Lovisa Schiller

Attention svarar på remiss om den statliga styrningen

Attention välkomnar översynen och det helhetsgrepp som utredaren tagit i syfte att uppnå en förbättring av den statliga styrningen av vård och omsorg. Vi instämmer också i utredningens övergripande beskrivning...

Skaffa dig Körkortskoll

I dagarna skickar Riksförbundet Attention ut bilagan Körkortskoll tillsammans med förbundets medlemstidning !Attention. Bilagan är ett försök att reda ut vad som egentligen gäller när man har en neuropsykiatrisk diagnos...

Låga kortisolvärden hos unga med ADHD-diagnos

Ny forskning från Uppsala universitet visar att unga med ADHD har betydligt lägre värden av stresshormonet kortisol än barn utan. Skillnaderna ser också ut att öka med åldern. Frank Lindblad,...

Trots skärpt skollag får elever inte rätt stöd

2011 skärptes skollagen vilket innebär att alla elever, med eller utan NPF-diagnos, ska få stödinsatser för att klara skolgången. Trots det får många barn inte rätt stöd.  I UR:s program Kaliber...

Idrott och ADHD – Hur funkar det?

Centrum för Idrottsforskning (CIF) gör under hösten 2012 en studie om hur ungdomar med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) ser på idrott och idrottsutövande. Riksförbundet Attention finns representerade i projektets referensgrupp. I...

Barn och ungas rättigheter ska stärkas

Regeringen ska utreda lagen om vård av unga, LVU. Utredare är Håkan Ceder, tjänstledig överdirektör vid Socialstyrelsen. – Det är viktigt att stärka barns och ungas rättigheter på alla områden,...

Ny effektiv tillsynsmyndighet

I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet...

Ökad ekonomisk trygghet för personer med aktivitetsersättning

Förslagen som lämnas i promemorian innebär att personer som är berättigade till aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga får möjlighet att låta ersättningen vila i upp till två år för att arbeta...

Ny studie om barn och ADHD från National Institute of Health

Enligt en studie utförd av National Institutes of Health visar att barn med ADHD har en utvecklingsförsening på ca 2 år i  främre hjärnbarken jämfört med barn utan ADHD. I studien ingick...

Regionala skillnader i tillgången till hjälpmedel

Det är stora regionala skillnader i tillgången till hjälpmedel. Det visar undersökningen ”Hjälpmedel på lika villkor” som Hjälpmedelsinstitutet publicerade i juni i år. Undersökningens syfte var att kartlägga landstingens och...

Ny studie ska öka förståelsen för anhörigas livssituation

Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) vid Örebro universitet gör just nu en studie som innefattar Attentions målgrupper. Syftet är att öka förståelsen för anhörigas livssituation i samband med stöd...

Ny forskningsstudie om organisation av vardagen

I början av hösten startar en forskningsstudie som ska studera om en internetbaserad kurs kan hjälpa personer med ADHD och andra som har problem med att organisera sin vardag, glömmer...

NSPH debatterar socialförsäkringarrna

Drygt en tredjedel av de långtidssjukskrivna lider av psykisk ohälsa, men tidsgränserna är inte anpassade för de långa rehabiliteringsperioder som många behöver. Tidsgränserna bidrar till fattigdom och stigmatisering istället för...

Vården måste lyssna mer på brukare och patienter

Patienterna får inte tillräcklig information av hälso- och sjukvården. Dessutom är hälso- och sjukvården dålig på att respektera patienternas integritet. Detta är några av slutsatserna i en granskning av patientcentreringen...

Mer om sömnsvårigheter

I dagarna har Sveriges Radio och Svenska Dagbladet rapporterat om behandling av sömnsvårigheter hos unga. Det med anledning av Socialstyrelsensens rapport om ökad förskrivning av sömnmedel, och då särskilt melatonin,...