Lovisa Schiller

Regeringen föreslår förändringar för personer med lässvårigheter

I går presenterade regeringen utredningen ”Lättläst” som använts för att besluta om och hur stödet till personer med lässvårigheter ska förändras. I utredningen har man kommit fram till att Centrum...

Små medel kan förbättra vardags- och arbetsliv för unga vuxna med ADHD

Närmare 200 unga vuxna (18-30 år) med ADHD har svarat på Riksförbundet Attentions enkät som belyser behovet av stöd inom områdena arbete, studier, relationer och hälsa. – Sex av tio...

Allt fler protesterar mot försämringarna i skolan

De försämringar som skett avseende stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) fortsätter att uppröra Attentions medlemmar. Attention hade länge efterfrågat en inspektion för att få mer kunskap om hur...

Attention svarar på remiss om gode män och förvaltare

Under 2012 tillsatte regeringen en utredare som fick i uppgift att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet med utredningen var att säkerställa kvalitet och...

Nedskärning av behovsprövat stöd för elever med NPF – flera skolor hotas av nedläggning

Skolinspektionen har tidigare rapporterat att det på flera ställen i landet inte finns tillräckligt stöd i skolan för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Trots undersökningen görs nedskärningar. Beslutet om nedskärningar av...

Handikappförbunden: ”Nu måste läro- och skolplan skrivas om”

Handikappförbunden har nyligen undersökt hur skolsituationen ser ut för unga med funktionsnedsättning, däribland NPF. Enkätsvaren från undersökningen visar att unga med funktionsnedsättning får en sämre utbildning och har en lägre...

Motstånd mot LSS-boende – ett resultat av brist på kunskap och information om NPF

Protesterna emot ett tilltänkt LSS-boende i Södertälje, Glasberga, har resulterat i många upprörda reaktioner, både lokalt och nationellt. Riksförbundet Attention har tagit emot ett stort antal samtal och e-post från...

Föräldrar oeniga om medicinering – avgjordes i domstol

Socialnämnden beslutade att en pojke med ADHD skulle få medicinera med centralstimulerande läkemedlet Concerta. Förvaltningsrätten har nu upphävt beslutet. Tidningen Bohusläningen rapporterar att pojken började medicinera med det centralstimulerande läkemedlet...

Begåvad konsumtion ska stärka konsumenter med kognitiva funktonsnedsättningar

Både Kronofogden och Konsumentverket har uppmärksammat att konsumenter med kognitiva funktionsnedsättningar möter svårigheter. Enligt Handisam är det dubbelt så vanligt att personer med funktionsnedsättning har varit i ekonomisk kris jämfört...

Vardagsråd om att leva med ADHD

Förmiddagen den 27 juli berättade Malena Ranch, projektledare på Attention, i Nyhetsmorgon om boken “Det finns alltid ett sätt” – om lösningsfokus och adhd. Anneli Crona, som medverkat till bokens...

Attention m.fl. kritiska till SBU:s sätt att kommunicera

Rapporten ”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet” har nyligen släppts av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Rapporten menar att de flesta av de metoder för...

3 av 4 skolor brister i stödet till elever med särskilda behov

72 procent av svenska skolor brister i att ge elever med behov särskilt stöd, visar Skolinspektionens halvårsstatistik. Enligt generaldirektör Ann-Marie Begler är bristen en bidragande orsak till resultatskillnader mellan skolor....

Satsning på teknikstöd i skolan lönar sig

Hjälpmedelsinstitutet har genomfört en socioekonomisk studie som visar på positiva effekter av satsning på teknikstöd i skolan. Att misslyckas i skolan ger sämre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och...

Myndigheten för delaktighet tar över

Hjälpmedelsinstitutet blir en del av Handisam från och med maj 2014. Det föreslår Socialdepartementet i en promemoria. Handisam byter enligt förslaget samtidigt namn till “Myndigheten för delaktighet”. Bakgrunden är att...

Transportstyrelsen ändrar hälsokrav för lokförare och annan personal

Från och med den 1 juli 2013 börjar de förändrade hälsokraven från Transportstyrelsen att gälla. Diagnoserna ADHD och autismspektrumtillstånd har lagts till, vilket innebär att personer med dessa funktionsnedsättningar automatiskt exkluderas...