämmelse i socialtjänstlagen ska dock anhöriga...

Nytt studiecirkelmaterial för tjejgrupper i Attention

Attention har tagit fram ett studiecirkelmaterial som kan användas av föreningar som vill arrangera träffar för tonårstjejer med NPF. Materialet är framtaget i samarbete med studieförbundet ABF med målet att...

Stort intresse för föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI

Den 1 mars höll nätverket ADHD Europa en stor konferens i Istanbul där bidraget från Sverige bestod av en presentation av föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI. Det är ett manualbaserat pedagogiskt inriktat föräldrautbildningsprogram...

Nationell satsning på stöd till barn som anhöriga

Anledningen till initiativet är att Socialstyrelsen vill få till stånd ett mer ändamålsenligt stöd till barn och unga i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller...

Omhändertagna barn och unga uppmärksammas

Frågan om omhändertagna barn och unga och deras situation verkar äntligen uppmärksammas. Attention har, tillsammans med Autism- och aspergerförbundet, träffat regeringens utredare Håkan Ceder som ska se över lagstiftningen, Lagen...

Nytt projekt – KBT via internet för barn och ungdomar med OCD

Barninternetprojektet (BIP) drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms Läns Landsting. Projektet sker i samarbete med Karolinska Institutet, Internetpsykiatrienheten på Psykiatri Sydväst och Linköpings Universitet. Målsättningen med projektet är att...